eric6/i18n/eric6_cs.ts

changeset 7797
3c8b41ca26e6
parent 7786
dd4a55fedea9
child 7806
b346755b09a1
equal deleted inserted replaced
7796:657532a9a0a4 7797:3c8b41ca26e6
5813 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="335"/> 5813 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="335"/>
5814 <source>Viewmanager</source> 5814 <source>Viewmanager</source>
5815 <translation>Viewmanager</translation> 5815 <translation>Viewmanager</translation>
5816 </message> 5816 </message>
5817 <message> 5817 <message>
5818 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="661"/> 5818 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="662"/>
5819 <source>Configuration Page Error</source> 5819 <source>Configuration Page Error</source>
5820 <translation>Chyba na straně konfigurace</translation> 5820 <translation>Chyba na straně konfigurace</translation>
5821 </message> 5821 </message>
5822 <message> 5822 <message>
5823 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="255"/> 5823 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="255"/>
5848 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="294"/> 5848 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="294"/>
5849 <source>Properties</source> 5849 <source>Properties</source>
5850 <translation>Nastavení</translation> 5850 <translation>Nastavení</translation>
5851 </message> 5851 </message>
5852 <message> 5852 <message>
5853 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="579"/> 5853 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="580"/>
5854 <source>Preferences</source> 5854 <source>Preferences</source>
5855 <translation>Předvolby</translation> 5855 <translation>Předvolby</translation>
5856 </message> 5856 </message>
5857 <message> 5857 <message>
5858 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="584"/> 5858 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="585"/>
5859 <source>Please select an entry of the list 5859 <source>Please select an entry of the list
5860 to display the configuration page.</source> 5860 to display the configuration page.</source>
5861 <translation>Pro zobrazení strany s konfigurací vyberte položku ze seznamu.</translation> 5861 <translation>Pro zobrazení strany s konfigurací vyberte položku ze seznamu.</translation>
5862 </message> 5862 </message>
5863 <message> 5863 <message>
5874 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="225"/> 5874 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="225"/>
5875 <source>Python3</source> 5875 <source>Python3</source>
5876 <translation></translation> 5876 <translation></translation>
5877 </message> 5877 </message>
5878 <message> 5878 <message>
5879 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="661"/> 5879 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="662"/>
5880 <source>&lt;p&gt;The configuration page &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source> 5880 <source>&lt;p&gt;The configuration page &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
5881 <translation>&lt;p&gt;Konfigurační stranu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation> 5881 <translation>&lt;p&gt;Konfigurační stranu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
5882 </message> 5882 </message>
5883 <message> 5883 <message>
5884 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="291"/> 5884 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="291"/>
5934 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="170"/> 5934 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="170"/>
5935 <source>Mimetypes</source> 5935 <source>Mimetypes</source>
5936 <translation type="unfinished"></translation> 5936 <translation type="unfinished"></translation>
5937 </message> 5937 </message>
5938 <message> 5938 <message>
5939 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="513"/> 5939 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="514"/>
5940 <source>Enter search text...</source> 5940 <source>Enter search text...</source>
5941 <translation type="unfinished"></translation> 5941 <translation type="unfinished"></translation>
5942 </message> 5942 </message>
5943 <message> 5943 <message>
5944 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="298"/> 5944 <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="298"/>
11451 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1231"/> 11451 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1231"/>
11452 <source>Edit breakpoint...</source> 11452 <source>Edit breakpoint...</source>
11453 <translation>Editovat breakpoint...</translation> 11453 <translation>Editovat breakpoint...</translation>
11454 </message> 11454 </message>
11455 <message> 11455 <message>
11456 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5598"/> 11456 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5600"/>
11457 <source>Enable breakpoint</source> 11457 <source>Enable breakpoint</source>
11458 <translation>Aktivovat breakpoint</translation> 11458 <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
11459 </message> 11459 </message>
11460 <message> 11460 <message>
11461 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1236"/> 11461 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1236"/>
11531 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3039"/> 11531 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3039"/>
11532 <source>File Modified</source> 11532 <source>File Modified</source>
11533 <translation>Soubor je modifikován</translation> 11533 <translation>Soubor je modifikován</translation>
11534 </message> 11534 </message>
11535 <message> 11535 <message>
11536 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4760"/> 11536 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4762"/>
11537 <source>Autocompletion</source> 11537 <source>Autocompletion</source>
