i18n/eric5_tr.ts

changeset 939
10d3a201cd27
parent 929
ed471c1f23b8
child 948
fe7b94ed01ec
--- a/i18n/eric5_tr.ts	Thu Mar 10 14:50:53 2011 +0100
+++ b/i18n/eric5_tr.ts	Thu Mar 10 16:22:08 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="tr_TR">
+<!DOCTYPE TS><TS version="2.0" language="tr_TR" sourcelanguage="">
 <context>
   <name>AboutDialog</name>
   <message>
@@ -6562,7 +6562,7 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2335"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2320"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Dosya Aç</translation>
   </message>
@@ -6652,7 +6652,7 @@
     <translation>Tüm seçimi iptal et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5675"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5670"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Yazım Kontrolü...</translation>
   </message>
@@ -6902,7 +6902,7 @@
     <translation>Bekleme noktasını düzenle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4024"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4019"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Beklemenoktasını etkinleştir</translation>
   </message>
@@ -7027,47 +7027,47 @@
     <translation>Yalnızca okunabilir bir dosyayı değiştirmeşe çalışıyorsunuz. Lütfen önce farklı bir isimde kaydediniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2114"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2099"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Yazılıyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2131"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2116"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Yazdırma tamalandı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2133"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2118"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Yazdırılırken hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2136"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2121"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Yazdırma iptal edildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2287"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2272"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Dosya Değiştirildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2287"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2272"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;dosyasında kaydedilmemiş değişiklikler var.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2335"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2320"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dosya &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; açılamıyor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebep: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2484"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2469"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Dosyayı Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2436"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2421"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dosya &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kaydedilemiyor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebep: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -7077,117 +7077,117 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası zaten var.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3561"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3556"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Otomatik tamamlama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3561"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3556"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Otomatiktamamlama uygun değil çünkü bu otomatiktamamlama kaynağı değil.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4027"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4022"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Durmanoktasını iptal et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4316"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4311"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Kod Koruyucu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4316"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4311"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Lütfen bir koruyucu dosya seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4362"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4357"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Kodların Dipnotunu Göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4358"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4353"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Tüm satırlar korumaya alındı.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4362"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4357"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Hazırda koruma dosyası yok.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4454"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4449"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Veri Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4454"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4449"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Lütfen kesit dosyasını seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4584"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4579"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Sözdizimi Hatası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4584"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4579"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Uygun söz dizimi hata mesajı yok.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4710"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4705"/>
     <source>py3flakes Warning</source>
     <translation>Py3Parçaları Uyarısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4710"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4705"/>
     <source>No py3flakes warning message available.</source>
     <translation>Hazırda Pyparçaları &quot;uyarı mesajı&quot; yok.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4809"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4804"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Makro Adı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4809"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4804"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Bir makro ismi seç:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4837"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4832"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Makro dosyasını yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4877"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4872"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Makro dosyaları (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4858"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4853"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Makronun yüklenmesinde hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4851"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4846"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; okunamıyor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4858"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4853"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; bozuk.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4877"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4872"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Makro Dosyasını Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4894"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4889"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Makro Kaydet</translation>
   </message>
@@ -7197,37 +7197,37 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zaten açık.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4909"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4904"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Makronun kaydedilmesinde hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4909"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4904"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; yazılamıyor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4920"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4915"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Makro Kaydı Başladı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4920"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4915"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Makro kaydı şuan aktif. Yeniden başlasın mı?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4945"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4940"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Makro Kaydediliyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4945"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4940"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Makronun ismini gir:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5058"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5053"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Eric5 ile açıldıktan sonra &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyasında değişiklik olmuş. Yeniden açılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -7237,137 +7237,137 @@
     <translation type="obsolete">&lt;br&gt;&lt;b&gt;Uyarı:&lt;/b&gt; Yapılan değişiklikleri yeniden açarken kaybedebilirsiniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5067"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5062"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Dosya değiştirilmiş</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5146"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5141"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5263"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5258"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Düşme hatası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5263"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5258"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; bir dosya değil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5281"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5276"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Kaynaklar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5283"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5278"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Dosya ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5285"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5280"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Dosyaları ekle...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5282"/>
+    <source>Add aliased file...</source>
+    <translation>Kısaltmalar dosyasına ekle...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5284"/>
+    <source>Add localized resource...</source>
+    <translation>Yaral kaynak ekle...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5287"/>
-    <source>Add aliased file...</source>
-    <translation>Kısaltmalar dosyasına ekle...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5289"/>
-    <source>Add localized resource...</source>
-    <translation>Yaral kaynak ekle...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5292"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Çerçeve kaynağı ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5310"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5305"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Dosya kaynağını ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5326"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5321"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Dosya kaynaklarını ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5353"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5348"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Kısaltmalar dosyası kaynağını ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5353"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5348"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>&lt;b&gt;{0} dosyası için takma ad&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5414"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5409"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Paket Şeması</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5414"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5409"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Sınıf nitelikleri dahil edilsin mi?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5431"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5426"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Şemayı İçe Aktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5431"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5426"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Harici modüllerdan içe aktarım dahil edilsin mi?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5443"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5438"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Uygulama Şeması</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5443"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5438"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Modül isimleri dahil edilsin mi?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5677"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5672"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Sözlüğe ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5679"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5674"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Hepsini Yoksay</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2484"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2469"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası halen mevcut. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4753"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4748"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation>Dikkat: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4759"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4754"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation>Hata: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4894"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4889"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zaten var. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5063"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5058"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -9694,7 +9694,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1176"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1285"/>
     <source>Various</source>
     <translation>Çeşitli</translation>
   </message>
@@ -9709,12 +9709,12 @@
     <translation>Boş Alanları Göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1192"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1291"/>
     <source>Select to show a minimalistic context menu</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1195"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1294"/>
     <source>Show minimal context menu</source>
     <translation>Enaz açılır menüyü göster</translation>
   </message>
@@ -9803,6 +9803,41 @@
     <source>Error: There is an error.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1176"/>
+    <source>Whitespace</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1194"/>
+    <source>Whitespace size:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1201"/>
+    <source>Select the size of the dots used to represent visible whitespace</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1234"/>
+    <source>Whitespace foreground:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1247"/>
+    <source>Select the foreground colour for visible whitespace</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1257"/>
+    <source>Whitespace background:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1270"/>
+    <source>Select the background colour for visible whitespace</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>EditorTypingPage</name>
@@ -13228,22 +13263,22 @@
 <context>
   <name>HelpWindow</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2132"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2137"/>
     <source>eric5 Web Browser</source>
     <translation>Eric5 Web Gözatıcısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="138"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="139"/>
     <source>Contents</source>
     <translation>İçerik</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="932"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="933"/>
     <source>Index</source>
     <translation>Dizin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="945"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="946"/>
     <source>Search</source>
     <translation>Ara</translation>
   </message>
@@ -13253,1089 +13288,1089 @@
     <translation type="obsolete">Yönlendirme Menüsünü Göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="457"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="458"/>
     <source>Close the current help window</source>
     <translation>Geçerli yardım penceresini kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="313"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="314"/>
     <source>Open a new help window tab</source>
     <translation>Yeni bir yardım penceresi sekmesi aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="308"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="309"/>
     <source>New Tab</source>
     <translation>Yeni Sekme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="308"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="309"/>
     <source>&amp;New Tab</source>
     <translation>Ye&amp;ni Sekme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="308"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="309"/>
     <source>Ctrl+T</source>
     <comment>File|New Tab</comment>
     <translation>Ctrl+T</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="314"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="315"/>
     <source>&lt;b&gt;New Tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help window tab.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yeni Sekme&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu yeni bin yardım penceresi sekmesi açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="322"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="323"/>
     <source>New Window</source>
     <translation>Yeni Pencere</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="322"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="323"/>
     <source>New &amp;Window</source>
     <translation>Yeni &amp;Pencere</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="322"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="323"/>
     <source>Ctrl+N</source>
     <comment>File|New Window</comment>
     <translation>Ctrl+N</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="327"/>
-    <source>Open a new help browser window</source>
-    <translation>Yeni bir yardım gözatıcı penceresi aç</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="328"/>
+    <source>Open a new help browser window</source>
+    <translation>Yeni bir yardım gözatıcı penceresi aç</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="329"/>
     <source>&lt;b&gt;New Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help browser window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yeni Pencere&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu yeni bir yardım gözatıcı penceresi açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1478"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1479"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Dosya Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="336"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="337"/>
     <source>&amp;Open File</source>
     <translation>D&amp;osya Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="336"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="337"/>
     <source>Ctrl+O</source>
     <comment>File|Open</comment>
     <translation>Ctrl+O</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="341"/>
-    <source>Open a help file for display</source>
-    <translation>Göstermek için bir yardım dosyası aç</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="342"/>
+    <source>Open a help file for display</source>
+    <translation>Göstermek için bir yardım dosyası aç</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="343"/>
     <source>&lt;b&gt;Open File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help file for display. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dosya Aç&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu göstermek için yeni bir yardım dosyası açar. Dosya seçme diyaloğu görünür.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="351"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="352"/>
     <source>Open File in New Tab</source>
