i18n/eric5_cs.ts

changeset 1166
a94b0a2fafd7
parent 1163
0155e7aa345d
child 1169
36a3bb21e6e6
equal deleted inserted replaced
1163:0155e7aa345d 1166:a94b0a2fafd7
3768 </message> 3768 </message>
3769 </context> 3769 </context>
3770 <context> 3770 <context>
3771 <name>DebugServer</name> 3771 <name>DebugServer</name>
3772 <message> 3772 <message>
3773 <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="134"/> 3773 <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="143"/>
3774 <source>created</source> 3774 <source>created</source>
3775 <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment> 3775 <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
3776 <translation>vytvořeno</translation> 3776 <translation>vytvořeno</translation>
3777 </message> 3777 </message>
3778 <message> 3778 <message>
3779 <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="136"/> 3779 <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="145"/>
3780 <source>changed</source> 3780 <source>changed</source>
3781 <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment> 3781 <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
3782 <translation>změněno</translation> 3782 <translation>změněno</translation>
3783 </message> 3783 </message>
3784 <message> 3784 <message>
3785 <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="573"/> 3785 <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="582"/>
3786 <source>Connection from illegal host</source> 3786 <source>Connection from illegal host</source>
3787 <translation>Spojení z ilegálního hosta</translation> 3787 <translation>Spojení z ilegálního hosta</translation>
3788 </message> 3788 </message>
3789 <message> 3789 <message>
3790 <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1257"/> 3790 <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1296"/>
3791 <source>Passive debug connection received</source> 3791 <source>Passive debug connection received</source>
3792 <translation>Spojení pasivního debugeru přijato</translation> 3792 <translation>Spojení pasivního debugeru přijato</translation>
3793 </message> 3793 </message>
3794 <message> 3794 <message>
3795 <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1271"/> 3795 <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1310"/>
3796 <source>Passive debug connection closed</source> 3796 <source>Passive debug connection closed</source>
3797 <translation>Spojení pasivního debugeru uzavřeno</translation> 3797 <translation>Spojení pasivního debugeru uzavřeno</translation>
3798 </message> 3798 </message>
3799 <message> 3799 <message>
3800 <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1125"/> 3800 <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1138"/>
3801 <source> 3801 <source>
3802 Not connected 3802 Not connected
3803 </source> 3803 </source>
3804 <translation> 3804 <translation>
3805 Nepřipojen 3805 Nepřipojen
3806 </translation> 3806 </translation>
3807 </message> 3807 </message>
3808 <message> 3808 <message>
3809 <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="573"/> 3809 <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="582"/>
3810 <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source> 3810 <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
3811 <translation>&lt;p&gt;Pokus o spojení z ilegálního hosta &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přijmout toto spojení?&lt;/p&gt;</translation> 3811 <translation>&lt;p&gt;Pokus o spojení z ilegálního hosta &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přijmout toto spojení?&lt;/p&gt;</translation>
3812 </message> 3812 </message>
3813 </context> 3813 </context>
3814 <context> 3814 <context>
42832 </message> 42832 </message>
42833 </context> 42833 </context>
42834 <context> 42834 <context>
42835 <name>UnittestDialog</name> 42835 <name>UnittestDialog</name>
42836 <message> 42836 <message>
42837 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="316"/> 42837 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="330"/>
42838 <source>Unittest</source> 42838 <source>Unittest</source>
42839 <translation></translation> 42839 <translation></translation>
42840 </message> 42840 </message>
42841 <message> 42841 <message>
42842 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="25"/> 42842 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="26"/>
42843 <source>Enter the test name. Leave empty to use the default name &quot;suite&quot;.</source> 42843 <source>Enter the test name. Leave empty to use the default name &quot;suite&quot;.</source>
42844 <translation>Zadejte jméno testu. Pro použití defaultního jména &quot;suite&quot; ponechte prázdné.</translation> 42844 <translation>Zadejte jméno testu. Pro použití defaultního jména &quot;suite&quot; ponechte prázdné.</translation>
42845 </message> 42845 </message>
42846 <message> 42846 <message>
42847 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="28"/> 42847 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="29"/>
42848 <source>&lt;b&gt;Testname&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enter the name of the test to be performed. This name must follow the rules given by Python&apos;s unittest module. If this field is empty, the default name of &quot;suite&quot; will be used.&lt;/p&gt;</source> 42848 <source>&lt;b&gt;Testname&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enter the name of the test to be performed. This name must follow the rules given by Python&apos;s unittest module. If this field is empty, the default name of &quot;suite&quot; will be used.&lt;/p&gt;</source>