11538 <translation>Autodoplňování</translation> 11538 <translation>Autodoplňování</translation>
11539 </message> 11539 </message>
11540 <message> 11540 <message>
11541 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4760"/> 11541 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4762"/>
11542 <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source> 11542 <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
11543 <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation> 11543 <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation>
11544 </message> 11544 </message>
11545 <message> 11545 <message>
11546 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5601"/> 11546 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5603"/>
11547 <source>Disable breakpoint</source> 11547 <source>Disable breakpoint</source>
11548 <translation>Deaktivovat breakpoint</translation> 11548 <translation>Deaktivovat breakpoint</translation>
11549 </message> 11549 </message>
11550 <message> 11550 <message>
11551 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5976"/> 11551 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5978"/>
11552 <source>Code Coverage</source> 11552 <source>Code Coverage</source>
11553 <translation>Pokrytí kódu</translation> 11553 <translation>Pokrytí kódu</translation>
11554 </message> 11554 </message>
11555 <message> 11555 <message>
11556 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5976"/> 11556 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5978"/>
11557 <source>Please select a coverage file</source> 11557 <source>Please select a coverage file</source>
11558 <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation> 11558 <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
11559 </message> 11559 </message>
11560 <message> 11560 <message>
11561 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6039"/> 11561 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6041"/>
11562 <source>Show Code Coverage Annotations</source> 11562 <source>Show Code Coverage Annotations</source>
11563 <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation> 11563 <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
11564 </message> 11564 </message>
11565 <message> 11565 <message>
11566 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6032"/> 11566 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6034"/>
11567 <source>All lines have been covered.</source> 11567 <source>All lines have been covered.</source>
11568 <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation> 11568 <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation>
11569 </message> 11569 </message>
11570 <message> 11570 <message>
11571 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6039"/> 11571 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6041"/>
11572 <source>There is no coverage file available.</source> 11572 <source>There is no coverage file available.</source>
11573 <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation> 11573 <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation>
11574 </message> 11574 </message>
11575 <message> 11575 <message>
11576 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6156"/> 11576 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6158"/>
11577 <source>Profile Data</source> 11577 <source>Profile Data</source>
11578 <translation>Profilovat data</translation> 11578 <translation>Profilovat data</translation>
11579 </message> 11579 </message>
11580 <message> 11580 <message>
11581 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6156"/> 11581 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6158"/>
11582 <source>Please select a profile file</source> 11582 <source>Please select a profile file</source>
11583 <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation> 11583 <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
11584 </message> 11584 </message>
11585 <message> 11585 <message>
11586 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6318"/> 11586 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6320"/>
11587 <source>Syntax Error</source> 11587 <source>Syntax Error</source>
11588 <translation>Chyba syntaxe</translation> 11588 <translation>Chyba syntaxe</translation>
11589 </message> 11589 </message>
11590 <message> 11590 <message>
11591 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6318"/> 11591 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6320"/>
11592 <source>No syntax error message available.</source> 11592 <source>No syntax error message available.</source>
11593 <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation> 11593 <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation>
11594 </message> 11594 </message>
11595 <message> 11595 <message>
11596 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6707"/> 11596 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6709"/>
11597 <source>Macro Name</source> 11597 <source>Macro Name</source>
11598 <translation>Název makra</translation> 11598 <translation>Název makra</translation>
11599 </message> 11599 </message>
11600 <message> 11600 <message>
11601 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6707"/> 11601 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6709"/>
11602 <source>Select a macro name:</source> 11602 <source>Select a macro name:</source>
11603 <translation>Vyberte název makra:</translation> 11603 <translation>Vyberte název makra:</translation>
11604 </message> 11604 </message>
11605 <message> 11605 <message>
11606 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6735"/> 11606 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6737"/>
11607 <source>Load macro file</source> 11607 <source>Load macro file</source>