     <translation>Yeni Sekmede Dosya Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="351"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="352"/>
     <source>Open File in New &amp;Tab</source>
     <translation>Yeni Sek&amp;mede Dosya Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="351"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="352"/>
     <source>Shift+Ctrl+O</source>
     <comment>File|Open in new tab</comment>
     <translation>Shift+Ctrl+O</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="356"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="357"/>
     <source>Open a help file for display in a new tab</source>
     <translation>Yeni bir sekmede göstermek için bir yardım dosyası aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="358"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="359"/>
     <source>&lt;b&gt;Open File in New Tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help file for display in a new tab. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="367"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="368"/>
     <source>Save As </source>
     <translation>Farklı Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="367"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="368"/>
     <source>&amp;Save As...</source>
     <translation>Farklı K&amp;aydet...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="367"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="368"/>
     <source>Shift+Ctrl+S</source>
     <comment>File|Save As</comment>
     <translation>Shift+Ctrl+S</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="372"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="373"/>
     <source>Save the current page to disk</source>
     <translation>Geçerli sayfayı harddiske kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="374"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="375"/>
     <source>&lt;b&gt;Save As...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saves the current page to disk.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Farklı Kaydet...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli sayfayı harddiske kaydet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="383"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="384"/>
     <source>Import Bookmarks</source>
     <translation>Yerimlerini İçeaktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="383"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="384"/>
     <source>&amp;Import Bookmarks...</source>
     <translation>Yerimlerini &amp;İçeaktar...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="386"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="387"/>
     <source>Import bookmarks from other browsers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="388"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="389"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import bookmarks from other browsers.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="397"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="398"/>
     <source>Export Bookmarks</source>
     <translation>Yerimlerini Dışaaktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="397"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="398"/>
     <source>&amp;Export Bookmarks...</source>
     <translation>Y&amp;erimlerini Dışaaktar...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="400"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="401"/>
     <source>Export the bookmarks into a file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="402"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="403"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the bookmarks into a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="411"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="412"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Yazdır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="411"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="412"/>
     <source>&amp;Print</source>
     <translation>&amp;Yazdır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="411"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="412"/>
     <source>Ctrl+P</source>
     <comment>File|Print</comment>
     <translation>Ctrl+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="416"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="417"/>
     <source>Print the displayed help</source>
     <translation>Görüntülenen yardımı yazdır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="417"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="418"/>
     <source>&lt;b&gt;Print&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yazdır&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Görüntülenen yardım metnini yazdır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="438"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="439"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Baskı Öngörünümü</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="442"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="443"/>
     <source>Print preview of the displayed help</source>
     <translation>Görüntülenen yardımının baskıöngörünümünü göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="444"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="445"/>
     <source>&lt;b&gt;Print Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print preview of the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yazıcı Öngörünümü&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Görüntülenen yardım metninin yazıcı öngörünümü.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="452"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="453"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="452"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="453"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="452"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="453"/>
     <source>Ctrl+W</source>
     <comment>File|Close</comment>
     <translation>Ctrl+W</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="458"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="459"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes the current help window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kapat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli yardım penceresini kapat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="466"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="467"/>
     <source>Close All</source>
     <translation>Hepsini Kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="466"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="467"/>
     <source>Close &amp;All</source>
     <translation>Hepsini K&amp;apat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="469"/>
-    <source>Close all help windows</source>
-    <translation>Tüm yardım pencerelerini kapat</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="470"/>
+    <source>Close all help windows</source>
+    <translation>Tüm yardım pencerelerini kapat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="471"/>
     <source>&lt;b&gt;Close All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes all help windows except the first one.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hepisini Kapat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;İlk açılan hariç tüm yardım pencerelerini kapat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="482"/>
-    <source>Private Browsing</source>
-    <translation>Özel Gözatım</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="478"/>
-    <source>Private &amp;Browsing</source>
-    <translation>Özel &amp;Gözatım</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="483"/>
+    <source>Private Browsing</source>
+    <translation>Özel Gözatım</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="479"/>
+    <source>Private &amp;Browsing</source>
+    <translation>Özel &amp;Gözatım</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="484"/>
     <source>&lt;b&gt;Private Browsing&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enables private browsing. In this mode no history is recorded anymore.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="493"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="494"/>
     <source>Quit</source>
     <translation>Çık</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="493"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="494"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>&amp;Çıkış</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="493"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="494"/>
     <source>Ctrl+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation>Ctrl+Q</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="498"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="499"/>
     <source>Quit the web browser</source>
     <translation>Web Gözatıcısından Çık</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="499"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="500"/>
     <source>&lt;b&gt;Quit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Quit the web browser.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Çık&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Web gözatıcısından çık.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="510"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="511"/>
     <source>Backward</source>
     <translation>Geriye Doğru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="510"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="511"/>
     <source>&amp;Backward</source>
     <translation>Geriye &amp;Doğru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="510"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="511"/>
     <source>Alt+Left</source>
     <comment>Go|Backward</comment>
     <translation>Alt+Left</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="510"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="511"/>
     <source>Backspace</source>
     <comment>Go|Backward</comment>
     <translation>Backspace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="516"/>
-    <source>Move one help screen backward</source>
-    <translation>Önceki yardım ekranına götür</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="517"/>
+    <source>Move one help screen backward</source>
+    <translation>Önceki yardım ekranına götür</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="518"/>
     <source>&lt;b&gt;Backward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves one help screen backward. If none is available, this action is disabled.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Geriye Doğru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bir yardım ekranın geriye taşı. Eğer hazırda bir tane yoksa ,bu işlem iptal edilir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="526"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="527"/>
     <source>Forward</source>
     <translation>İleriye</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="526"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="527"/>
     <source>&amp;Forward</source>
     <translation>İleri&amp;ye</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="526"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="527"/>
     <source>Alt+Right</source>
     <comment>Go|Forward</comment>
     <translation>Alt+Right</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="526"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="527"/>
     <source>Shift+Backspace</source>
     <comment>Go|Forward</comment>
     <translation>Shift+Backspace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="532"/>
-    <source>Move one help screen forward</source>
-    <translation>Bir yardım görüntüsü ileri taşı</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="533"/>
+    <source>Move one help screen forward</source>
+    <translation>Bir yardım görüntüsü ileri taşı</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="534"/>
     <source>&lt;b&gt;Forward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves one help screen forward. If none is available, this action is disabled.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;İleriye Doğru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Yardım ekranın bir ileriye taşı. Eğer hazırda bir tane yoksa ,bu işlem iptal edilir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="542"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="543"/>
     <source>Home</source>
     <translation>Home</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="542"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="543"/>
     <source>&amp;Home</source>
     <translation>&amp;Ev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="542"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="543"/>
     <source>Ctrl+Home</source>
     <comment>Go|Home</comment>
     <translation>Ctrl+Home</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="547"/>
-    <source>Move to the initial help screen</source>
-    <translation>İlk yardım sayfasına taşı</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="548"/>
+    <source>Move to the initial help screen</source>
+    <translation>İlk yardım sayfasına taşı</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="549"/>
     <source>&lt;b&gt;Home&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves to the initial help screen.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Giriş&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Yardım ekranını ilk baştakine taşı.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="556"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="557"/>
     <source>Reload</source>
     <translation>Yeniden Yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="556"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="557"/>
     <source>&amp;Reload</source>
     <translation>&amp;Yeniden Yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="556"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="557"/>
     <source>Ctrl+R</source>
     <comment>Go|Reload</comment>
     <translation>Ctrl+R</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="556"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="557"/>
     <source>F5</source>
     <comment>Go|Reload</comment>
     <translation>F5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="562"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="563"/>
     <source>Reload the current help screen</source>
     <translation>Geçerli yardım ekranını yeniden yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="563"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="564"/>
     <source>&lt;b&gt;Reload&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reloads the current help screen.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yeniden Yükle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli yardım görüntüsünü yeniden yükle.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="571"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="572"/>
     <source>Stop</source>
     <translation>Dur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="571"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="572"/>
     <source>&amp;Stop</source>
     <translation>D&amp;ur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="571"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="572"/>
     <source>Ctrl+.</source>
     <comment>Go|Stop</comment>
     <translation>Ctrl+.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="571"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="572"/>
     <source>Esc</source>
     <comment>Go|Stop</comment>
     <translation>Esc</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="577"/>
-    <source>Stop loading</source>
-    <translation>Yüklemeyi durdur</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="578"/>
+    <source>Stop loading</source>
+    <translation>Yüklemeyi durdur</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="579"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stops loading of the current tab.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="586"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="587"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopyala</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="586"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="587"/>
     <source>&amp;Copy</source>
     <translation>&amp;Kopyala</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="586"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="587"/>
     <source>Ctrl+C</source>
     <comment>Edit|Copy</comment>
     <translation>Ctrl+C</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="591"/>
-    <source>Copy the selected text</source>
-    <translation>Seçilen metni kopyala</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="592"/>
+    <source>Copy the selected text</source>
+    <translation>Seçilen metni kopyala</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="593"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy the selected text to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kopya&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Seçilen metni clipboard kopyala.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="600"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="601"/>
     <source>Find...</source>
     <translation>Bul...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="600"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="601"/>
     <source>&amp;Find...</source>
     <translation>&amp;Bul...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="600"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="601"/>
     <source>Ctrl+F</source>
     <comment>Edit|Find</comment>
     <translation>Ctrl+F</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="605"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="606"/>
     <source>Find text in page</source>
     <translation>Metni sayfa içinde bul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="606"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="607"/>
     <source>&lt;b&gt;Find&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;BUl&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Metni geçerli sayfada bul.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="614"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="615"/>
     <source>Find next</source>
     <translation>Sonrakini bul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="614"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="615"/>
     <source>Find &amp;next</source>
     <translation>So&amp;nrakini Bul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="614"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="615"/>
     <source>F3</source>
     <comment>Edit|Find next</comment>
     <translation>F3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="619"/>
-    <source>Find next occurrence of text in page</source>
-    <translation>Geçerli sayfadaki metinde bir sonrakini bul</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="620"/>
+    <source>Find next occurrence of text in page</source>
+    <translation>Geçerli sayfadaki metinde bir sonrakini bul</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="621"/>
     <source>&lt;b&gt;Find next&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the next occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Bir sonrakini bul&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli sayfadaki metinde bir sonrakini bul.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="628"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="629"/>
     <source>Find previous</source>
     <translation>Öncekini bul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="628"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="629"/>
     <source>Find &amp;previous</source>
     <translation>Öncekini b&amp;ul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="628"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="629"/>
     <source>Shift+F3</source>
     <comment>Edit|Find previous</comment>
     <translation>Shift+F3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="633"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="634"/>
     <source>Find previous occurrence of text in page</source>
     <translation>Geçerli sayfadaki metinde bir öncekini bul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="635"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="636"/>
     <source>&lt;b&gt;Find previous&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the previous occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Bir öncekini bul&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli sayfadaki metinde bir öncekini bul.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="643"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="644"/>
     <source>Manage Bookmarks</source>
     <translation>Yerimleri Yönetimi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="643"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="644"/>