42849 <translation>&lt;b&gt;Jméno testu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání jména testu, který bude proveden. Toto jméno musí být zadáno v souladu s pravidly, které definuje modul unittest v Pythonu. Je-li toto pole prázdné, je použito defaultní jméno &quot;suite&quot;.&lt;/p&gt;</translation> 42849 <translation>&lt;b&gt;Jméno testu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání jména testu, který bude proveden. Toto jméno musí být zadáno v souladu s pravidly, které definuje modul unittest v Pythonu. Je-li toto pole prázdné, je použito defaultní jméno &quot;suite&quot;.&lt;/p&gt;</translation>
42850 </message> 42850 </message>
42851 <message> 42851 <message>
42852 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="44"/> 42852 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="45"/>
42853 <source>Enter name of file defining the testsuite</source> 42853 <source>Enter name of file defining the testsuite</source>
42854 <translation>Zadejte jméno souboru definující soupravu testu</translation> 42854 <translation>Zadejte jméno souboru definující soupravu testu</translation>
42855 </message> 42855 </message>
42856 <message> 42856 <message>
42857 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="47"/> 42857 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="48"/>
42858 <source>&lt;b&gt;Testsuite&lt;/b&gt; 42858 <source>&lt;b&gt;Testsuite&lt;/b&gt;
42859 &lt;p&gt;Enter the name of the file defining the testsuite. 42859 &lt;p&gt;Enter the name of the file defining the testsuite.
42860 It should have a method with a name given below. If no name is given, the suite() method will be tried. If no such method can be 42860 It should have a method with a name given below. If no name is given, the suite() method will be tried. If no such method can be
42861 found, the module will be inspected for proper test 42861 found, the module will be inspected for proper test
42862 cases.&lt;/p&gt;</source> 42862 cases.&lt;/p&gt;</source>
42863 <translation>&lt;b&gt;Souprava testu&lt;/b&gt; 42863 <translation>&lt;b&gt;Souprava testu&lt;/b&gt;
42864 &lt;p&gt;Zadání jména souboru definující soupravu testu. 42864 &lt;p&gt;Zadání jména souboru definující soupravu testu.
42865 Může mít metodu pojmenovanou níže. Není-li jméno zadáno, bude spuštěna metoda suite(). Není-li tato metoda přítomna, bude modul prověřen podle vlastních nastavení testu.&lt;/p&gt;</translation> 42865 Může mít metodu pojmenovanou níže. Není-li jméno zadáno, bude spuštěna metoda suite(). Není-li tato metoda přítomna, bude modul prověřen podle vlastních nastavení testu.&lt;/p&gt;</translation>
42866 </message> 42866 </message>
42867 <message> 42867 <message>
42868 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="70"/> 42868 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="71"/>
42869 <source>Enter &amp;test name:</source> 42869 <source>Enter &amp;test name:</source>
42870 <translation>Zadejte jméno &amp;testu:</translation> 42870 <translation>Zadejte jméno &amp;testu:</translation>
42871 </message> 42871 </message>
42872 <message> 42872 <message>
42873 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="80"/> 42873 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="81"/>
42874 <source>Open a file selection dialog</source> 42874 <source>Open a file selection dialog</source>
42875 <translation>Otevřít dialog výběru souboru</translation> 42875 <translation>Otevřít dialog výběru souboru</translation>
42876 </message> 42876 </message>
42877 <message> 42877 <message>
42878 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="83"/> 42878 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="84"/>
42879 <source>...</source> 42879 <source>...</source>
42880 <translation>...</translation> 42880 <translation>...</translation>
42881 </message> 42881 </message>
42882 <message> 42882 <message>
42883 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="90"/> 42883 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="91"/>
42884 <source>Enter test &amp;filename:</source> 42884 <source>Enter test &amp;filename:</source>
42885 <translation>Zadejte jméno &amp;souboru s testem:</translation> 42885 <translation>Zadejte jméno &amp;souboru s testem:</translation>
42886 </message> 42886 </message>
42887 <message> 42887 <message>
42888 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="109"/> 42888 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="110"/>
42889 <source>Select whether you want to run the test locally</source> 42889 <source>Select whether you want to run the test locally</source>
42890 <translation>Vybrat, jestliže chcete aby test běžel lokálně</translation> 42890 <translation>Vybrat, jestliže chcete aby test běžel lokálně</translation>
42891 </message> 42891 </message>
42892 <message> 42892 <message>
42893 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="112"/> 42893 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="113"/>
42894 <source>Run &amp;local</source> 42894 <source>Run &amp;local</source>
42895 <translation>Spustit &amp;lokálně</translation> 42895 <translation>Spustit &amp;lokálně</translation>
42896 </message> 42896 </message>
42897 <message> 42897 <message>