11608 <translation>Načíst soubor makra</translation> 11608 <translation>Načíst soubor makra</translation>
11609 </message> 11609 </message>
11610 <message> 11610 <message>
11611 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6777"/> 11611 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6779"/>
11612 <source>Macro files (*.macro)</source> 11612 <source>Macro files (*.macro)</source>
11613 <translation>Macro soubory (*.macro)</translation> 11613 <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
11614 </message> 11614 </message>
11615 <message> 11615 <message>
11616 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6757"/> 11616 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6759"/>
11617 <source>Error loading macro</source> 11617 <source>Error loading macro</source>
11618 <translation>Chyba při načítání makra</translation> 11618 <translation>Chyba při načítání makra</translation>
11619 </message> 11619 </message>
11620 <message> 11620 <message>
11621 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6777"/> 11621 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6779"/>
11622 <source>Save macro file</source> 11622 <source>Save macro file</source>
11623 <translation>Uložit soubor s makrem</translation> 11623 <translation>Uložit soubor s makrem</translation>
11624 </message> 11624 </message>
11625 <message> 11625 <message>
11626 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6794"/> 11626 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6796"/>
11627 <source>Save macro</source> 11627 <source>Save macro</source>
11628 <translation>Uložit makro</translation> 11628 <translation>Uložit makro</translation>
11629 </message> 11629 </message>
11630 <message> 11630 <message>
11631 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6809"/> 11631 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6811"/>
11632 <source>Error saving macro</source> 11632 <source>Error saving macro</source>
11633 <translation>Chyba při ukládání makra</translation> 11633 <translation>Chyba při ukládání makra</translation>
11634 </message> 11634 </message>
11635 <message> 11635 <message>
11636 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6822"/> 11636 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6824"/>
11637 <source>Start Macro Recording</source> 11637 <source>Start Macro Recording</source>
11638 <translation>Spustit záznam makra</translation> 11638 <translation>Spustit záznam makra</translation>
11639 </message> 11639 </message>
11640 <message> 11640 <message>
11641 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6822"/> 11641 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6824"/>
11642 <source>Macro recording is already active. Start new?</source> 11642 <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
11643 <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation> 11643 <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation>
11644 </message> 11644 </message>
11645 <message> 11645 <message>
11646 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6848"/> 11646 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6850"/>
11647 <source>Macro Recording</source> 11647 <source>Macro Recording</source>
11648 <translation>Záznam makra</translation> 11648 <translation>Záznam makra</translation>
11649 </message> 11649 </message>
11650 <message> 11650 <message>
11651 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6848"/> 11651 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6850"/>
11652 <source>Enter name of the macro:</source> 11652 <source>Enter name of the macro:</source>
11653 <translation>Vložte název makra:</translation> 11653 <translation>Vložte název makra:</translation>
11654 </message> 11654 </message>
11655 <message> 11655 <message>
11656 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6988"/> 11656 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6990"/>
11657 <source>File changed</source> 11657 <source>File changed</source>
11658 <translation>Soubor změněn</translation> 11658 <translation>Soubor změněn</translation>
11659 </message> 11659 </message>
11660 <message> 11660 <message>
11661 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7299"/> 11661 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7301"/>
11662 <source>Drop Error</source> 11662 <source>Drop Error</source>
11663 <translation>Zahodit chybu</translation> 11663 <translation>Zahodit chybu</translation>
11664 </message> 11664 </message>
11665 <message> 11665 <message>
11666 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7320"/> 11666 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7322"/>
11667 <source>Resources</source> 11667 <source>Resources</source>
11668 <translation>Zdroje</translation> 11668 <translation>Zdroje</translation>
11669 </message> 11669 </message>
11670 <message> 11670 <message>
11671 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7322"/> 11671 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7324"/>
11672 <source>Add file...</source> 11672 <source>Add file...</source>
11673 <translation>Přidat soubor...</translation> 11673 <translation>Přidat soubor...</translation>
11674 </message> 11674 </message>
11675 <message> 11675 <message>
11676 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7324"/> 11676 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7326"/>
11677 <source>Add files...</source> 11677 <source>Add files...</source>
11678 <translation>Přidat soubory...</translation> 11678 <translation>Přidat soubory...</translation>
11679 </message> 11679 </message>
11680 <message> 11680 <message>
11681 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7326"/> 11681 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7328"/>
11682 <source>Add aliased file...</source> 11682 <source>Add aliased file...</source>