     <source>&amp;Manage Bookmarks...</source>
     <translation>Yerimleri Yöneti&amp;mi...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="643"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="644"/>
     <source>Ctrl+Shift+B</source>
     <comment>Help|Manage bookmarks</comment>
     <translation>Ctrl+Shift+B</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="647"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="648"/>
     <source>Open a dialog to manage the bookmarks.</source>
     <translation>Yerimlerini yönetmek için diyalog aç.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="649"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="650"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage Bookmarks...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to manage the bookmarks.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yerimlerini Yönet...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Yerimlerini düzenlemek için bir diyalog açılır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="657"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="658"/>
     <source>Add Bookmark</source>
     <translation>Yerimi Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="657"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="658"/>
     <source>Add &amp;Bookmark...</source>
     <translation>&amp;Yerimi Ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="657"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="658"/>
     <source>Ctrl+D</source>
     <comment>Help|Add bookmark</comment>
     <translation>Ctrl+D</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="663"/>
-    <source>Open a dialog to add a bookmark.</source>
-    <translation>Yerimlerine eklemek için bir diyalog aç.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="664"/>
+    <source>Open a dialog to add a bookmark.</source>
+    <translation>Yerimlerine eklemek için bir diyalog aç.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="665"/>
     <source>&lt;b&gt;Add Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add the current URL as a bookmark.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yerimi Ekle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli URL yi yerimi olarak eklemek için bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="672"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="673"/>
     <source>Add Folder</source>
     <translation>,Dizin Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="672"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="673"/>
     <source>Add &amp;Folder...</source>
     <translation>Dizin &amp;Ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="675"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="676"/>
     <source>Open a dialog to add a new bookmarks folder.</source>
     <translation>Yeni yerimi dizini eklemek için bir diyalog açar.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="677"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="678"/>
     <source>&lt;b&gt;Add Folder...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add a new bookmarks folder.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kalsör Ekle...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Yeni yerimi klasörü eklemek için bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="685"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="686"/>
     <source>Bookmark All Tabs</source>
     <translation>Tüm Sekmeleri Yerimi yap</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="685"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="686"/>
     <source>Bookmark All Tabs...</source>
     <translation>Tüm Sekmeleri Yerimi yap...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="688"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="689"/>
     <source>Bookmark all open tabs.</source>
     <translation>Tüm Açık Sekmeleri Yerimi yap.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="690"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="691"/>
     <source>&lt;b&gt;Bookmark All Tabs...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add a new bookmarks folder for all open tabs.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="699"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="700"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
     <translation>Bu nedir?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="699"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="700"/>
     <source>&amp;What&apos;s This?</source>
     <translation>Bu &amp;Nedir?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="699"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="700"/>
     <source>Shift+F1</source>
     <comment>Help|What&apos;s This?&apos;</comment>
     <translation>Shift+F1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="704"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="705"/>
     <source>Context sensitive help</source>
     <translation>Duyarlı yardım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="705"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="706"/>
     <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Duyarlı yardım içeriğini görüntüle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu Nedir? modunda, Fare imleci soru işeretiyle beraber bir ok şeklindedir ve bir arayüz elemanı üzerinde tıklarsanız bu elemanın nasıl kullanılacağı ve hakkında kısa bilgi verir. bu özellik diyaloglarda başlık çubuğu üzerindeyken çıkarılan açılır menülerde de bulunmaktadır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="717"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="718"/>
     <source>About</source>
     <translation>Hakkında</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="717"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="718"/>
     <source>&amp;About</source>
     <translation>H&amp;akkında</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="720"/>
-    <source>Display information about this software</source>
-    <translation>Bu yazılım hakkında bilgi göster</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="721"/>
+    <source>Display information about this software</source>
+    <translation>Bu yazılım hakkında bilgi göster</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="722"/>
     <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hakkında&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu yazılım hakkındaki çeşitli bilgileri gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="729"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="730"/>
     <source>About Qt</source>
     <translation>Qt Hakkında</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="729"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="730"/>
     <source>About &amp;Qt</source>
     <translation>&amp;Qt Hakkında</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="732"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="733"/>
     <source>Display information about the Qt toolkit</source>
     <translation>Qt araçkiti hakkında bilgi göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="734"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="735"/>
     <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt Hakkında&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Qt Araçkiti hakkında bazı bilgiler gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="742"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="743"/>
     <source>Zoom in</source>
     <translation>Büyüt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="742"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="743"/>
     <source>Zoom &amp;in</source>
     <translation>Bü&amp;yült</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="742"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="743"/>
     <source>Ctrl++</source>
     <comment>View|Zoom in</comment>
     <translation>Ctrl++</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="747"/>
-    <source>Zoom in on the text</source>
-    <translation>MEtni Büyüt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="748"/>
+    <source>Zoom in on the text</source>
+    <translation>MEtni Büyüt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="749"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom in&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom in on the text. This makes the text bigger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Büyüt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Metin içinde büyüt. Bu metni daha büyük yapar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="756"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="757"/>
     <source>Zoom out</source>
     <translation>Küçült</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="756"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="757"/>
     <source>Zoom &amp;out</source>
     <translation>Küçü&amp;lt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="756"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="757"/>
     <source>Ctrl+-</source>
     <comment>View|Zoom out</comment>
     <translation>Ctrl+-</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="761"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="762"/>
     <source>Zoom out on the text</source>
     <translation>Metin üzerinde küçült</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="762"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="763"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom out on the text. This makes the text smaller.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Küçült&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Metin üzerinde küçült. Bu metni daha küçük yapar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="770"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="771"/>
     <source>Zoom reset</source>
     <translation>Büyütmeyi sıfırla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="770"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="771"/>
     <source>Zoom &amp;reset</source>
     <translation>Büyütmeyi sıfı&amp;rla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="770"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="771"/>
     <source>Ctrl+0</source>
     <comment>View|Zoom reset</comment>
     <translation>Ctrl+0</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="775"/>
-    <source>Reset the zoom of the text</source>
-    <translation>Metin büyütme durumunu sıfırla</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="776"/>
+    <source>Reset the zoom of the text</source>
+    <translation>Metin büyütme durumunu sıfırla</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="777"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset the zoom of the text. This sets the zoom factor to 100%.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Büyütmeyi başa döndür&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Metin büyütmesini sıfırla. Bu büyütme katsayısını 100% e ayarlar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="786"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="787"/>
     <source>Zoom text only</source>
     <translation>Yalnızca metni büyüt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="786"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="787"/>
     <source>Zoom &amp;text only</source>
     <translation>Yalnızca me&amp;tni büyüt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="790"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="791"/>
     <source>Zoom text only; pictures remain constant</source>
     <translation>Yalnıza metni yaklaştır; resimler sabit kalsın</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="792"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="793"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom text only&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom text only; pictures remain constant.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yanız metni yaklaştır&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Yalnızca metni yaklaştır; resimler sabit kalsın.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="802"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="803"/>
     <source>Show page source</source>
     <translation>Sayfa kaynağını göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="802"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="803"/>
     <source>Ctrl+U</source>
     <translation>Ctrl+U</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="806"/>
-    <source>Show the page source in an editor</source>
-    <translation>Sayfa kaynağını bir düzenleyici sayfasinda göster</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="807"/>
+    <source>Show the page source in an editor</source>
+    <translation>Sayfa kaynağını bir düzenleyici sayfasinda göster</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="808"/>
     <source>&lt;b&gt;Show page source&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show the page source in an editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Sayfa kaynağını göster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Sayfa kaynağını bir düzenleyicide göster.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="816"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="817"/>
     <source>Full Screen</source>
     <translation>Tam Ekran</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="816"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="817"/>
     <source>&amp;Full Screen</source>
     <translation>&amp;Tam Ekran</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="816"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="817"/>
     <source>F11</source>
     <translation>F11</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="826"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="827"/>
     <source>Show next tab</source>
     <translation>Sonraki sekmeyi göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="826"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="827"/>
     <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation>Ctrl+Alt+Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="835"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="836"/>
     <source>Show previous tab</source>
     <translation>Önceki sekmeyi göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="835"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="836"/>
     <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation>Shift+Ctrl+Alt+Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="844"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="845"/>
     <source>Switch between tabs</source>
     <translation>Sekmeler arasında değiştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="844"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="845"/>
     <source>Ctrl+1</source>
     <translation>Ctrl+1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="853"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="854"/>
     <source>Preferences</source>
     <translation>Seçenekler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="853"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="854"/>
     <source>&amp;Preferences...</source>
     <translation>&amp;Seçenekler...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="856"/>
-    <source>Set the prefered configuration</source>
-    <translation>tercih edilen ayarları yapınız</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="857"/>
+    <source>Set the prefered configuration</source>
+    <translation>tercih edilen ayarları yapınız</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="858"/>
     <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tercihler&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uygulamanın ayarlama maddelerini tercih ettiğiniz değerlerle ayarlayınız.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="866"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="867"/>
     <source>Languages</source>
     <translation>Diller</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="866"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="867"/>
     <source>&amp;Languages...</source>
     <translation>Di&amp;ller...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="869"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="870"/>
     <source>Configure the accepted languages for web pages</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="871"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="872"/>
     <source>&lt;b&gt;Languages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the accepted languages for web pages.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="879"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="880"/>
     <source>Cookies</source>
     <translation>Çerezler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="879"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="880"/>
     <source>C&amp;ookies...</source>
     <translation>&amp;Çerezler...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="882"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="883"/>
     <source>Configure cookies handling</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="884"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="885"/>
     <source>&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure cookies handling.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="905"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="906"/>
     <source>Sync with Table of Contents</source>
     <translation>İçindekiler Tablosu ile senkronize et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="909"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="910"/>
     <source>Synchronizes the table of contents with current page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="911"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="912"/>
     <source>&lt;b&gt;Sync with Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizes the table of contents with current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="919"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="920"/>
     <source>Table of Contents</source>
     <translation>İçindekiler Tablosu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="922"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="923"/>
     <source>Shows the table of contents window</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="924"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="925"/>
     <source>&lt;b&gt;Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the table of contents window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="935"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="936"/>
     <source>Shows the index window</source>
     <translation>Dizin penceresini göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="937"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="938"/>
     <source>&lt;b&gt;Index&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the index window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dizin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dizin penceresini gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="948"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="949"/>
     <source>Shows the search window</source>
     <translation>Arama pencerelerini göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="950"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="951"/>
     <source>&lt;b&gt;Search&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the search window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Arama&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Arama penceresini gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="958"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="959"/>
     <source>Manage QtHelp Documents</source>
     <translation>OtHelp Dökümanlları Yönetimi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="958"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="959"/>
     <source>Manage QtHelp &amp;Documents</source>
     <translation>OtHelp &amp;Dökümanlları Yönetimi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="961"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="962"/>
     <source>Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="963"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="964"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Documents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="971"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="972"/>
     <source>Manage QtHelp Filters</source>
     <translation>QtHelp Süzgeçlerini Yönet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="971"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="972"/>
     <source>Manage QtHelp &amp;Filters</source>
     <translation>QtHelp &amp;Filtre Yöneticisi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="974"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="975"/>
     <source>Shows a dialog to manage the QtHelp filters</source>