42898 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="119"/> 42898 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="120"/>
42899 <source>Select whether coverage data should be collected</source> 42899 <source>Select whether coverage data should be collected</source>
42900 <translation>Vybrat, mají-li být data o pokrytí sbírána</translation> 42900 <translation>Vybrat, mají-li být data o pokrytí sbírána</translation>
42901 </message> 42901 </message>
42902 <message> 42902 <message>
42903 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="122"/> 42903 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="123"/>
42904 <source>C&amp;ollect coverage data</source> 42904 <source>C&amp;ollect coverage data</source>
42905 <translation>Sbírat údaje &amp;o pokrytí</translation> 42905 <translation>Sbírat údaje &amp;o pokrytí</translation>
42906 </message> 42906 </message>
42907 <message> 42907 <message>
42908 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="132"/> 42908 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="133"/>
42909 <source>Select whether old coverage data should be erased</source> 42909 <source>Select whether old coverage data should be erased</source>
42910 <translation>Vybrat jestliže mají být stará data vymazána</translation> 42910 <translation>Vybrat jestliže mají být stará data vymazána</translation>
42911 </message> 42911 </message>
42912 <message> 42912 <message>
42913 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="135"/> 42913 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="136"/>
42914 <source>&amp;Erase coverage data</source> 42914 <source>&amp;Erase coverage data</source>
42915 <translation>&amp;Vymazat data pokrytí</translation> 42915 <translation>&amp;Vymazat data pokrytí</translation>
42916 </message> 42916 </message>
42917 <message> 42917 <message>
42918 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="153"/> 42918 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="154"/>
42919 <source>Progress:</source> 42919 <source>Progress:</source>
42920 <translation>Stav procesu:</translation> 42920 <translation>Stav procesu:</translation>
42921 </message> 42921 </message>
42922 <message> 42922 <message>
42923 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="190"/> 42923 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="191"/>
42924 <source>Run:</source> 42924 <source>Run:</source>
42925 <translation>Běží:</translation> 42925 <translation>Běží:</translation>
42926 </message> 42926 </message>
42927 <message> 42927 <message>
42928 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="197"/> 42928 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="198"/>
42929 <source>Number of tests run</source> 42929 <source>Number of tests run</source>
42930 <translation>Počet běžících testů</translation> 42930 <translation>Počet běžících testů</translation>
42931 </message> 42931 </message>
42932 <message> 42932 <message>
42933 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="251"/> 42933 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="242"/>
42934 <source>0</source>
42935 <translation></translation>
42936 </message>
42937 <message>
42938 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="207"/>
42939 <source>Failures:</source> 42934 <source>Failures:</source>
42940 <translation>Selhalo:</translation> 42935 <translation>Selhalo:</translation>
42941 </message> 42936 </message>
42942 <message> 42937 <message>
42943 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="214"/> 42938 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="249"/>
42944 <source>Number of test failures</source> 42939 <source>Number of test failures</source>
42945 <translation>Počet testů, které selhaly</translation> 42940 <translation>Počet testů, které selhaly</translation>
42946 </message> 42941 </message>
42947 <message> 42942 <message>
42948 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="224"/> 42943 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="259"/>
42949 <source>Errors:</source> 42944 <source>Errors:</source>
42950 <translation>Chyby:</translation> 42945 <translation>Chyby:</translation>
42951 </message> 42946 </message>
42952 <message> 42947 <message>
42953 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="231"/> 42948 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="266"/>
42954 <source>Number of test errors</source> 42949 <source>Number of test errors</source>
42955 <translation>Počet testů s chybami</translation> 42950 <translation>Počet testů s chybami</translation>
42956 </message> 42951 </message>
42957 <message> 42952 <message>
42958 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="241"/> 42953 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="208"/>
42959 <source>Remaining:</source> 42954 <source>Remaining:</source>
42960 <translation>Zbývá:</translation> 42955 <translation>Zbývá:</translation>
42961 </message> 42956 </message>
42962 <message> 42957 <message>
42963 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="248"/> 42958 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="215"/>
42964 <source>Number of tests to be run</source> 42959 <source>Number of tests to be run</source>
42965 <translation>Počet testů, které se ještě mají vykonat</translation> 42960 <translation>Počet testů, které se ještě mají vykonat</translation>
42966 </message> 42961 </message>