11683 <translation>Přidat zástupce souboru...</translation> 11683 <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
11684 </message> 11684 </message>
11685 <message> 11685 <message>
11686 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7329"/> 11686 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7331"/>
11687 <source>Add localized resource...</source> 11687 <source>Add localized resource...</source>
11688 <translation>Přidat lokalizované resource...</translation> 11688 <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
11689 </message> 11689 </message>
11690 <message> 11690 <message>
11691 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7333"/> 11691 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7335"/>
11692 <source>Add resource frame</source> 11692 <source>Add resource frame</source>
11693 <translation>Přidat resource frame</translation> 11693 <translation>Přidat resource frame</translation>
11694 </message> 11694 </message>
11695 <message> 11695 <message>
11696 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7352"/> 11696 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7354"/>
11697 <source>Add file resource</source> 11697 <source>Add file resource</source>
11698 <translation>Přidat soubor resource</translation> 11698 <translation>Přidat soubor resource</translation>
11699 </message> 11699 </message>
11700 <message> 11700 <message>
11701 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7368"/> 11701 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7370"/>
11702 <source>Add file resources</source> 11702 <source>Add file resources</source>
11703 <translation>Přidat soubory resource</translation> 11703 <translation>Přidat soubory resource</translation>
11704 </message> 11704 </message>
11705 <message> 11705 <message>
11706 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7395"/> 11706 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7397"/>
11707 <source>Add aliased file resource</source> 11707 <source>Add aliased file resource</source>
11708 <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation> 11708 <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
11709 </message> 11709 </message>
11710 <message> 11710 <message>
11711 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7461"/> 11711 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7463"/>
11712 <source>Package Diagram</source> 11712 <source>Package Diagram</source>
11713 <translation>Diagram balíčku</translation> 11713 <translation>Diagram balíčku</translation>
11714 </message> 11714 </message>
11715 <message> 11715 <message>
11716 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7461"/> 11716 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7463"/>
11717 <source>Include class attributes?</source> 11717 <source>Include class attributes?</source>
11718 <translation>Včetně atributů třídy?</translation> 11718 <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
11719 </message> 11719 </message>
11720 <message> 11720 <message>
11721 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7497"/> 11721 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7499"/>
11722 <source>Application Diagram</source> 11722 <source>Application Diagram</source>
11723 <translation>Diagram aplikace</translation> 11723 <translation>Diagram aplikace</translation>
11724 </message> 11724 </message>
11725 <message> 11725 <message>
11726 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7497"/> 11726 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7499"/>
11727 <source>Include module names?</source> 11727 <source>Include module names?</source>
11728 <translation>Včetně jmen modulů?</translation> 11728 <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
11729 </message> 11729 </message>
11730 <message> 11730 <message>
11731 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1189"/> 11731 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1189"/>
11741 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1385"/> 11741 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1385"/>
11742 <source>No export format given. Aborting...</source> 11742 <source>No export format given. Aborting...</source>
11743 <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation> 11743 <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
11744 </message> 11744 </message>
11745 <message> 11745 <message>
11746 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7483"/> 11746 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7485"/>
11747 <source>Imports Diagram</source> 11747 <source>Imports Diagram</source>
11748 <translation>Importovat diagram</translation> 11748 <translation>Importovat diagram</translation>
11749 </message> 11749 </message>
11750 <message> 11750 <message>
11751 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7483"/> 11751 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7485"/>
11752 <source>Include imports from external modules?</source> 11752 <source>Include imports from external modules?</source>
11753 <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation> 11753 <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
11754 </message> 11754 </message>
11755 <message> 11755 <message>
11756 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="865"/> 11756 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="865"/>
11816 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1416"/> 11816 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1416"/>
11817 <source>Select the Pygments lexer to apply.</source> 11817 <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
11818 <translation>Použít Pygments lexer.</translation> 11818 <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
11819 </message> 11819 </message>