     <translation>QtHelp filtrelerini yönetmek için bir diyalog gösterir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="976"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="977"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp filters.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="984"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="985"/>
     <source>Reindex Documentation</source>
     <translation>Belgeyi Yeniden İindexle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="984"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="985"/>
     <source>&amp;Reindex Documentation</source>
     <translation>&amp;Belgeyi Yeniden İindexle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="987"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="988"/>
     <source>Reindexes the documentation set</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="989"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="990"/>
     <source>&lt;b&gt;Reindex Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reindexes the documentation set.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1002"/>
-    <source>Clear private data</source>
-    <translation>Özel verileri temizle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="998"/>
-    <source>&amp;Clear private data</source>
-    <translation>&amp;Özel verileri temizle</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1003"/>
+    <source>Clear private data</source>
+    <translation>Özel verileri temizle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="999"/>
+    <source>&amp;Clear private data</source>
+    <translation>&amp;Özel verileri temizle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1004"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear private data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the private data like browsing history, search history or the favicons database.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1012"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1013"/>
     <source>Clear icons database</source>
     <translation>İkon veritabanını temizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1012"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1013"/>
     <source>Clear &amp;icons database</source>
     <translation>İkon ver&amp;itabanını temizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1016"/>
-    <source>Clear the database of favicons</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1017"/>
+    <source>Clear the database of favicons</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1018"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear icons database&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the database of favicons of previously visited URLs.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1025"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1026"/>
     <source>Configure Search Engines</source>
     <translation>Arama Motoru Ayarları</translation>
   </message>
@@ -14345,122 +14380,122 @@
     <translation type="obsolete">Arama Motoru Ayarlanı&amp;yor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1029"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1030"/>
     <source>Configure the available search engines</source>
     <translation>Ulaşılabilen Arama motorunu ayarla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1031"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1032"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure Search Engines...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure the available search engines.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Arama Motoru Ayarlanıyor...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ulaşılabilen arama motorunu ayarlamak için bir diyalog açılır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1039"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1040"/>
     <source>Manage Saved Passwords</source>
     <translation>Kaydedilmiş Parolaları Yönet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1039"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1040"/>
     <source>Manage Saved Passwords...</source>
     <translation>Kaydedilmiş Parolaları Yönet...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1043"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1044"/>
     <source>Manage the saved passwords</source>
     <translation>Kaydedilmiş parolaları yönet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1045"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1046"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage Saved Passwords...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved passwords.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kaydadilmiş Parolaların Yönetimi...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kaydedilmiş parolalları yönetmek için bir diyalog açılır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1053"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1054"/>
     <source>Ad Block</source>
     <translation>Engel ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1053"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1054"/>
     <source>&amp;Ad Block...</source>
     <translation>&amp;Engel Ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1057"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1058"/>
     <source>Configure AdBlock subscriptions and rules</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1059"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1060"/>
     <source>&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure AdBlock subscriptions and rules.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1082"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1083"/>
     <source>Show Network Monitor</source>
     <translation>Ağ Gözleyicisini Göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1082"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1083"/>
     <source>Show &amp;Network Monitor</source>
     <translation>Ağ Gözleyicisi&amp;ni Göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1086"/>
-    <source>Show the network monitor dialog</source>
-    <translation>Ağ Gözleyicisi diyaloğunu göster</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1087"/>
+    <source>Show the network monitor dialog</source>
+    <translation>Ağ Gözleyicisi diyaloğunu göster</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1088"/>
     <source>&lt;b&gt;Show Network Monitor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the network monitor dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ağ Gözleyicisini Göster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ağ gözleyicisi diyaloğunu göster.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1128"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1129"/>
     <source>&amp;File</source>
     <translation>&amp;Dosya</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1151"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1152"/>
     <source>&amp;Edit</source>
     <translation>Düz&amp;en</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1159"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1160"/>
     <source>&amp;View</source>
     <translation>&amp;Görünüm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1175"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1176"/>
     <source>&amp;Go</source>
     <translation>&amp;Git</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1188"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1189"/>
     <source>H&amp;istory</source>
     <translation>Geçmi&amp;ş</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1195"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1196"/>
     <source>&amp;Bookmarks</source>
     <translation>&amp;Yerimleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1207"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1208"/>
     <source>&amp;Settings</source>
     <translation>Ayar&amp;lar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1232"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1233"/>
     <source>&amp;Tools</source>
     <translation>&amp;Araçlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1236"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1237"/>
     <source>&amp;Window</source>
     <translation>&amp;Pencere</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1246"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1247"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Yardım</translation>
   </message>
@@ -14485,47 +14520,47 @@
     <translation type="obsolete">Diğerlerini Kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1257"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1258"/>
     <source>File</source>
     <translation>Dosya</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1274"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1275"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Düzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1279"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1280"/>
     <source>View</source>
     <translation>Görünüm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1288"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1289"/>
     <source>Find</source>
     <translation>Bul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1295"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1296"/>
     <source>Filter</source>
     <translation>Süzgeç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1300"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1301"/>
     <source>Filtered by: </source>
     <translation>Süzülen: </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1306"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1307"/>
     <source>Settings</source>
     <translation>Ayarlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1314"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1315"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Yardım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1321"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1322"/>
     <source>Go</source>
     <translation>Git</translation>
   </message>
@@ -14535,12 +14570,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Görüntülenen bu düzenleme alanından direkt yardım dosyasını gir. Aşağı kayan listededen öncelikle görünmesini istediğiniz yardım dosyasını seçiniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1478"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1479"/>
     <source>Help Files (*.html *.htm);;PDF Files (*.pdf);;CHM Files (*.chm);;All Files (*)</source>
     <translation>Yardım Dosyaları (*.html *.htm);;PDF Dosyaları (*.pdf);;CHM Dosyaları (*.chm);;Tüm Dosyalar (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1515"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1516"/>
     <source>Eric Web Browser</source>
     <translation>Eric Web Gözatıcısı</translation>
   </message>
@@ -14550,12 +14585,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;PyQt4 te hatyı yazdırmak tam olarak mümkün değil. Lütfen güncelleyiniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1506"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1507"/>
     <source>&lt;h3&gt;About Eric Web Browser&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;The Eric Web Browser is a combined help file and HTML browser.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Eric Web Gözatıcısı Hakkındar&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Eric Web Gözatıcısı Yardım dosyası ve HTML gözatıcısının birleştirilmiş halidir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1585"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1586"/>
     <source>Saved Tabs</source>
     <translation>Sekmeleri Kaydet</translation>
   </message>
@@ -14575,152 +14610,152 @@
     <translation type="obsolete">Yükleme bitirildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1962"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1967"/>
     <source>Could not find an associated content.</source>
     <translation>Birleştirilmiş bir içerek bulunamadı.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2071"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2076"/>
     <source>Updating search index</source>
     <translation>Arama index yenileniyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2123"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2128"/>
     <source>Looking for Documentation...</source>
     <translation>Dökümanlara bakılıyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2153"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2158"/>
     <source>Unfiltered</source>
     <translation>Süzülmemiş</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2172"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2177"/>
     <source>Help Engine</source>
     <translation>Yardım Motoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="425"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="426"/>
     <source>Print as PDF</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="429"/>
-    <source>Print the displayed help as PDF</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="430"/>
+    <source>Print the displayed help as PDF</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="431"/>
     <source>&lt;b&gt;Print as PDF&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the displayed help text as a PDF file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="892"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="893"/>
     <source>Offline Storage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="892"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="893"/>
     <source>Offline &amp;Storage...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="895"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="896"/>
     <source>Configure offline storage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="897"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="898"/>
     <source>&lt;b&gt;Offline Storage&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure offline storage.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1025"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1026"/>
     <source>Configure Search &amp;Engines...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1068"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1069"/>
     <source>Manage Certificates</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1068"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1069"/>
     <source>Manage Certificates...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1072"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1073"/>
     <source>Manage the saved certificates</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1074"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1075"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage Saved Certificates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved certificates.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1095"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1096"/>
     <source>Downloads</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1098"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1099"/>
     <source>Shows the downloads window</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1100"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1101"/>
     <source>&lt;b&gt;Downloads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the downloads window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1170"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1171"/>
     <source>Text Encoding</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1222"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1223"/>
     <source>User Agent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1761"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1762"/>
     <source>&lt;b&gt;Are you sure you want to turn on private browsing?&lt;/b&gt;&lt;p&gt;When private browsing is turned on, web pages are not added to the history, searches are not added to the list of recent searches and web site icons and cookies are not stored. HTML5 offline storage will be deactivated. Until you close the window, you can still click the Back and Forward buttons to return to the web pages you have opened.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2487"/>
-    <source>ISO</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2488"/>
-    <source>Windows</source>
-    <translation>Windows</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2489"/>
-    <source>ISCII</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2490"/>
-    <source>Unicode</source>
-    <translation>Evrensel kod</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2491"/>
-    <source>Other</source>
-    <translation>Diğer</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2492"/>
+    <source>ISO</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2493"/>
+    <source>Windows</source>
+    <translation>Windows</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2494"/>
+    <source>ISCII</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2495"/>
+    <source>Unicode</source>
+    <translation>Evrensel kod</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2496"/>
+    <source>Other</source>
+    <translation>Diğer</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2497"/>
     <source>IBM</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2514"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2519"/>
     <source>Default Encoding</source>
     <translation>Varsayılan Kodlama</translation>
   </message>
@@ -15612,7 +15647,7 @@
 <context>
   <name>HgLogBrowserDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="57"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="58"/>
     <source>Mercurial Log</source>
     <translation>Mercurial Günlüğü</translation>
   </message>
@@ -15642,17 +15677,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1019"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1045"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Gözden Geçirme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1016"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1042"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Yazar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="84"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="85"/>
     <source>Message</source>
     <translation>Mesaj</translation>
   </message>
@@ -15802,42 +15837,42 @@
     <translation>Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="104"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="108"/>
     <source>Added</source>
     <translation>Eklendi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="105"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="109"/>
     <source>Deleted</source>
     <translation>Silindi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="106"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="110"/>
     <source>Modified</source>
     <translation>Değiştirildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="436"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="453"/>
     <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="438"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="456"/>
     <source>Could not start the hg executable.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="441"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="459"/>
     <source>Mercurial Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="596"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="617"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>İşlem Üretecinde Hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="596"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="617"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Süreç {0} başlatılamadı. Bunun arama yolunda olduğundan emin olun.</translation>
   </message>
@@ -15852,17 +15887,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="59"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="60"/>
     <source>Mercurial Log (Incoming)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="61"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="62"/>
     <source>Mercurial Log (Outgoing)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="124"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="128"/>
     <source>All</source>
     <translation>Hepsi</translation>
   </message>
@@ -22049,7 +22084,7 @@
     <translation>Dosya Kaydedildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1826"/>
+    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1836"/>
     <source>Untitled</source>
     <translation>Başlıksız</translation>
   </message>
@@ -22064,67 +22099,67 @@
     <translation>Mini Düzenleyici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1792"/>
+    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1802"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Yazılıyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1808"/>
+    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1818"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Yazdırma tamalandı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1810"/>
