i18n/eric5_tr.ts

changeset 2026
18f2b30ed046
parent 2005
6867cf32df67
child 2036
3b443ed1b7d1
--- a/i18n/eric5_tr.ts	Wed Sep 05 20:07:02 2012 +0200
+++ b/i18n/eric5_tr.ts	Sat Sep 08 13:02:43 2012 +0200
@@ -320,12 +320,12 @@
 <context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="258"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="277"/>
     <source>Load subscription rules</source>
     <translation>Üyelik kuralları yükleniyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="250"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="269"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
     <translation>&apos;{0}&apos; dosyasına okuma blokesini kaldır.</translation>
   </message>
@@ -335,37 +335,37 @@
     <translation type="obsolete">Block&apos;{0}&apos; dosyası [Adblock ile başlamıyor.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="401"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="434"/>
     <source>Downloading subscription rules</source>
     <translation>Üyelik kuralları indiriliyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="333"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="366"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Üyelik kuralları indirilemiyor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hatar: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="343"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="376"/>
     <source>Got empty subscription rules.</source>
     <translation>Boş üyelik kuralları alındı.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="421"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="454"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
     <translation>&apos;{0}&apos; dosyasına yazma blokesini kaldır.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="421"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="454"/>
     <source>Saving subscription rules</source>
     <translation>Üyelik kurallarını kaydediliyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="258"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="277"/>
     <source>AdBlock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="401"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="434"/>
     <source>&lt;p&gt;AdBlock subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has a wrong checksum.&lt;br/&gt;Found: {1}&lt;br/&gt;Calculated: {2}&lt;br/&gt;Use it anyway?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1191,20 +1191,25 @@
 <context>
   <name>ApplicationDiagram</name>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="67"/>
+    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="69"/>
     <source>Parsing modules...</source>
     <translation>Moduller İnceleniyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="187"/>
-    <source>&lt;&lt;Application&gt;&gt;</source>
-    <translation>&lt;&lt;Uygulama&gt;&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="189"/>
+    <source>&lt;&lt;Application&gt;&gt;</source>
+    <translation>&lt;&lt;Uygulama&gt;&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="191"/>
     <source>&lt;&lt;Others&gt;&gt;</source>
     <translation>&lt;&lt;Diğerleri&gt;&gt;</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="43"/>
+    <source>Application Diagram {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>ApplicationPage</name>
@@ -4413,7 +4418,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1586"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1587"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Betiği Çalıştır</translation>
   </message>
@@ -4433,7 +4438,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Betiği Çalıştır&lt;/b&gt;&lt;p&gt; KOmut satırı argumanlarını ayarla ve hata ayıklayıcının dışında çalıştır. Eğer dosyada kaydedilmemiş değişiklikler varsa önce kaydedilmelidir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1599"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1600"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Projeyi Çalıştır</translation>
   </message>
@@ -4533,7 +4538,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1696"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1697"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Betik Hata Ayıklama</translation>
   </message>
@@ -4553,7 +4558,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1709"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1710"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Proje Hata Ayıklama</translation>
   </message>
@@ -4723,7 +4728,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Dur&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Çalışan hata ayıklama oturumunu durdur.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1958"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1959"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation>Değerlendir</translation>
   </message>
@@ -4743,7 +4748,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Değerlendirme&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hata ayıklaması yapılan program metni içinde geçenr ifadeleri değerlendir. Sonuç kabuk penceresinde gösterilir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1987"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1988"/>
     <source>Execute</source>
     <translation>Gerçekleştir</translation>
   </message>
@@ -4958,92 +4963,92 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1046"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1047"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1057"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1058"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1091"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1092"/>
     <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
     <translation>Hata ayıklanmaya başlanan program beklenmeyen bir şekilde sonlandı.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1160"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1161"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1160"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1161"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1191"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1192"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Gözetleme İfade hatası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1191"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1192"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1218"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1219"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1222"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1223"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1226"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1227"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>Hali hazırda gözetleme ifadesi var</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1383"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1384"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Proje Kapsamı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1373"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1374"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Betik Kapsamı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1599"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1600"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Bugeçerli projede tanımlanan ana betik değil. Durduruluyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1490"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1491"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Proje Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1479"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1480"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Betik Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1709"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1710"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1958"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1959"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation>Değerlendilecek ifadeleri giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1987"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1988"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation>Çalıştırılacak ifadeleri giriniz</translation>