11820 <message> 11820 <message>
11821 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7826"/> 11821 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7828"/>
11822 <source>Check spelling...</source> 11822 <source>Check spelling...</source>
11823 <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation> 11823 <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
11824 </message> 11824 </message>
11825 <message> 11825 <message>
11826 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="824"/> 11826 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="824"/>
11827 <source>Check spelling of selection...</source> 11827 <source>Check spelling of selection...</source>
11828 <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation> 11828 <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
11829 </message> 11829 </message>
11830 <message> 11830 <message>
11831 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7829"/> 11831 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7831"/>
11832 <source>Add to dictionary</source> 11832 <source>Add to dictionary</source>
11833 <translation>Přidat do slovníku</translation> 11833 <translation>Přidat do slovníku</translation>
11834 </message> 11834 </message>
11835 <message> 11835 <message>
11836 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7831"/> 11836 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7833"/>
11837 <source>Ignore All</source> 11837 <source>Ignore All</source>
11838 <translation>Ignorovat vše</translation> 11838 <translation>Ignorovat vše</translation>
11839 </message> 11839 </message>
11840 <message> 11840 <message>
11841 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="828"/> 11841 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="828"/>
11871 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3221"/> 11871 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3221"/>
11872 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source> 11872 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
11873 <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation> 11873 <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
11874 </message> 11874 </message>
11875 <message> 11875 <message>
11876 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6748"/> 11876 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6750"/>
11877 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source> 11877 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
11878 <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation> 11878 <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
11879 </message> 11879 </message>
11880 <message> 11880 <message>
11881 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6757"/> 11881 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6759"/>
11882 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source> 11882 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
11883 <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation> 11883 <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
11884 </message> 11884 </message>
11885 <message> 11885 <message>
11886 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6809"/> 11886 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6811"/>
11887 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source> 11887 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
11888 <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation> 11888 <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
11889 </message> 11889 </message>
11890 <message> 11890 <message>
11891 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7158"/> 11891 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7160"/>
11892 <source>{0} (ro)</source> 11892 <source>{0} (ro)</source>
11893 <translation>{0} (ro)</translation> 11893 <translation>{0} (ro)</translation>
11894 </message> 11894 </message>
11895 <message> 11895 <message>
11896 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7299"/> 11896 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7301"/>
11897 <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source> 11897 <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
11898 <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation> 11898 <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
11899 </message> 11899 </message>
11900 <message> 11900 <message>
11901 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7395"/> 11901 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7397"/>
11902 <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source> 11902 <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
11903 <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation> 11903 <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
11904 </message> 11904 </message>
11905 <message> 11905 <message>
11906 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1305"/> 11906 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1305"/>
11926 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3284"/> 11926 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3284"/>
11927 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source> 11927 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
11928 <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation> 11928 <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
11929 </message> 11929 </message>
11930 <message> 11930 <message>
11931 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6794"/> 11931 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6796"/>
11932 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source> 11932 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
11933 <translation type="unfinished"></translation> 11933 <translation type="unfinished"></translation>