+    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1820"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Yazdırılırken hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1813"/>
+    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1823"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Yazdırma iptal edildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1866"/>
+    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1876"/>
     <source>Select all</source>
     <translation>Hepsini seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1867"/>
+    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1877"/>
     <source>Deselect all</source>
     <translation>Tüm seçimi iptal et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1878"/>
+    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1888"/>
     <source>Languages</source>
     <translation>Diller</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1881"/>
+    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1891"/>
     <source>No Language</source>
     <translation>Dil Yok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1900"/>
+    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1910"/>
     <source>Guessed</source>
     <translation>Tahmin edilen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1920"/>
+    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1930"/>
     <source>Alternatives</source>
     <translation>Alternatifler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1917"/>
+    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1927"/>
     <source>Alternatives ({0})</source>
     <translation>Alternatifler ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1934"/>
+    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1944"/>
     <source>Pygments Lexer</source>
     <translation>Pygments Lexer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1934"/>
+    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1944"/>
     <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
     <translation>Kullanmak için Pygment lexer seç.</translation>
   </message>
@@ -24514,17 +24549,17 @@
 <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/__init__.py" line="898"/>
+    <location filename="Preferences/__init__.py" line="902"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Seçenekleri Dışa Aktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/__init__.py" line="924"/>
+    <location filename="Preferences/__init__.py" line="928"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Seçenekleri İçe Aktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/__init__.py" line="924"/>
+    <location filename="Preferences/__init__.py" line="928"/>
     <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -39304,1223 +39339,1223 @@
     <translation>Araççubuğu Yöneticisi Yeniden yapılandırılıyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="604"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="607"/>
     <source>Loading Style Sheet</source>
     <translation>Stil Görünümleri Yükleniyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="604"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="607"/>
     <source>&lt;p&gt;The Qt Style Sheet file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1343"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1346"/>
     <source>Project-Viewer</source>
     <translation>Proje-Görüntüleyici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1363"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1366"/>
     <source>Multiproject-Viewer</source>
     <translation>Çokluproje-Görüntüleyici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1384"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1387"/>
     <source>Debug-Viewer</source>
     <translation>Hata Ayıklama Göstericisi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1573"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1576"/>
     <source>Cooperation</source>
     <translation>İşbirliği</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1466"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1469"/>
     <source>Log-Viewer</source>
     <translation>Kayıt-Gösterici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1486"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1489"/>
     <source>Task-Viewer</source>
     <translation>Görev-Gösterici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1506"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1509"/>
     <source>Template-Viewer</source>
     <translation>Şablon-Gösterici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1425"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1428"/>
     <source>Terminal</source>
     <translation>Terminal</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1445"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1448"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation>Dosya-Gözatıcısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1404"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1407"/>
     <source>Shell</source>
     <translation>Kabuk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1527"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1530"/>
     <source>Vertical Toolbox</source>
     <translation>Dikey Araçkutusu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1538"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1541"/>
     <source>Horizontal Toolbox</source>
     <translation>Yatay Araçkutusu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1267"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1270"/>
     <source>{0} - Passive Mode</source>
     <translation>{0} - Pasif Mod</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1272"/>
-    <source>{0} - {1} - Passive Mode</source>
-    <translation>{0} - {1} -Pasif Mod</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1275"/>
+    <source>{0} - {1} - Passive Mode</source>
+    <translation>{0} - {1} -Pasif Mod</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1278"/>
     <source>{0} - {1} - {2} - Passive Mode</source>
     <translation>{0} - {1} - {2} - Pasif Mod</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1295"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1298"/>
     <source>Quit</source>
     <translation>Çık</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1295"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1298"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>&amp;Çıkış</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1295"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1298"/>
     <source>Ctrl+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation>Ctrl+Q</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1300"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1303"/>
     <source>Quit the IDE</source>
     <translation>IDE den Çık</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1301"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1304"/>
     <source>&lt;b&gt;Quit the IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This quits the IDE. Any unsaved changes may be saved first. Any Python program being debugged will be stopped and the preferences will be written to disc.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1312"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1315"/>
     <source>Edit Profile</source>
     <translation>Düzenleme Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1317"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1320"/>
     <source>Activate the edit view profile</source>
     <translation>Düzenleyici görüntü kesitini aktif yap</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1318"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1321"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the &quot;Edit View Profile&quot;. Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the &quot;View Profile Configuration&quot; dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1327"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1330"/>
     <source>Debug Profile</source>
     <translation>Hata Ayıklama Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1332"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1335"/>
     <source>Activate the debug view profile</source>
     <translation>Debug görüntü kesitini aktif et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1334"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1337"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the &quot;Debug View Profile&quot;. Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the &quot;View Profile Configuration&quot; dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1343"/>
-    <source>&amp;Project-Viewer</source>
-    <translation>&amp;proje-Görüntüleyici</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1345"/>
-    <source>Toggle the Project-Viewer window</source>
-    <translation>Açkapa Proje-Gözatıcı penceresi</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1346"/>
+    <source>&amp;Project-Viewer</source>
+    <translation>&amp;proje-Görüntüleyici</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1348"/>
+    <source>Toggle the Project-Viewer window</source>
+    <translation>Açkapa Proje-Gözatıcı penceresi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1349"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Project-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Project-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1354"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1357"/>
     <source>Activate Project-Viewer</source>
     <translation>Proje görüntüleyiciyi aktif yap</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1354"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1357"/>
     <source>Alt+Shift+P</source>
     <translation>Alt+Shift+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1363"/>
-    <source>&amp;Multiproject-Viewer</source>
-    <translation>Çokluproje-Görü&amp;ntüleyici</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1366"/>
+    <source>&amp;Multiproject-Viewer</source>
+    <translation>Çokluproje-Görü&amp;ntüleyici</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1369"/>
     <source>Toggle the Multiproject-Viewer window</source>
     <translation>Çokluproje penceresini açkapa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1367"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1370"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Multiproject-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Multiproject-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1375"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1378"/>
     <source>Activate Multiproject-Viewer</source>
     <translation>Çokluproje-Görüntüleyiciyi Etkinleştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1375"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1378"/>
     <source>Alt+Shift+M</source>
     <translation>Alt+Shift+M</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1384"/>
-    <source>&amp;Debug-Viewer</source>
-    <translation>Ha&amp;ta Ayıklama-Göstericisi</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1386"/>
-    <source>Toggle the Debug-Viewer window</source>
-    <translation>Hata ayıklama -Görüntüleyici penceresini Açkapa</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1387"/>
+    <source>&amp;Debug-Viewer</source>
+    <translation>Ha&amp;ta Ayıklama-Göstericisi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1389"/>
+    <source>Toggle the Debug-Viewer window</source>
+    <translation>Hata ayıklama -Görüntüleyici penceresini Açkapa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1390"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Debug-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Debug-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1395"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1398"/>
     <source>Activate Debug-Viewer</source>
     <translation>Hata Ayıklama- Görüntüleyiciyi Etkinleştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1395"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1398"/>
     <source>Alt+Shift+D</source>
     <translation>Alt+Shift+D</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1404"/>
-    <source>&amp;Shell</source>
-    <translation>&amp;Kabuk</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1406"/>
-    <source>Toggle the Shell window</source>
-    <translation>Açkapa Kabuk penceresi</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1407"/>
+    <source>&amp;Shell</source>
+    <translation>&amp;Kabuk</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1409"/>
+    <source>Toggle the Shell window</source>
+    <translation>Açkapa Kabuk penceresi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1410"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Shell window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Shell window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1416"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1419"/>
     <source>Activate Shell</source>
     <translation>Aktif Kabuk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1416"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1419"/>
     <source>Alt+Shift+S</source>
     <translation>Alt+Shift+S</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1425"/>
-    <source>Te&amp;rminal</source>
-    <translation>Te&amp;rminal</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1427"/>
-    <source>Toggle the Terminal window</source>
-    <translation>Terminal penceresini açkapa</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1428"/>
+    <source>Te&amp;rminal</source>
+    <translation>Te&amp;rminal</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1430"/>
+    <source>Toggle the Terminal window</source>
+    <translation>Terminal penceresini açkapa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1431"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Terminal window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Terminal window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1436"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1439"/>
     <source>Activate Terminal</source>
     <translation>Uçbirimi Etkinleştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1436"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1439"/>
     <source>Alt+Shift+R</source>
     <translation>Alt+Shift+R</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1445"/>
-    <source>File-&amp;Browser</source>
-    <translation>Dosya-&amp;Gözatıcısı</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1447"/>
-    <source>Toggle the File-Browser window</source>
-    <translation>Açkapa Dosya-Gözatıcı penceresi</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1448"/>
+    <source>File-&amp;Browser</source>
+    <translation>Dosya-&amp;Gözatıcısı</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1450"/>
+    <source>Toggle the File-Browser window</source>
+    <translation>Açkapa Dosya-Gözatıcı penceresi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1451"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the File-Browser window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the File-Browser window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1457"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1460"/>
     <source>Activate File-Browser</source>
     <translation>Dosya seçiciyi aktif yap</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1457"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1460"/>
     <source>Alt+Shift+F</source>
     <translation>Alt+Shift+F</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1466"/>
-    <source>&amp;Log-Viewer</source>
-    <translation>Ka&amp;yıt-Gösterici</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1468"/>
-    <source>Toggle the Log-Viewer window</source>
-    <translation>Açkapa Log-Gözatıcı penceresi</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1469"/>
+    <source>&amp;Log-Viewer</source>
+    <translation>Ka&amp;yıt-Gösterici</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1471"/>
+    <source>Toggle the Log-Viewer window</source>
+    <translation>Açkapa Log-Gözatıcı penceresi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1472"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Log-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Log-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1477"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1480"/>
     <source>Activate Log-Viewer</source>
     <translation>Kayıt-Göstericiyi Aktif Yap</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1477"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1480"/>
     <source>Alt+Shift+G</source>
     <translation>Alt+Shift+G</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1486"/>
-    <source>T&amp;ask-Viewer</source>
-    <translation>Göre&amp;v-Gösterici</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1488"/>
-    <source>Toggle the Task-Viewer window</source>
-    <translation>Açkapa Görev-Gözatıcı penceresi</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1489"/>
+    <source>T&amp;ask-Viewer</source>
+    <translation>Göre&amp;v-Gösterici</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1491"/>
+    <source>Toggle the Task-Viewer window</source>
+    <translation>Açkapa Görev-Gözatıcı penceresi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1492"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Task-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Task-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1497"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1500"/>
     <source>Activate Task-Viewer</source>
     <translation>Görevgöstereciyi aktif yap</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1497"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1500"/>
     <source>Alt+Shift+T</source>
     <translation>Alt+Shift+T</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1506"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1509"/>
     <source>Temp&amp;late-Viewer</source>
     <translation>Şablo&amp;n-Gösterici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1508"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1511"/>
     <source>Toggle the Template-Viewer window</source>
     <translation>Açkapa geçici-göster penceresi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1510"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1513"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Template-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Template-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1518"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1521"/>
     <source>Activate Template-Viewer</source>
     <translation>Şablon göstericisini aktif yap</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1518"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1521"/>
     <source>Alt+Shift+A</source>
     <translation>Alt+Shift+A</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1527"/>
-    <source>&amp;Vertical Toolbox</source>
-    <translation>Dike&amp;y Araçkutusu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1529"/>
-    <source>Toggle the Vertical Toolbox window</source>
-    <translation>Dikey Araçkutusu penceresini açkapa</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1530"/>
+    <source>&amp;Vertical Toolbox</source>
+    <translation>Dike&amp;y Araçkutusu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1532"/>
+    <source>Toggle the Vertical Toolbox window</source>
+    <translation>Dikey Araçkutusu penceresini açkapa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1533"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Vertical Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Vertical Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1538"/>
-    <source>&amp;Horizontal Toolbox</source>
-    <translation>Ya&amp;tay Araçkutusu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1541"/>
+    <source>&amp;Horizontal Toolbox</source>
+    <translation>Ya&amp;tay Araçkutusu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1544"/>
     <source>Toggle the Horizontal Toolbox window</source>
     <translation>Yatay Araçkutusu penceresini açkapa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1542"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1545"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Horizontal Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Horizontal Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1550"/>
-    <source>Left Sidebar</source>
-    <translation>Sol Durumçubuğu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1550"/>
-    <source>&amp;Left Sidebar</source>
-    <translation>So&amp;l Durumçubuğu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1552"/>
-    <source>Toggle the left sidebar window</source>
-    <translation>Sol Durum çubuğu penceresini açkapa</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1553"/>
+    <source>Left Sidebar</source>