   </message>
@@ -6727,7 +6732,12 @@
   <message>
     <location filename="E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="314"/>
     <source>Diagram: {0}, Page {1}</source>
-    <translation>Şema: {0}, Sayfa {1}</translation>
+    <translation type="obsolete">Şema: {0}, Sayfa {1}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="314"/>
+    <source>{0}, Page {1}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -7643,7 +7653,7 @@
     <translation>Tüm seçimi iptal et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6102"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6103"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Yazım Kontrolü...</translation>
   </message>
@@ -8298,42 +8308,42 @@
     <translation>&lt;b&gt;{0} dosyası için takma ad&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5812"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5813"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Paket Şeması</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5812"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5813"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Sınıf nitelikleri dahil edilsin mi?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5829"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5830"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Şemayı İçe Aktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5829"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5830"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Harici modüllerdan içe aktarım dahil edilsin mi?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5841"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5842"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Uygulama Şeması</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5841"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5842"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Modül isimleri dahil edilsin mi?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6104"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6105"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Sözlüğe ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6106"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6107"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Hepsini Yoksay</translation>
   </message>
@@ -14823,7 +14833,7 @@
     <translation>Tüm Sekmeleri Yerimi yap</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="325"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="324"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
@@ -14833,32 +14843,32 @@
     <translation type="obsolete">Eric Web Gözatıcısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="591"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="590"/>
     <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;PyQt4 te hatyı yazdırmak tam olarak mümkün değil. Lütfen güncelleyiniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="688"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="687"/>
     <source>Loading...</source>
     <translation>Yükleniyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="707"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="706"/>
     <source>Finished loading</source>
     <translation>Yükleme bitirildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="709"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="708"/>
     <source>Failed to load</source>
     <translation>Yüklerken başarısız olundu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="746"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="745"/>
     <source>Are you sure you want to close the window?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="746"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="745"/>
     <source>Are you sure you want to close the window?
 You have %n tab(s) open.</source>
     <translation type="unfinished">
@@ -14867,22 +14877,22 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="753"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="752"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="756"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="755"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>&amp;Çıkış</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="758"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="757"/>
     <source>C&amp;lose Current Tab</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="591"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="590"/>
     <source>eric5 Web Browser</source>
     <translation type="unfinished">Eric5 Web Gözatıcısı</translation>
   </message>
@@ -14902,12 +14912,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="913"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="912"/>
     <source>Restore All Closed Tabs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="915"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="914"/>
     <source>Clear List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24750,15 +24760,25 @@
 <context>
   <name>ImportsDiagram</name>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ImportsDiagram.py" line="79"/>
+    <location filename="Graphics/ImportsDiagram.py" line="89"/>
     <source>Parsing modules...</source>
     <translation>Moduller İnceleniyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ImportsDiagram.py" line="108"/>
+    <location filename="Graphics/ImportsDiagram.py" line="118"/>
     <source>The directory &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; is not a Python package.</source>
     <translation>&lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; dizini bir Python paketi değil.</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Graphics/ImportsDiagram.py" line="58"/>
+    <source>Imports Diagramm {0}: {1}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Graphics/ImportsDiagram.py" line="61"/>
+    <source>Imports Diagramm: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>InputDialogWizard</name>
@@ -28732,25 +28752,35 @@
 <context>
   <name>PackageDiagram</name>
   <message>
-    <location filename="Graphics/PackageDiagram.py" line="81"/>
+    <location filename="Graphics/PackageDiagram.py" line="90"/>
     <source>Parsing modules...</source>
     <translation>Moduller İnceleniyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/PackageDiagram.py" line="111"/>
+    <location filename="Graphics/PackageDiagram.py" line="120"/>
     <source>The directory &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; is not a package.</source>