42967 <message> 42962 <message>
42968 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="279"/> 42963 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="348"/>
42969 <source>Tests performed:</source> 42964 <source>Tests performed:</source>
42970 <translation>Provedeno testů:</translation> 42965 <translation>Provedeno testů:</translation>
42971 </message> 42966 </message>
42972 <message> 42967 <message>
42973 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="289"/> 42968 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="358"/>
42974 <source>Failures and errors:</source> 42969 <source>Failures and errors:</source>
42975 <translation>Selhání a chyby:</translation> 42970 <translation>Selhání a chyby:</translation>
42976 </message> 42971 </message>
42977 <message> 42972 <message>
42978 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="296"/> 42973 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="365"/>
42979 <source>Failures and Errors list</source> 42974 <source>Failures and Errors list</source>
42980 <translation>Seznam selhání a chyb</translation> 42975 <translation>Seznam selhání a chyb</translation>
42981 </message> 42976 </message>
42982 <message> 42977 <message>
42983 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="299"/> 42978 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="368"/>
42984 <source>&lt;b&gt;Failures and Errors list&lt;/b&gt; 42979 <source>&lt;b&gt;Failures and Errors list&lt;/b&gt;
42985 &lt;p&gt;This list shows all failed and errored tests. 42980 &lt;p&gt;This list shows all failed and errored tests.
42986 Double clicking on an entry will show the respective traceback.&lt;/p&gt;</source> 42981 Double clicking on an entry will show the respective traceback.&lt;/p&gt;</source>
42987 <translation>&lt;b&gt;Seznam selhání a chyb&lt;/b&gt; 42982 <translation>&lt;b&gt;Seznam selhání a chyb&lt;/b&gt;
42988 &lt;p&gt;Zobrazuje seznam všech testů s chybami, které selhaly. 42983 &lt;p&gt;Zobrazuje seznam všech testů s chybami, které selhaly.
42989 Dvojklik na položku zobrazí výpis zásobníku.&lt;/p&gt;</translation> 42984 Dvojklik na položku zobrazí výpis zásobníku.&lt;/p&gt;</translation>
42990 </message> 42985 </message>
42991 <message> 42986 <message>
42992 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="326"/> 42987 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="395"/>
42993 <source>Idle</source> 42988 <source>Idle</source>
42994 <translation>V běhu</translation> 42989 <translation>V běhu</translation>
42995 </message> 42990 </message>
42996 <message> 42991 <message>
42997 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="59"/> 42992 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="59"/>
43022 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="68"/> 43017 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="68"/>
43023 <source>&lt;b&gt;Stop Test&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This button stops a running unittest.&lt;/p&gt;</source> 43018 <source>&lt;b&gt;Stop Test&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This button stops a running unittest.&lt;/p&gt;</source>
43024 <translation>&lt;b&gt;Zastavit test&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto tlačítko zastaví běžící unittest.&lt;/p&gt;</translation> 43019 <translation>&lt;b&gt;Zastavit test&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto tlačítko zastaví běžící unittest.&lt;/p&gt;</translation>
43025 </message> 43020 </message>
43026 <message> 43021 <message>
43027 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="98"/> 43022 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="99"/>
43028 <source>^Failure: </source> 43023 <source>^Failure: </source>
43029 <translation>^Selhalo: </translation> 43024 <translation>^Selhalo: </translation>
43030 </message> 43025 </message>
43031 <message> 43026 <message>
43032 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="99"/> 43027 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="100"/>
43033 <source>^Error: </source> 43028 <source>^Error: </source>
43034 <translation>^Chyby: </translation> 43029 <translation>^Chyby: </translation>
43035 </message> 43030 </message>
43036 <message> 43031 <message>
43037 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="216"/> 43032 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="221"/>
43038 <source>You must enter a test suite file.</source> 43033 <source>You must enter a test suite file.</source>
43039 <translation>Musíte zadat soubor soupravy testu.</translation> 43034 <translation>Musíte zadat soubor soupravy testu.</translation>
43040 </message> 43035 </message>
43041 <message> 43036 <message>
43042 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="223"/> 43037 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="228"/>
43043 <source>Preparing Testsuite</source> 43038 <source>Preparing Testsuite</source>
43044 <translation>Příprava soupravy testu</translation> 43039 <translation>Příprava soupravy testu</translation>
43045 </message> 43040 </message>
43046 <message> 43041 <message>
43047 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="375"/> 43042 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="395"/>
43048 <source>Running</source> 43043 <source>Running</source>
43049 <translation>Běží</translation> 43044 <translation>Běží</translation>
43050 </message> 43045 </message>