+    <translation>Sol Durumçubuğu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1553"/>
+    <source>&amp;Left Sidebar</source>
+    <translation>So&amp;l Durumçubuğu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1555"/>
+    <source>Toggle the left sidebar window</source>
+    <translation>Sol Durum çubuğu penceresini açkapa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1556"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the left sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the left sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Sol durum çubuğu penceresini açkapa&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Eğer sol durum çubuğu penceresi gizli ise onu görünür yap. Eğer görünüyor ise kapat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1561"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1564"/>
     <source>Bottom Sidebar</source>
     <translation>Alt Durumçubuğu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1561"/>
-    <source>&amp;Bottom Sidebar</source>
-    <translation>Alt Durumçu&amp;buğu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1564"/>
+    <source>&amp;Bottom Sidebar</source>
+    <translation>Alt Durumçu&amp;buğu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1567"/>
     <source>Toggle the bottom sidebar window</source>
     <translation>Alt Durum çubuğu penceresini açkapa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1565"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1568"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the bottom sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the bottom sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1573"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1576"/>
     <source>&amp;Cooperation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1575"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1578"/>
     <source>Toggle the Cooperation window</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1577"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1580"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Cooperation window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Cooperation window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1585"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1588"/>
     <source>Activate Cooperation-Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1585"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1588"/>
     <source>Alt+Shift+O</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1639"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1642"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
     <translation>Bu nedir?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1639"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1642"/>
     <source>&amp;What&apos;s This?</source>
     <translation>Bu &amp;Nedir?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1639"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1642"/>
     <source>Shift+F1</source>
     <translation>Shift+F1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1644"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1647"/>
     <source>Context sensitive help</source>
     <translation>Duyarlı yardım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1645"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1648"/>
     <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Duyarlı yardım içeriğini görüntüle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu Nedir? modunda, Fare imleci soru işeretiyle beraber bir ok şeklindedir ve bir arayüz elemanı üzerinde tıklarsanız bu elemanın nasıl kullanılacağı ve hakkında kısa bilgi verir. bu özellik diyaloglarda başlık çubuğu üzerindeyken çıkarılan açılır menülerde de bulunmaktadır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1656"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1659"/>
     <source>Helpviewer</source>
     <translation>Yardımgösterici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1656"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1659"/>
     <source>&amp;Helpviewer...</source>
     <translation>&amp;Yardım Gösterici...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1656"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1659"/>
     <source>F1</source>
     <translation>F1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1661"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1664"/>
     <source>Open the helpviewer window</source>
     <translation>Yardımgösterici penceresini aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1662"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1665"/>
     <source>&lt;b&gt;Helpviewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the eric5 web browser. This window will show HTML help files and help from Qt help collections. It has the capability to navigate to links, set bookmarks, print the displayed help and some more features. You may use it to browse the internet as well&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If called with a word selected, this word is search in the Qt help collection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1679"/>
-    <source>Show Versions</source>
-    <translation>Sürümü Göster</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1679"/>
-    <source>Show &amp;Versions</source>
-    <translation>Sürümü G&amp;öster</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1681"/>
-    <source>Display version information</source>
-    <translation>Sürüm bilgisini görüntüle</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1682"/>
+    <source>Show Versions</source>
+    <translation>Sürümü Göster</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1682"/>
+    <source>Show &amp;Versions</source>
+    <translation>Sürümü G&amp;öster</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1684"/>
+    <source>Display version information</source>
+    <translation>Sürüm bilgisini görüntüle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1685"/>
     <source>&lt;b&gt;Show Versions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display version information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Sürümleri Göster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Sürüm bilgisini göster.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1691"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1694"/>
     <source>Check for Updates</source>
     <translation>Güncellemeleri kontrol et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1689"/>
-    <source>Check for &amp;Updates...</source>
-    <translation>G&amp;üncellemeleri kontrol et...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1692"/>
+    <source>Check for &amp;Updates...</source>
+    <translation>G&amp;üncellemeleri kontrol et...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1695"/>
     <source>&lt;b&gt;Check for Updates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Checks the internet for updates of eric5.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Güncellemeleri kontrol et...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;İnternetten eric5 güncellemesi olup olmadını kontrol et.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1699"/>
-    <source>Show downloadable versions</source>
-    <translation>Yüklenebilir sürümleri göster</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1699"/>
-    <source>Show &amp;downloadable versions...</source>
-    <translation>Yüklenebilir sürümler&amp;i göster...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1702"/>
+    <source>Show downloadable versions</source>
+    <translation>Yüklenebilir sürümleri göster</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1702"/>
+    <source>Show &amp;downloadable versions...</source>
+    <translation>Yüklenebilir sürümler&amp;i göster...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1705"/>
     <source>Show the versions available for download</source>
     <translation>İndirmek için mümkün olan sürümü göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1704"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1707"/>
     <source>&lt;b&gt;Show downloadable versions...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the eric5 versions available for download from the internet.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2780"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2783"/>
     <source>Report Bug</source>
     <translation>Hata Raporu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1712"/>
-    <source>Report &amp;Bug...</source>
-    <translation>Hata &amp;Raporu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1714"/>
-    <source>Report a bug</source>
-    <translation>Bir hata rapor et</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1715"/>
+    <source>Report &amp;Bug...</source>
+    <translation>Hata &amp;Raporu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1717"/>
+    <source>Report a bug</source>
+    <translation>Bir hata rapor et</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1718"/>
     <source>&lt;b&gt;Report Bug...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to report a bug.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1722"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1725"/>
     <source>Request Feature</source>
     <translation>İhtiyaç Duyulan Özellikler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1722"/>
-    <source>Request &amp;Feature...</source>
-    <translation>İhtiyaç Duyulan Özellikler &amp;F...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1724"/>
-    <source>Send a feature request</source>
-    <translation>ihtiyaç duyuulan bir özelliği gönder</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1725"/>
+    <source>Request &amp;Feature...</source>
+    <translation>İhtiyaç Duyulan Özellikler &amp;F...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1727"/>
+    <source>Send a feature request</source>
+    <translation>ihtiyaç duyuulan bir özelliği gönder</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1728"/>
     <source>&lt;b&gt;Request Feature...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to send a feature request.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2402"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2405"/>
     <source>Unittest</source>
     <translation>Birimtest</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1734"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1737"/>
     <source>&amp;Unittest...</source>
     <translation>B&amp;irimtest...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1738"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1741"/>
     <source>Start unittest dialog</source>
     <translation>Birimtest diyaloğunu başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1739"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1742"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Perform unit tests. The dialog gives you the ability to select and run a unittest suite.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1747"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1750"/>
     <source>Unittest Restart</source>
     <translation>Birimtestini yeniden başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1747"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1750"/>
     <source>&amp;Restart Unittest...</source>
     <translation>Bi&amp;rimtestini Yeniden Başlat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1751"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1754"/>
     <source>Restart last unittest</source>
     <translation>En son birimtesti yeniden başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1752"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1755"/>
     <source>&lt;b&gt;Restart Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restart the unittest performed last.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1760"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1763"/>
     <source>Unittest Script</source>
     <translation>Betik Birimtesti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1760"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1763"/>
     <source>Unittest &amp;Script...</source>
     <translation>Betik Birimte&amp;sti...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1764"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1767"/>
     <source>Run unittest with current script</source>
     <translation>Geçerli betikle test arabirimini çalıştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1765"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1768"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current script.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3994"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3997"/>
     <source>Unittest Project</source>
     <translation>Proje Birimtesti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1773"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1776"/>
     <source>Unittest &amp;Project...</source>
     <translation>Birimtest &amp;Proje...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1777"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1780"/>
     <source>Run unittest with current project</source>
     <translation>Geçerli proje ile test arabirimini çalıştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1778"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1781"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1791"/>
-    <source>Qt-Designer 4</source>
-    <translation>Qt-Designer 4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1791"/>
-    <source>&amp;Designer 4...</source>
-    <translation>&amp;Designer 4...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1794"/>
+    <source>Qt-Designer 4</source>
+    <translation>Qt-Designer 4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1794"/>
+    <source>&amp;Designer 4...</source>
+    <translation>&amp;Designer 4...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1797"/>
     <source>Start Qt-Designer 4</source>
     <translation>Qt-Designer 4&apos;ı Başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1795"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1798"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt-Designer 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Designer 4.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt-Designer 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Başlat Qt-Designer 4.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1808"/>
-    <source>Qt-Linguist 4</source>
-    <translation>Qt-Linguist 4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1808"/>
-    <source>&amp;Linguist 4...</source>
-    <translation>&amp;Linguist 4...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1811"/>
+    <source>Qt-Linguist 4</source>
+    <translation>Qt-Linguist 4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1811"/>
+    <source>&amp;Linguist 4...</source>
+    <translation>&amp;Linguist 4...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1814"/>
     <source>Start Qt-Linguist 4</source>
     <translation>Qt-Linguist 4&apos;ı Başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1812"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1815"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt-Linguist 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Linguist 4.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt-Linguist 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Başlat Qt-Linguist 4.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1821"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1824"/>
     <source>UI Previewer</source>
     <translation>UI Öngörünümü</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1821"/>
-    <source>&amp;UI Previewer...</source>
-    <translation>&amp;UI Öngörünümü...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1824"/>
+    <source>&amp;UI Previewer...</source>
+    <translation>&amp;UI Öngörünümü...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1827"/>
     <source>Start the UI Previewer</source>
     <translation>UI Öngörünümünü Başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1825"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1828"/>
     <source>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the UI Previewer.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;UI Öngörünümü&lt;/b&gt;&lt;p&gt;UI Öngörünümünü Başlat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1832"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1835"/>
     <source>Translations Previewer</source>
     <translation>Çevirilerin Öngörünümleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1832"/>
-    <source>&amp;Translations Previewer...</source>
-    <translation>Çevirilerin &amp;Öngörünümleri...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1835"/>
+    <source>&amp;Translations Previewer...</source>
+    <translation>Çevirilerin &amp;Öngörünümleri...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1838"/>
     <source>Start the Translations Previewer</source>
     <translation>Çevirilerin Öngörünümlerini Başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1836"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1839"/>
     <source>&lt;b&gt;Translations Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the Translations Previewer.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Çeviri Öngörünümü&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Çeviri Öngörünümünü Başlat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1843"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1846"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Dosyaları Karşılaştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1843"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1846"/>
     <source>&amp;Compare Files...</source>
     <translation>D&amp;osyaları Karşılaştır...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1858"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1861"/>
     <source>Compare two files</source>
     <translation>İki dosyayı karşılaştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1847"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1850"/>
     <source>&lt;b&gt;Compare Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dosyaları Karşılaştır&lt;/b&gt;&lt;p&gt;İki dosyayı karşılaştırmak için diyalog aç.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1854"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1857"/>
     <source>Compare Files side by side</source>
     <translation>Dosyaları yan yana karşılaştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1854"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1857"/>
     <source>Compare Files &amp;side by side...</source>
     <translation>Do&amp;syaları yan yana karşılaştır...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1859"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1862"/>
     <source>&lt;b&gt;Compare Files side by side&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files and show the result side by side.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dosyaları biribir karşılaştır&lt;/b&gt;&lt;p&gt;İki dosyayı karşılaştırmak için bir diyalog aç ve sonuçları yan yana göster.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1867"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1870"/>
     <source>SQL Browser</source>
     <translation>SQL Gözatıcısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1867"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1870"/>
     <source>SQL &amp;Browser...</source>
     <translation>SQL &amp;Gözatıcısı...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1871"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1874"/>
     <source>Browse a SQL database</source>
     <translation>Bir SQL veritabanına gözat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1872"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1875"/>
     <source>&lt;b&gt;SQL Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse a SQL database.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;SQL Gözatıcısı&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bir SQL veritabanına gözat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1883"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1886"/>
     <source>Mini Editor</source>
     <translation>Mini Düzenleyici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1879"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1882"/>
     <source>Mini &amp;Editor...</source>
     <translation>Mini &amp;Düzenleyici...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1884"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1887"/>
     <source>&lt;b&gt;Mini Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog with a simplified editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Mini Düzenleyici&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Basit bir düzenleyci ile bir diyalog açılır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1891"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1894"/>