     <translation>&lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; dizini bir paket değil.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/PackageDiagram.py" line="119"/>
+    <location filename="Graphics/PackageDiagram.py" line="128"/>
     <source>The package &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; does not contain any modules.</source>
     <translation>&lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;paketi hiçbir modül içermiyor.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/PackageDiagram.py" line="134"/>
+    <location filename="Graphics/PackageDiagram.py" line="143"/>
     <source>The package &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; does not contain any classes.</source>
     <translation>&lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;paketi hiçbir modül içermiyor.</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Graphics/PackageDiagram.py" line="48"/>
+    <source>Package Diagram {0}: {1}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Graphics/PackageDiagram.py" line="51"/>
+    <source>Package Diagram: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageScreenDialog</name>
@@ -30884,7 +30914,7 @@
     <translation>VCS komut seçeneklerini düzenlemek istiyor musunuz?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2930"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2944"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Yeni Proje</translation>
   </message>
@@ -30914,7 +30944,7 @@
     <translation>Çeviri dosylarınınyol kalıbını giriniz (kullanılan &apos;% dil %&apos;dil kodu):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2943"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2957"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Projeyi aç</translation>
   </message>
@@ -30934,7 +30964,7 @@
     <translation>Proje Dosyaları (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2977"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2991"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>projeyi farklı adda kaydet</translation>
   </message>
@@ -30977,687 +31007,687 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2930"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2944"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>Ye&amp;ni...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2934"/>
-    <source>Generate a new project</source>
-    <translation>Yeni bir proje üret</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2935"/>
-    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Yeni...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu yeni bir proje için bilgilerin girileceği bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2943"/>
-    <source>&amp;Open...</source>
-    <translation>&amp;Aç...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2947"/>
-    <source>Open an existing project</source>
-    <translation>Var olan bir projeyi aç</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2948"/>
+    <source>Generate a new project</source>
+    <translation>Yeni bir proje üret</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2949"/>
+    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Yeni...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu yeni bir proje için bilgilerin girileceği bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2957"/>
+    <source>&amp;Open...</source>
+    <translation>&amp;Aç...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2961"/>
+    <source>Open an existing project</source>
+    <translation>Var olan bir projeyi aç</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2962"/>
     <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Aç...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu varolan bir projeyi açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2955"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2969"/>
     <source>Close project</source>
     <translation>Projeyi kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2955"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>&amp;Kapat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2958"/>
-    <source>Close the current project</source>
-    <translation>Geçerli projeyi kapat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2959"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Kapat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeyi kapatır.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2966"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation>Projeyi kaydet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3120"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation>&amp;Kaydet</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2969"/>
-    <source>Save the current project</source>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>&amp;Kapat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2972"/>
+    <source>Close the current project</source>
     <translation>Geçerli projeyi kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2970"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Kaydet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeyi kaydeder.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2977"/>
-    <source>Save &amp;as...</source>
-    <translation>Farklı k&amp;aydet...</translation>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2973"/>
+    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Kapat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeyi kapatır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2980"/>
-    <source>Save the current project to a new file</source>
-    <translation>Geçerli projeyi yeni bir dosya olarak kaydet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2981"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Farklı kaydet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeyi yeni bir dosya olarak kaydeder.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2990"/>
-    <source>Add files to project</source>
-    <translation>Projeye dosyalar ekle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2990"/>
-    <source>Add &amp;files...</source>
-    <translation>Dosyaları &amp;ekle...</translation>
+    <source>Save project</source>
+    <translation>Projeyi kaydet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3134"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation>&amp;Kaydet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2983"/>
+    <source>Save the current project</source>
+    <translation>Geçerli projeyi kapat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2984"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Kaydet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeyi kaydeder.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2991"/>
+    <source>Save &amp;as...</source>
+    <translation>Farklı k&amp;aydet...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2994"/>
-    <source>Add files to the current project</source>
-    <translation>Geçerli projeye dosyalar ekle</translation>
+    <source>Save the current project to a new file</source>