43051 <message> 43046 <message>
43052 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="479"/> 43047 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="541"/>
43053 <source>Show Source</source> 43048 <source>Show Source</source>
43054 <translation>Zobrazit zdroj</translation> 43049 <translation>Zobrazit zdroj</translation>
43055 </message> 43050 </message>
43056 <message> 43051 <message>
43057 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="164"/> 43052 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="169"/>
43058 <source>Python Files (*.py);;All Files (*)</source> 43053 <source>Python Files (*.py);;All Files (*)</source>
43059 <translation>Python soubory (*.py);;Všechny soubory (*)</translation> 43054 <translation>Python soubory (*.py);;Všechny soubory (*)</translation>
43060 </message> 43055 </message>
43061 <message> 43056 <message>
43062 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="160"/> 43057 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="165"/>
43063 <source>Python3 Files ({1});;Python2 Files ({0});;All Files (*)</source> 43058 <source>Python3 Files ({1});;Python2 Files ({0});;All Files (*)</source>
43064 <translation>Python3 soubory ({1});;Python2 soubory ({0});;Všechny soubory (*)</translation> 43059 <translation>Python3 soubory ({1});;Python2 soubory ({0});;Všechny soubory (*)</translation>
43065 </message> 43060 </message>
43066 <message> 43061 <message>
43067 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="316"/> 43062 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="330"/>
43068 <source>&lt;p&gt;Unable to run test &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;{1}&lt;br&gt;{2}&lt;/p&gt;</source> 43063 <source>&lt;p&gt;Unable to run test &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;{1}&lt;br&gt;{2}&lt;/p&gt;</source>
43069 <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit test &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;{1}&lt;br&gt;{2}&lt;/p&gt;</translation> 43064 <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit test &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;{1}&lt;br&gt;{2}&lt;/p&gt;</translation>
43070 </message> 43065 </message>
43071 <message> 43066 <message>
43072 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="393"/> 43067 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="413"/>
43073 <source>Ran {0} test in {1:.3f}s</source> 43068 <source>Ran {0} test in {1:.3f}s</source>
43074 <translation>Doběhl {0} test za {1:.3f}s</translation> 43069 <translation>Doběhl {0} test za {1:.3f}s</translation>
43075 </message> 43070 </message>
43076 <message> 43071 <message>
43077 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="396"/> 43072 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="416"/>
43078 <source>Ran {0} tests in {1:.3f}s</source> 43073 <source>Ran {0} tests in {1:.3f}s</source>
43079 <translation>Doběhlo {0} testů za {1:.3f}s</translation> 43074 <translation>Doběhlo {0} testů za {1:.3f}s</translation>
43080 </message> 43075 </message>
43081 <message> 43076 <message>
43082 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="409"/> 43077 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="429"/>
43083 <source>Failure: {0}</source> 43078 <source>Failure: {0}</source>
43084 <translation>Selhalo: {0}</translation> 43079 <translation>Selhalo: {0}</translation>
43085 </message> 43080 </message>
43086 <message> 43081 <message>
43087 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="421"/> 43082 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="442"/>
43088 <source>Error: {0}</source> 43083 <source>Error: {0}</source>
43089 <translation>Chyby: {0}</translation> 43084 <translation>Chyby: {0}</translation>
43085 </message>
43086 <message>
43087 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="276"/>
43088 <source>Skipped:</source>
43089 <translation type="unfinished"></translation>
43090 </message>
43091 <message>
43092 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="283"/>
43093 <source>Number of tests skipped</source>
43094 <translation type="unfinished"></translation>
43095 </message>
43096 <message>
43097 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="293"/>
43098 <source>Expected Failures:</source>
43099 <translation type="unfinished"></translation>
43100 </message>
43101 <message>
43102 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="300"/>
43103 <source>Number of tests with expected failure</source>
43104 <translation type="unfinished"></translation>
43105 </message>
43106 <message>
43107 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="310"/>
43108 <source>Unexpected Successes:</source>
43109 <translation type="unfinished"></translation>
43110 </message>
43111 <message>
43112 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="317"/>
43113 <source>Number of tests with unexpected success</source>
43114 <translation type="unfinished"></translation>
43115 </message>
43116 <message>
43117 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="455"/>
43118 <source> Skipped: {0}</source>
43119 <translation type="unfinished"></translation>
43120 </message>
43121 <message>
43122 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="468"/>
43123 <source> Expected Failure</source>
43124 <translation type="unfinished"></translation>
43125 </message>
43126 <message>