     <source>Web Browser</source>
     <translation>Web Gözatıcısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1891"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1894"/>
     <source>&amp;Web Browser...</source>
     <translation>&amp;Web Gözatıcısı...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1895"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1898"/>
     <source>Start the eric5 Web Browser</source>
     <translation>Eric5 Web Gözatıcısınıi başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1896"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1899"/>
     <source>&lt;b&gt;Web Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse the Internet with the eric5 Web Browser.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Web Gözatıcısı&lt;/b&gt;&lt;p&gt;İnternete eric5 Web Gözatıcısını kullanarak gözatınız.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1903"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1906"/>
     <source>Icon Editor</source>
     <translation>İkon Düzenleyici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1903"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1906"/>
     <source>&amp;Icon Editor...</source>
     <translation>&amp;İkon Düzenleyici...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1907"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1910"/>
     <source>Start the eric5 Icon Editor</source>
     <translation>Eric5 İkon düzenleyiciyi başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1908"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1911"/>
     <source>&lt;b&gt;Icon Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starts the eric5 Icon Editor for editing simple icons.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1915"/>
-    <source>Preferences</source>
-    <translation>Seçenekler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1915"/>
-    <source>&amp;Preferences...</source>
-    <translation>&amp;Seçenekler...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1918"/>
+    <source>Preferences</source>
+    <translation>Seçenekler</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1918"/>
+    <source>&amp;Preferences...</source>
+    <translation>&amp;Seçenekler...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1921"/>
     <source>Set the prefered configuration</source>
     <translation>tercih edilen ayarları yapınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1919"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1922"/>
     <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tercihler&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uygulamanın ayarlama maddelerini tercih ettiğiniz değerlerle ayarlayınız.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1927"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1930"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Seçenekleri Dışa Aktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1927"/>
-    <source>E&amp;xport Preferences...</source>
-    <translation>Tercihleri Dı&amp;şa Aktar...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1930"/>
+    <source>E&amp;xport Preferences...</source>
+    <translation>Tercihleri Dı&amp;şa Aktar...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1933"/>
     <source>Export the current configuration</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1931"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1934"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the current configuration to a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1938"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1941"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Seçenekleri İçe Aktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1938"/>
-    <source>I&amp;mport Preferences...</source>
-    <translation>Tercihleri İ&amp;çeri Aktar...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1941"/>
+    <source>I&amp;mport Preferences...</source>
+    <translation>Tercihleri İ&amp;çeri Aktar...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1944"/>
     <source>Import a previously exported configuration</source>
     <translation>daha önce dışa aktarılan ayrlamaları içe aktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1943"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1946"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import a previously exported configuration.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1950"/>
-    <source>Reload APIs</source>
-    <translation>API&apos;leri yeniden yükle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1950"/>
-    <source>Reload &amp;APIs</source>
-    <translation>&amp;API&apos;leri yeniden yükle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1952"/>
-    <source>Reload the API information</source>
-    <translation>API bilgisini yeniden yükle</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1953"/>
+    <source>Reload APIs</source>
+    <translation>API&apos;leri yeniden yükle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1953"/>
+    <source>Reload &amp;APIs</source>
+    <translation>&amp;API&apos;leri yeniden yükle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1955"/>
+    <source>Reload the API information</source>
+    <translation>API bilgisini yeniden yükle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1956"/>
     <source>&lt;b&gt;Reload APIs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reload the API information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1966"/>
+    <source>Show external tools</source>
+    <translation>Harici araçları göster</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1963"/>
-    <source>Show external tools</source>
-    <translation>Harici araçları göster</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1960"/>
     <source>Show external &amp;tools</source>
     <translation>Karak&amp;ter tablosunu göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1964"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1967"/>
     <source>&lt;b&gt;Show external tools&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to show the path and versions of all extenal tools used by eric5.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1972"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1975"/>
     <source>View Profiles</source>
     <translation>Görünüm Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1972"/>
-    <source>&amp;View Profiles...</source>
-    <translation>&amp;Görünüm Kesiti...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1975"/>
+    <source>&amp;View Profiles...</source>
+    <translation>&amp;Görünüm Kesiti...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1978"/>
     <source>Configure view profiles</source>
     <translation>Görünüm kesitlerini ayarla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1976"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1979"/>
     <source>&lt;b&gt;View Profiles&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the view profiles. With this dialog you may set the visibility of the various windows for the predetermined view profiles.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1985"/>
-    <source>Toolbars</source>
-    <translation>Araççubuğu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1985"/>
-    <source>Tool&amp;bars...</source>
-    <translation>Araççu&amp;buğu...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1988"/>
+    <source>Toolbars</source>
+    <translation>Araççubuğu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1988"/>
+    <source>Tool&amp;bars...</source>
+    <translation>Araççu&amp;buğu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1991"/>
     <source>Configure toolbars</source>
     <translation>Araççubuğunu ayarla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1989"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1992"/>
     <source>&lt;b&gt;Toolbars&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the toolbars. With this dialog you may change the actions shown on the various toolbars and define your own toolbars.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1998"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2001"/>
     <source>Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Klavye Kısayolları</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1998"/>
-    <source>Keyboard &amp;Shortcuts...</source>
-    <translation>Klavye Kı&amp;sayolları...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2001"/>
+    <source>Keyboard &amp;Shortcuts...</source>
+    <translation>Klavye Kı&amp;sayolları...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2004"/>
     <source>Set the keyboard shortcuts</source>
     <translation>Klavye kısayollarını ayarla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2002"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2005"/>
     <source>&lt;b&gt;Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the keyboard shortcuts of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4991"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4997"/>
     <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Kılavye Kısa Yollarını Dışa Aktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2010"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2013"/>
     <source>&amp;Export Keyboard Shortcuts...</source>
     <translation>Kılavye Kısa Yo&amp;llarını Dışa Aktar...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2014"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2017"/>
     <source>Export the keyboard shortcuts</source>
     <translation>Kılavye kısa yollarını dışa aktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2015"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2018"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5014"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5020"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Klavye kısayollarını İçe Aktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2022"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2025"/>
     <source>&amp;Import Keyboard Shortcuts...</source>
     <translation>Klavye K&amp;ısayollarını İçe Aktar...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2026"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2029"/>
     <source>Import the keyboard shortcuts</source>
     <translation>Klavye kısayolları içeri aktarılıyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2027"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2030"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2034"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2037"/>
     <source>Activate current editor</source>
     <translation>Geçerli düzenleyiciyi aktif yap</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2034"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2037"/>
     <source>Alt+Shift+E</source>
     <translation>Alt+Shift+E</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2043"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2046"/>
     <source>Show next</source>
     <translation>Sonrakini göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2043"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2046"/>
     <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation>Ctrl+Alt+Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2051"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2054"/>
     <source>Show previous</source>
     <translation>Öncekini göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2051"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2054"/>
     <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation>Shift+Ctrl+Alt+Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2059"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2062"/>
     <source>Switch between tabs</source>
     <translation>Sekmeler arasında değiştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2059"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2062"/>
     <source>Ctrl+1</source>
     <translation>Ctrl+1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2067"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2070"/>
     <source>Plugin Infos</source>
     <translation>Eklenti Bilgisi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2067"/>
-    <source>&amp;Plugin Infos...</source>
-    <translation>Eklenti Bil&amp;gisi...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2070"/>
+    <source>&amp;Plugin Infos...</source>
+    <translation>Eklenti Bil&amp;gisi...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2073"/>
     <source>Show Plugin Infos</source>
     <translation>Eklenti Bilgisini Göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2071"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2074"/>
     <source>&lt;b&gt;Plugin Infos...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that show some information about loaded plugins.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Eklenti Bilgileri...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu yüklenen eklentiler hakkında bazı bilgileri gösteren bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2085"/>
+    <source>Install Plugins</source>
+    <translation>Eklenti Kur</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2082"/>
-    <source>Install Plugins</source>
-    <translation>Eklenti Kur</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2079"/>
     <source>&amp;Install Plugins...</source>
     <translation>Ekle&amp;nti Kur...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2083"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2086"/>
     <source>&lt;b&gt;Install Plugins...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to install or update plugins.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Eklenti Kur...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu eklenti kurmak yada güncellemek için bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2096"/>
+    <source>Uninstall Plugin</source>
+    <translation>Eklenti Kaldır</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2093"/>
-    <source>Uninstall Plugin</source>
-    <translation>Eklenti Kaldır</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2090"/>
     <source>&amp;Uninstall Plugin...</source>
     <translation>Ekle&amp;nti Kaldır...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2094"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2097"/>
     <source>&lt;b&gt;Uninstall Plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to uninstall a plugin.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Eklenti Kaldır...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu bir eklentiyi kaldırmak için bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2101"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2104"/>
     <source>Plugin Repository</source>
     <translation>Eklenti Havuzu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2101"/>
-    <source>Plugin &amp;Repository...</source>
-    <translation>Eklenti Hav&amp;uzu...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2104"/>
+    <source>Plugin &amp;Repository...</source>
+    <translation>Eklenti Hav&amp;uzu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2107"/>
     <source>Show Plugins available for download</source>
     <translation>İndirme için uygun olan eklentileri göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2106"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2109"/>
     <source>&lt;b&gt;Plugin Repository...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that shows a list of plugins available on the Internet.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Eklenti Kaynak Havuzu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu internette hazır olan eklentilerin listelendiği bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2130"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2133"/>
     <source>Qt4 Documentation</source>
     <translation>Qt4 Belgeleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2130"/>
-    <source>Qt&amp;4 Documentation</source>
-    <translation>Qt&amp;4 Belgeleri</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2132"/>
-    <source>Open Qt4 Documentation</source>
-    <translation>QT4 Belgelerini Aç</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2133"/>
+    <source>Qt&amp;4 Documentation</source>
+    <translation>Qt&amp;4 Belgeleri</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2135"/>
+    <source>Open Qt4 Documentation</source>
+    <translation>QT4 Belgelerini Aç</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2136"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt4 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Qt4 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2142"/>
-    <source>PyQt4 Documentation</source>
-    <translation>PyQt4 Belgeleri</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2142"/>
-    <source>P&amp;yQt4 Documentation</source>
-    <translation>P&amp;yQt4 Belgeleri</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2144"/>
-    <source>Open PyQt4 Documentation</source>
-    <translation>PyQt4 Begelerini aç</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2145"/>
+    <source>PyQt4 Documentation</source>
+    <translation>PyQt4 Belgeleri</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2145"/>
+    <source>P&amp;yQt4 Documentation</source>
+    <translation>P&amp;yQt4 Belgeleri</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2147"/>
+    <source>Open PyQt4 Documentation</source>
+    <translation>PyQt4 Begelerini aç</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2148"/>
     <source>&lt;b&gt;PyQt4 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PyQt4 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -40540,479 +40575,479 @@
     <translation type="obsolete">Python belgelerini açın</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2194"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2197"/>
     <source>Eric API Documentation</source>
     <translation>Eric API Belgeleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2194"/>
-    <source>&amp;Eric API Documentation</source>
-    <translation>&amp;Eric API Dökümanı</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2196"/>
-    <source>Open Eric API Documentation</source>
-    <translation>Eric API Belgelerini Aç</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2197"/>
+    <source>&amp;Eric API Documentation</source>
+    <translation>&amp;Eric API Dökümanı</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2199"/>
+    <source>Open Eric API Documentation</source>
+    <translation>Eric API Belgelerini Aç</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2200"/>
     <source>&lt;b&gt;Eric API Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Eric API documentation. The location for the documentation is the Documentation/Source subdirectory of the eric5 installation directory.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2212"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2215"/>
     <source>PySide Documentation</source>
     <translation>PySide Belgeleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2212"/>
-    <source>Py&amp;Side Documentation</source>
-    <translation>Py&amp;Side Belgeleri</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2214"/>
-    <source>Open PySide Documentation</source>
-    <translation>PySide belgelerini açın</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2215"/>
+    <source>Py&amp;Side Documentation</source>
+    <translation>Py&amp;Side Belgeleri</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2217"/>
+    <source>Open PySide Documentation</source>
+    <translation>PySide belgelerini açın</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2218"/>
     <source>&lt;b&gt;PySide Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PySide Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2250"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2253"/>
     <source>&amp;Unittest</source>
     <translation>Bir&amp;imtest</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2265"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2268"/>
     <source>E&amp;xtras</source>
     <translation>İla&amp;veler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2270"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2273"/>
     <source>Wi&amp;zards</source>
     <translation>Sihirba&amp;z</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2277"/>
-    <source>&amp;Tools</source>
-    <translation>&amp;Araçlar</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2280"/>
+    <source>&amp;Tools</source>
+    <translation>&amp;Araçlar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2283"/>
     <source>Select Tool Group</source>
     <translation>Araç Grubunu Seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2286"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2289"/>
     <source>Se&amp;ttings</source>
     <translation>Ayar&amp;lar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2304"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2307"/>
     <source>&amp;Window</source>