+    <translation>Geçerli projeyi yeni bir dosya olarak kaydet</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2995"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Dosya ekle...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeye bir dosya eklemek için bir diyalog açar. Alana belirlenmiş uzantıda bir dosya eklenir.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Farklı kaydet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeyi yeni bir dosya olarak kaydeder.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3004"/>
-    <source>Add directory to project</source>
-    <translation>Projeye dizin ekle</translation>
+    <source>Add files to project</source>
+    <translation>Projeye dosyalar ekle</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3004"/>
-    <source>Add directory...</source>
-    <translation>Dizin ekle...</translation>
+    <source>Add &amp;files...</source>
+    <translation>Dosyaları &amp;ekle...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3008"/>
-    <source>Add a directory to the current project</source>
-    <translation>Geçerli projeye bir dizin ekleyiniz</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3010"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Dizin Ekle...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeye bir dizin eklemek için bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>Add files to the current project</source>
+    <translation>Geçerli projeye dosyalar ekle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3009"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Dosya ekle...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeye bir dosya eklemek için bir diyalog açar. Alana belirlenmiş uzantıda bir dosya eklenir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3018"/>
-    <source>Add translation to project</source>
-    <translation>Projeye çeviri ekle</translation>
+    <source>Add directory to project</source>
+    <translation>Projeye dizin ekle</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3018"/>
-    <source>Add &amp;translation...</source>
-    <translation>Çeviri &amp;ekle...</translation>
+    <source>Add directory...</source>
+    <translation>Dizin ekle...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3022"/>
-    <source>Add a translation to the current project</source>
-    <translation>Geçerli projeye çeviri ekle</translation>
+    <source>Add a directory to the current project</source>
+    <translation>Geçerli projeye bir dizin ekleyiniz</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3024"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Çeviri ekle...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeye bir çeviri eklemek için bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Dizin Ekle...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeye bir dizin eklemek için bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3032"/>
-    <source>Search new files</source>
-    <translation>Yeni dosyaları ara</translation>
+    <source>Add translation to project</source>
+    <translation>Projeye çeviri ekle</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3032"/>
-    <source>Searc&amp;h new files...</source>
-    <translation>Yeni dosyaları a&amp;ra...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3035"/>
-    <source>Search new files in the project directory.</source>
-    <translation>Proje dizininde yeni dosyaları ara.</translation>
+    <source>Add &amp;translation...</source>
+    <translation>Çeviri &amp;ekle...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3036"/>
+    <source>Add a translation to the current project</source>
+    <translation>Geçerli projeye çeviri ekle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3038"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Çeviri ekle...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeye bir çeviri eklemek için bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3046"/>
+    <source>Search new files</source>
+    <translation>Yeni dosyaları ara</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3046"/>
+    <source>Searc&amp;h new files...</source>
+    <translation>Yeni dosyaları a&amp;ra...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3049"/>
+    <source>Search new files in the project directory.</source>
+    <translation>Proje dizininde yeni dosyaları ara.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3050"/>
     <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3044"/>
-    <source>Project properties</source>
-    <translation>Proje özellikleri</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3044"/>
-    <source>&amp;Properties...</source>
-    <translation>&amp;Özellikler...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3047"/>
-    <source>Show the project properties</source>
-    <translation>Proje özelliklerini göster</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3048"/>
-    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3055"/>
-    <source>User project properties</source>
-    <translation>Kullanıcı projesi özellikleri</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3055"/>
-    <source>&amp;User Properties...</source>
-    <translation>K&amp;ullanıcı Özellikleri...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3058"/>
-    <source>Show the user specific project properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3060"/>
-    <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3067"/>
-    <source>Filetype Associations</source>
-    <translation>Dosyatipi Birleştirme</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3067"/>
-    <source>Filetype Associations...</source>
-    <translation>Dosyatipi Birleştirme...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3070"/>
-    <source>Show the project filetype associations</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <source>Project properties</source>
+    <translation>Proje özellikleri</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3058"/>
+    <source>&amp;Properties...</source>
+    <translation>&amp;Özellikler...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3061"/>
+    <source>Show the project properties</source>
+    <translation>Proje özelliklerini göster</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3062"/>
+    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3069"/>
+    <source>User project properties</source>
+    <translation>Kullanıcı projesi özellikleri</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3069"/>
+    <source>&amp;User Properties...</source>
+    <translation>K&amp;ullanıcı Özellikleri...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3072"/>
+    <source>Show the user specific project properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3074"/>
+    <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3081"/>
+    <source>Filetype Associations</source>
+    <translation>Dosyatipi Birleştirme</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3081"/>
+    <source>Filetype Associations...</source>
+    <translation>Dosyatipi Birleştirme...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3084"/>
+    <source>Show the project filetype associations</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3086"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3082"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3096"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3082"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3096"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3085"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3099"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3087"/>