11934 </message> 11934 </message>
11935 <message> 11935 <message>
11936 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6595"/> 11936 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6597"/>
11937 <source>Warning: {0}</source> 11937 <source>Warning: {0}</source>
11938 <translation type="unfinished"></translation> 11938 <translation type="unfinished"></translation>
11939 </message> 11939 </message>
11940 <message> 11940 <message>
11941 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6602"/> 11941 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6604"/>
11942 <source>Error: {0}</source> 11942 <source>Error: {0}</source>
11943 <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation> 11943 <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
11944 </message> 11944 </message>
11945 <message> 11945 <message>
11946 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6984"/> 11946 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6986"/>
11947 <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source> 11947 <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
11948 <translation type="unfinished"></translation> 11948 <translation type="unfinished"></translation>
11949 </message> 11949 </message>
11950 <message> 11950 <message>
11951 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="907"/> 11951 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="907"/>
11966 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1344"/> 11966 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1344"/>
11967 <source>Previous change</source> 11967 <source>Previous change</source>
11968 <translation type="unfinished"></translation> 11968 <translation type="unfinished"></translation>
11969 </message> 11969 </message>
11970 <message> 11970 <message>
11971 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8247"/> 11971 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8249"/>
11972 <source>Sort Lines</source> 11972 <source>Sort Lines</source>
11973 <translation type="unfinished"></translation> 11973 <translation type="unfinished"></translation>
11974 </message> 11974 </message>
11975 <message> 11975 <message>
11976 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8247"/> 11976 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8249"/>
11977 <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source> 11977 <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
11978 <translation type="unfinished"></translation> 11978 <translation type="unfinished"></translation>
11979 </message> 11979 </message>
11980 <message> 11980 <message>
11981 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6530"/> 11981 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6532"/>
11982 <source>Warning</source> 11982 <source>Warning</source>
11983 <translation type="unfinished">Varování</translation> 11983 <translation type="unfinished">Varování</translation>
11984 </message> 11984 </message>
11985 <message> 11985 <message>
11986 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6530"/> 11986 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6532"/>
11987 <source>No warning messages available.</source> 11987 <source>No warning messages available.</source>
11988 <translation type="unfinished"></translation> 11988 <translation type="unfinished"></translation>
11989 </message> 11989 </message>
11990 <message> 11990 <message>
11991 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6592"/> 11991 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6594"/>
11992 <source>Style: {0}</source> 11992 <source>Style: {0}</source>
11993 <translation type="unfinished"></translation> 11993 <translation type="unfinished"></translation>
11994 </message> 11994 </message>
11995 <message> 11995 <message>
11996 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="881"/> 11996 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="881"/>
12011 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1102"/> 12011 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1102"/>
12012 <source>Re-Open With Encoding</source> 12012 <source>Re-Open With Encoding</source>
12013 <translation type="unfinished"></translation> 12013 <translation type="unfinished"></translation>
12014 </message> 12014 </message>
12015 <message> 12015 <message>
12016 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6978"/> 12016 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6980"/>
12017 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric6. Reread it?&lt;/p&gt;</source> 12017 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric6. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
12018 <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric5. Znovu načíst?&lt;/p&gt; {0}?} {6.?}</translation> 12018 <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric5. Znovu načíst?&lt;/p&gt; {0}?} {6.?}</translation>
12019 </message> 12019 </message>
12020 <message> 12020 <message>
12021 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="857"/> 12021 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="857"/>
12026 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="937"/> 12026 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="937"/>
12027 <source>Complete</source> 12027 <source>Complete</source>
12028 <translation type="unfinished"></translation> 12028 <translation type="unfinished"></translation>
12029 </message> 12029 </message>
12030 <message> 12030 <message>
12031 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4890"/> 12031 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
12032 <source>Auto-Completion Provider</source> 12032 <source>Auto-Completion Provider</source>
12033 <translation type="unfinished"></translation> 12033 <translation type="unfinished"></translation>