43127 <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="481"/>
43128 <source> Unexpected Success</source>
43129 <translation type="unfinished"></translation>
43090 </message> 43130 </message>
43091 </context> 43131 </context>
43092 <context> 43132 <context>
43093 <name>UrlBar</name> 43133 <name>UrlBar</name>
43094 <message> 43134 <message>
45133 </message> 45173 </message>
45134 </context> 45174 </context>
45135 <context> 45175 <context>
45136 <name>Utilities</name> 45176 <name>Utilities</name>
45137 <message> 45177 <message>
45138 <location filename="Utilities/__init__.py" line="1022"/> 45178 <location filename="Utilities/__init__.py" line="1037"/>
45139 <source>&lt;p&gt;You may use %-codes as placeholders in the string. Supported codes are:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;column of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;directory of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;filename of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;home directory of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;&lt;td&gt;line of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;&lt;td&gt;path of the current project&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;&lt;td&gt;selected text of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;&lt;td&gt;username of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;the percent sign&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</source> 45179 <source>&lt;p&gt;You may use %-codes as placeholders in the string. Supported codes are:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;column of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;directory of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;filename of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;home directory of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;&lt;td&gt;line of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;&lt;td&gt;path of the current project&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;&lt;td&gt;selected text of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;&lt;td&gt;username of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;the percent sign&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</source>
45140 <translation>&lt;p&gt;Můžete použít %-kódy a rezervovaná místa ve stringu. Podporované kódy jsou:&lt;table&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%C&lt;/td&gt; &lt;td&gt;sloupec kurzoru v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%D&lt;/td&gt; &lt;td&gt;adresář v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%F&lt;/td&gt; &lt;td&gt;jméno souboru v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%H&lt;/td&gt; &lt;td&gt;home adresář aktuálního uživatele&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%L&lt;/td&gt; &lt;td&gt;řádek s kurzorem v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%P&lt;/td&gt; &lt;td&gt;cesta aktuálního projektu&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%S&lt;/td&gt; &lt;td&gt;vybraný text v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%U&lt;/td&gt; &lt;td&gt;uživatelské jméno aktuálního uživatele&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%%&lt;/td&gt; &lt;td&gt;znak procenta&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</translation> 45180 <translation>&lt;p&gt;Můžete použít %-kódy a rezervovaná místa ve stringu. Podporované kódy jsou:&lt;table&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%C&lt;/td&gt; &lt;td&gt;sloupec kurzoru v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%D&lt;/td&gt; &lt;td&gt;adresář v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%F&lt;/td&gt; &lt;td&gt;jméno souboru v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%H&lt;/td&gt; &lt;td&gt;home adresář aktuálního uživatele&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%L&lt;/td&gt; &lt;td&gt;řádek s kurzorem v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%P&lt;/td&gt; &lt;td&gt;cesta aktuálního projektu&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%S&lt;/td&gt; &lt;td&gt;vybraný text v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%U&lt;/td&gt; &lt;td&gt;uživatelské jméno aktuálního uživatele&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;%%&lt;/td&gt; &lt;td&gt;znak procenta&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</translation>
45141 </message> 45181 </message>
45142 <message> 45182 <message>
45143 <location filename="Utilities/__init__.py" line="1208"/> 45183 <location filename="Utilities/__init__.py" line="1223"/>
45144 <source>Python2 interpreter not configured.</source> 45184 <source>Python2 interpreter not configured.</source>
45145 <translation type="unfinished"></translation> 45185 <translation type="unfinished"></translation>
45146 </message> 45186 </message>
45147 <message> 45187 <message>
45148 <location filename="Utilities/__init__.py" line="1254"/> 45188 <location filename="Utilities/__init__.py" line="1269"/>
45149 <source>Python2 interpreter did not finish within 30s.</source> 45189 <source>Python2 interpreter did not finish within 30s.</source>
45150 <translation type="unfinished"></translation> 45190 <translation type="unfinished"></translation>
45151 </message> 45191 </message>
45152 </context> 45192 </context>
45153 <context> 45193 <context>

eric ide

mercurial