-    <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3098"/>
-    <source>Debugger Properties</source>
-    <translation>Hata Ayıklayıcı Özellikleri</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3098"/>
-    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
-    <translation>Hata Ayıklayıcı &amp;Özellikleri...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3101"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini göster</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3102"/>
-    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3109"/>
-    <source>Load</source>
-    <translation>Yükle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3109"/>
-    <source>&amp;Load</source>
-    <translation>Yük&amp;le</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3112"/>
+    <source>Debugger Properties</source>
+    <translation>Hata Ayıklayıcı Özellikleri</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3112"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
-    <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini yükle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3113"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3120"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Kaydet</translation>
+    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
+    <translation>Hata Ayıklayıcı &amp;Özellikleri...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3115"/>
+    <source>Show the debugger properties</source>
+    <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini göster</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3116"/>
+    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3123"/>
-    <source>Save the debugger properties</source>
-    <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini kaydet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3124"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3131"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Sil</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3131"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>&amp;Sil</translation>
+    <source>Load</source>
+    <translation>Yükle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3123"/>
+    <source>&amp;Load</source>
+    <translation>Yük&amp;le</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3126"/>
+    <source>Load the debugger properties</source>
+    <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini yükle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3127"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3134"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Kaydet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3137"/>
+    <source>Save the debugger properties</source>
+    <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini kaydet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3138"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3145"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Sil</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3145"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>&amp;Sil</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3148"/>
     <source>Delete the debugger properties</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3135"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3149"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3143"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3157"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Başadön</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3143"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3157"/>
     <source>&amp;Reset</source>
     <translation>Başad&amp;ön</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3146"/>
-    <source>Reset the debugger properties</source>
-    <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini başa döndür</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3147"/>
-    <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3156"/>
-    <source>Load session</source>
-    <translation>Oturum yükleniyor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3159"/>
-    <source>Load the projects session file.</source>
-    <translation>Projelerin oturm dosyasını yükle.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3160"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <source>Reset the debugger properties</source>
+    <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini başa döndür</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3161"/>
+    <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3170"/>
+    <source>Load session</source>
+    <translation>Oturum yükleniyor</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3173"/>
+    <source>Load the projects session file.</source>
+    <translation>Projelerin oturm dosyasını yükle.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3174"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3187"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Oturumu kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3176"/>
-    <source>Save the projects session file.</source>
-    <translation>Proje oturum dosyasını kaydet.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3177"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3190"/>
+    <source>Save the projects session file.</source>
+    <translation>Proje oturum dosyasını kaydet.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3191"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3204"/>
     <source>Delete session</source>
     <translation>Oturumu sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3193"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3207"/>
     <source>Delete the projects session file.</source>
     <translation>Proje oturum dosyasını sil.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3194"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Oturumu Sil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu proje dosya oturumunu siler&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3203"/>
-    <source>Code Metrics</source>
-    <translation>Metrik Kod</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3203"/>
-    <source>&amp;Code Metrics...</source>
-    <translation>Me&amp;trik Kod...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3206"/>
-    <source>Show some code metrics for the project.</source>
-    <translation>Proje için bazı metrik kodları göster.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3208"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Metrik Kodlar...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu proje içindeki tüm Python dosyalarının bazı metrik kodlarını gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3215"/>
-    <source>Python Code Coverage</source>
-    <translation>Python Kod Koruyucu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3215"/>
-    <source>Code Co&amp;verage...</source>
-    <translation>Kod Koru&amp;yucu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3218"/>
-    <source>Show code coverage information for the project.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Oturumu Sil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu proje dosya oturumunu siler&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3217"/>
+    <source>Code Metrics</source>