     <translation>&amp;Pencere</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2310"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2313"/>
     <source>&amp;Toolbars</source>
     <translation>&amp;Araççubuğu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2321"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2324"/>
     <source>P&amp;lugins</source>
     <translation>Ek&amp;lentiler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2330"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2333"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Ayarlanıyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2335"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2338"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Yardım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2401"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2404"/>
     <source>Tools</source>
     <translation>Araçlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2403"/>
-    <source>Settings</source>
-    <translation>Ayarlar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4206"/>
-    <source>Help</source>
-    <translation>Yardım</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2405"/>
-    <source>Profiles</source>
-    <translation>Kesitler</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2406"/>
+    <source>Settings</source>
+    <translation>Ayarlar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4209"/>
+    <source>Help</source>
+    <translation>Yardım</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2408"/>
+    <source>Profiles</source>
+    <translation>Kesitler</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2409"/>
     <source>Plugins</source>
     <translation>Eklentiler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2542"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2545"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors language.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2549"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2552"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors encoding.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2556"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2559"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors eol setting.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2563"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2566"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays an indication of the current editors files writability.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2572"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2575"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the name of the file of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2579"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2582"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the line number of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2586"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2589"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the cursor position of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2643"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2646"/>
     <source>External Tools/{0}</source>
     <translation>Harici Araçlar/{0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2729"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2732"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version Numbers&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Sürüm Numaraları&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5608"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5614"/>
     <source>&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2780"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2783"/>
     <source>Email address or mail server address is empty. Please configure your Email settings in the Preferences Dialog.</source>
     <translation>E-posta adresi veya posta sunucu adresi boş. Lütfen e-posta ayarlarını özellikler diyaloğundan giriniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2833"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2836"/>
     <source>Error log found</source>
     <translation>Hata kaydı bulundu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2833"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2836"/>
     <source>An error log file was found. What should be done with it?</source>
     <translation>Bir Hata kaydı dosyası bulundu. Bununla ne yapılacak?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2846"/>
-    <source>Send Bug Email</source>
-    <translation>Hata ePostası gönder</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2849"/>
-    <source>Ignore and Delete</source>
-    <translation>Yoksay ve Sil</translation>
+    <source>Send Bug Email</source>
+    <translation>Hata ePostası gönder</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2852"/>
+    <source>Ignore and Delete</source>
+    <translation>Yoksay ve Sil</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2855"/>
     <source>Ignore but Keep</source>
     <translation>Yoksay ama hatırla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3050"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3053"/>
     <source>Restart application</source>
     <translation>Uygulmayı yeniden başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3050"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3053"/>
     <source>The application needs to be restarted. Do it now?</source>
     <translation>Uygulama yeniden başlatılmaya ihtiyaç duyuyor. Şimdi yapılsın mı?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3071"/>
-    <source>Configure Tool Groups ...</source>
-    <translation>Alet Grupları Ayarlanıyor...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="3074"/>
+    <source>Configure Tool Groups ...</source>
+    <translation>Alet Grupları Ayarlanıyor...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3077"/>
     <source>Configure current Tool Group ...</source>
     <translation>Geçerli alet grubunu ayarla...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3122"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3125"/>
     <source>&amp;Builtin Tools</source>
     <translation>Ya&amp;pılandırma Araçları</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3130"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3133"/>
     <source>&amp;Plugin Tools</source>
     <translation>Eklen&amp;ti Araçları</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3283"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3286"/>
     <source>&amp;Show all</source>
     <translation>Hepsini Gö&amp;ster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3285"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3288"/>
     <source>&amp;Hide all</source>
     <translation>&amp;Hepsini gizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3994"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3997"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Bugeçerli projede tanımlanan ana betik değil. Durduruluyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4156"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4159"/>
     <source>Qt 3 support</source>
     <translation>Qt3 Desteği</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4156"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4159"/>
     <source>Qt v.3 is not supported by eric5.</source>
     <translation>Qt v.3 eric5 tarafından desteklenmiyor.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4314"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4317"/>
     <source>Problem</source>
     <translation>Problem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4314"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4317"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist or is zero length.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4447"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4450"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>İşlem Üretecinde Hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4076"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4079"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Designer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4133"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4136"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Linguist.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4177"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4180"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4206"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4209"/>
     <source>Currently no custom viewer is selected. Please use the preferences dialog to specify one.</source>
     <translation>Hali hazırda kullanıcı göstericisi seçilmedi. Lütfen .birini belirlemek için özellikler diyaloğunu kullanının.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4218"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4221"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start custom viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4237"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4240"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the help viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4277"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4280"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start UI Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4322"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4325"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Translation Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4341"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4344"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start SQL Browser.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4395"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4398"/>
     <source>External Tools</source>
     <translation>Harici Araçlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4389"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4392"/>
     <source>No tool entry found for external tool &apos;{0}&apos; in tool group &apos;{1}&apos;.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4395"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4398"/>
     <source>No toolgroup entry &apos;{0}&apos; found.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4431"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4434"/>
     <source>Starting process &apos;{0} {1}&apos;.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4447"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4450"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the tool entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4524"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4527"/>
     <source>Process &apos;{0}&apos; has exited.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4797"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4800"/>
     <source>Documentation Missing</source>
     <translation>Eksik Belgeleme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4797"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4800"/>
     <source>&lt;p&gt;The documentation starting point &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; could not be found.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4782"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4785"/>
     <source>Documentation</source>
     <translation>Belgeleme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4691"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4694"/>
     <source>&lt;p&gt;The PyQt4 documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;PyQt4 Belgelerinin başlama noktası ayarlanmamış.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4782"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4785"/>
     <source>&lt;p&gt;The PySide documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5133"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5139"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Görevleri kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5133"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5139"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5155"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5161"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Görevler Okunuyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5155"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5161"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5170"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5176"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Oturumu kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5170"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5176"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5193"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5199"/>
     <source>Read session</source>
     <translation>Oturumu oku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5193"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5199"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5311"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5317"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Düşme hatası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5311"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5317"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; bir dosya değil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5455"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5461"/>
     <source>&amp;Cancel</source>
     <translation>&amp;Vazgeç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5460"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5466"/>
     <source>Trying host {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5489"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5495"/>
     <source>Error downloading versions file</source>
     <translation>Sürüm dosyaları indirirken hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5489"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5495"/>
     <source>Could not download the versions file.</source>
     <translation>Sürüm dosyası indirilemiyor.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5561"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5567"/>
     <source>Update available</source>
     <translation>Güncelleme mümkün değil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5561"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5567"/>
     <source>The update to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; of eric5 is available at &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Would you like to get it?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5570"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5576"/>
     <source>Eric5 is up to date</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5570"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5576"/>
     <source>You are using the latest version of eric5</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5574"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5580"/>
     <source>Error during updates check</source>
     <translation>Güncellemeleri kontrol esnasında hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5574"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5580"/>
     <source>Could not perform updates check.</source>
     <translation>Güncellemelere ulaşamıyorum.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5595"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5601"/>
     <source>&lt;h3&gt;Available versions&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Mümkün sürümler&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
@@ -41022,127 +41057,127 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;&apos;{0}&apos; proxy&apos;sini kullanarak bağlan:&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5623"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5629"/>
     <source>SSL Errors</source>
     <translation>SSL Hataları</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5623"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5629"/>
     <source>&lt;p&gt;SSL Errors:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5648"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5654"/>
     <source>First time usage</source>
     <translation>İlk kullanım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5648"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5654"/>
     <source>eric5 has not been configured yet. The configuration dialog will be started.</source>
     <translation>Eric5 henüz ayarlanmadı. Ayarlar Diyaloğu başlatılıyor.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1595"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1598"/>
     <source>Symbols</source>
     <translation>Semboller</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1617"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1620"/>
     <source>Numbers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1595"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1598"/>
     <source>&amp;Symbols</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1597"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1600"/>
     <source>Toggle the Symbols window</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1599"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1602"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Symbols window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Symbols window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1607"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1610"/>
     <source>Activate Symbols-Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1607"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1610"/>
     <source>Alt+Shift+Y</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1617"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1620"/>
     <source>&amp;Numbers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1619"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1622"/>
     <source>Toggle the Numbers window</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1621"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1624"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Numbers window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Numbers window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1629"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1632"/>
     <source>Activate Numbers-Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1629"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1632"/>
     <source>Alt+Shift+B</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2158"/>
-    <source>Python 3 Documentation</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2158"/>
-    <source>Python &amp;3 Documentation</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2160"/>
-    <source>Open Python 3 Documentation</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2161"/>
+    <source>Python 3 Documentation</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2161"/>
+    <source>Python &amp;3 Documentation</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2163"/>
+    <source>Open Python 3 Documentation</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2164"/>
     <source>&lt;b&gt;Python 3 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Python 3 documentation. If no documentation directory is configured, the location of the Python 3 documentation is assumed to be the doc directory underneath the location of the Python 3 executable on Windows and &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt; on Unix. Set PYTHON3DOCDIR in your environment to override this. &lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2173"/>
-    <source>Python 2 Documentation</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2173"/>
-    <source>Python &amp;2 Documentation</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2175"/>
-    <source>Open Python 2 Documentation</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2176"/>
+    <source>Python 2 Documentation</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2176"/>
+    <source>Python &amp;2 Documentation</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2178"/>
+    <source>Open Python 2 Documentation</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2179"/>
     <source>&lt;b&gt;Python 2 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Python 2 documentation. If no documentation directory is configured, the location of the Python 2 documentation is assumed to be the doc directory underneath the location of the configured Python 2 executable on Windows and &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html/python-docs-html&lt;/i&gt; on Unix. Set PYTHON2DOCDIR in your environment to override this. &lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5014"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5020"/>
     <source>Keyboard shortcut file (*.e4k)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>

eric ide

mercurial