+    <translation>Metrik Kod</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3217"/>
+    <source>&amp;Code Metrics...</source>
+    <translation>Me&amp;trik Kod...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3220"/>
+    <source>Show some code metrics for the project.</source>
+    <translation>Proje için bazı metrik kodları göster.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3222"/>
+    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Metrik Kodlar...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu proje içindeki tüm Python dosyalarının bazı metrik kodlarını gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3229"/>
+    <source>Python Code Coverage</source>
+    <translation>Python Kod Koruyucu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3229"/>
+    <source>Code Co&amp;verage...</source>
+    <translation>Kod Koru&amp;yucu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3232"/>
+    <source>Show code coverage information for the project.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3234"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3915"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3929"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Veri Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3228"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3242"/>
     <source>&amp;Profile Data...</source>
     <translation>&amp;Veri kesiti...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3231"/>
-    <source>Show profiling data for the project.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3233"/>
-    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3968"/>
-    <source>Application Diagram</source>
-    <translation>Uygulama Şeması</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3240"/>
-    <source>&amp;Application Diagram...</source>
-    <translation>Uygulama Şem&amp;ası...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3243"/>
-    <source>Show a diagram of the project.</source>
-    <translation>Projenin bir şemasını göster.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3245"/>
-    <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uygulama Şeması...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu projenin bir şemasını gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4099"/>
-    <source>Create Package List</source>
-    <translation>Paket Listesini Oluştur</translation>
+    <source>Show profiling data for the project.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3247"/>
+    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3982"/>
+    <source>Application Diagram</source>
+    <translation>Uygulama Şeması</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3254"/>
-    <source>Create &amp;Package List</source>
-    <translation>&amp;Paket Listesini Üret</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3258"/>
-    <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3260"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4259"/>
-    <source>Create Plugin Archive</source>
-    <translation>Eklenti Arşivi Oluştur</translation>
+    <source>&amp;Application Diagram...</source>
+    <translation>Uygulama Şem&amp;ası...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3257"/>
+    <source>Show a diagram of the project.</source>
+    <translation>Projenin bir şemasını göster.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3259"/>
+    <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uygulama Şeması...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu projenin bir şemasını gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4113"/>
+    <source>Create Package List</source>
+    <translation>Paket Listesini Oluştur</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3268"/>
-    <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
-    <translation>Eklenti &amp;Arşivi Oluştur</translation>
+    <source>Create &amp;Package List</source>
+    <translation>&amp;Paket Listesini Üret</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3272"/>
-    <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
-    <translation>Eric5 eklenti arşiv dosyası oluştur.</translation>
+    <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3274"/>
+    <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4273"/>
+    <source>Create Plugin Archive</source>
+    <translation>Eklenti Arşivi Oluştur</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3282"/>
+    <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
+    <translation>Eklenti &amp;Arşivi Oluştur</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3286"/>
+    <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
+    <translation>Eric5 eklenti arşiv dosyası oluştur.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3288"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3283"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3297"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation>Eklenti arşivi oluştur (Şipşak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3283"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3297"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation>Eklenti Arşivi Oluştur (En&amp;stantene)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3287"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3301"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3289"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3303"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3317"/>
-    <source>&amp;Project</source>
-    <translation>&amp;Proje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3318"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation>Geçmiş P&amp;rojeleri Aç</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3319"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation>S&amp;ürüm Kontrol</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3323"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation>&amp;Kontrol</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3325"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation>G&amp;öster</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3326"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation>Şemalar &amp;D</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3327"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Oturum</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3328"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
-    <translation>Kaynak Belgeleme &amp;D</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3330"/>
-    <source>Debugger</source>
-    <translation>Hata Ayıklayıcı</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3331"/>
+    <source>&amp;Project</source>
+    <translation>&amp;Proje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3332"/>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
+    <translation>Geçmiş P&amp;rojeleri Aç</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3333"/>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation>S&amp;ürüm Kontrol</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3337"/>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation>&amp;Kontrol</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3339"/>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation>G&amp;öster</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3340"/>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation>Şemalar &amp;D</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3341"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Oturum</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3342"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation>Kaynak Belgeleme &amp;D</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3344"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation>Hata Ayıklayıcı</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3345"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation>Pa&amp;ketleyici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3433"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3447"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Proje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3494"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3508"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>T&amp;emizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3604"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3618"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation>Yeni Dosyaları Ara</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3604"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3618"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3742"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3756"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation>Sürüm Kontrol Sistemi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3733"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3747"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3742"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3756"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3848"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3862"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation>Veri Kapsamı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3894"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3908"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Bugeçerli projede tanımlanan ana betik değil. Durduruluyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3869"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3883"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Kod Koruyucu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3869"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3883"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Lütfen bir koruyucu dosya seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3915"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3929"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Lütfen kesit dosyasını seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3968"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3982"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Modül isimleri dahil edilsin mi?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4072"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4086"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4099"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4113"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4116"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4130"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4124"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4138"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4136"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4150"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4147"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4161"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4167"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4181"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4179"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4193"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4259"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4273"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -37550,61 +37580,61 @@
     <translation>Ayarlanıyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="557"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="558"/>
     <source>Select History</source>
     <translation>Geçmişi Seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="557"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="558"/>
     <source>Select the history entry to execute (most recent shown last).</source>
     <translation>geçmişte yapılanları göster (ençok gösterilenleri seç).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="606"/>
-    <source>Passive Debug Mode</source>
-    <translation>Pasif Hata Ayıklama Modu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Shell.py" line="607"/>
+    <source>Passive Debug Mode</source>
+    <translation>Pasif Hata Ayıklama Modu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="608"/>
     <source>
 Not connected</source>
     <translation>
 Bağlantı yok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="609"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="610"/>
     <source>No.</source>
     <translation>NO.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="611"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="612"/>
     <source>{0} on {1}, {2}</source>
     <translation>{0} üzerin {1}, {2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="672"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="673"/>
     <source>StdOut: {0}</source>
     <translation>Stdçıktı:{0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="680"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="681"/>
     <source>StdErr: {0}</source>
     <translation>stdhata: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="1223"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="1224"/>
     <source>Shell language &quot;{0}&quot; not supported.
 </source>
     <translation>Kabuk dili &quot;{0}&quot; desteklenmiyor.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="1493"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="1494"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Düşme hatası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="1493"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="1494"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; bir dosya değil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -48096,15 +48126,25 @@
 <context>
   <name>UMLClassDiagram</name>
   <message>
-    <location filename="Graphics/UMLClassDiagram.py" line="72"/>
+    <location filename="Graphics/UMLClassDiagram.py" line="81"/>
     <source>The module &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; could not be found.</source>
     <translation>Modül &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; bulunamadı.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/UMLClassDiagram.py" line="133"/>
+    <location filename="Graphics/UMLClassDiagram.py" line="142"/>
     <source>The module &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; does not contain any classes.</source>
     <translation>Modül&lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; hiçbir sınıf içermiyor.</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Graphics/UMLClassDiagram.py" line="44"/>
+    <source>Class Diagram {0}: {1}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Graphics/UMLClassDiagram.py" line="47"/>
+    <source>Class Diagram: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>UMLDialog</name>

eric ide

mercurial