12034 </message> 12034 </message>
12035 <message> 12035 <message>
12036 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4890"/> 12036 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
12037 <source>The completion list provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source> 12037 <source>The completion list provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
12038 <translation type="unfinished"></translation> 12038 <translation type="unfinished"></translation>
12039 </message> 12039 </message>
12040 <message> 12040 <message>
12041 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5169"/> 12041 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5171"/>
12042 <source>Call-Tips Provider</source> 12042 <source>Call-Tips Provider</source>
12043 <translation type="unfinished"></translation> 12043 <translation type="unfinished"></translation>
12044 </message> 12044 </message>
12045 <message> 12045 <message>
12046 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5169"/> 12046 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5171"/>
12047 <source>The call-tips provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source> 12047 <source>The call-tips provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
12048 <translation type="unfinished"></translation> 12048 <translation type="unfinished"></translation>
12049 </message> 12049 </message>
12050 <message> 12050 <message>
12051 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8336"/> 12051 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8338"/>
12052 <source>Register Mouse Click Handler</source> 12052 <source>Register Mouse Click Handler</source>
12053 <translation type="unfinished"></translation> 12053 <translation type="unfinished"></translation>
12054 </message> 12054 </message>
12055 <message> 12055 <message>
12056 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8336"/> 12056 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8338"/>
12057 <source>A mouse click handler for &quot;{0}&quot; was already registered by &quot;{1}&quot;. Aborting request by &quot;{2}&quot;...</source> 12057 <source>A mouse click handler for &quot;{0}&quot; was already registered by &quot;{1}&quot;. Aborting request by &quot;{2}&quot;...</source>
12058 <translation type="unfinished"></translation> 12058 <translation type="unfinished"></translation>
12059 </message> 12059 </message>
12060 <message> 12060 <message>
12061 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="901"/> 12061 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="901"/>
12081 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="790"/> 12081 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="790"/>
12082 <source>Execute Selection In Console</source> 12082 <source>Execute Selection In Console</source>
12083 <translation type="unfinished"></translation> 12083 <translation type="unfinished"></translation>
12084 </message> 12084 </message>
12085 <message> 12085 <message>
12086 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8457"/> 12086 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8459"/>
12087 <source>EditorConfig Properties</source> 12087 <source>EditorConfig Properties</source>
12088 <translation type="unfinished"></translation> 12088 <translation type="unfinished"></translation>
12089 </message> 12089 </message>
12090 <message> 12090 <message>
12091 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8457"/> 12091 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8459"/>
12092 <source>&lt;p&gt;The EditorConfig properties for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source> 12092 <source>&lt;p&gt;The EditorConfig properties for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
12093 <translation type="unfinished"></translation> 12093 <translation type="unfinished"></translation>
12094 </message> 12094 </message>
12095 <message> 12095 <message>
12096 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1252"/> 12096 <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1252"/>
30658 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="277"/> 30658 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="277"/>
30659 <source>The project repository could not be created.</source> 30659 <source>The project repository could not be created.</source>
30660 <translation>Úložiště projektu nelze vytvořit.</translation> 30660 <translation>Úložiště projektu nelze vytvořit.</translation>
30661 </message> 30661 </message>
30662 <message> 30662 <message>
30663 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="312"/> 30663 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="311"/>
30664 <source>Creating Mercurial repository</source> 30664 <source>Creating Mercurial repository</source>
30665 <translation>Vytváření Mercurial úložiště</translation> 30665 <translation>Vytváření Mercurial úložiště</translation>
30666 </message> 30666 </message>
30667 <message> 30667 <message>
30668 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="328"/> 30668 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="330"/>
30669 <source>Initial commit to Mercurial repository</source> 30669 <source>Initial commit to Mercurial repository</source>
30670 <translation>Úvodní zápis změn (commit) do Mercurial úložiště</translation> 30670 <translation>Úvodní zápis změn (commit) do Mercurial úložiště</translation>
30671 </message> 30671 </message>
30672 <message> 30672 <message>
30673 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="368"/> 30673 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="370"/>
30674 <source>Cloning project from a Mercurial repository</source> 30674 <source>Cloning project from a Mercurial repository</source>
30675 <translation>Naklonovat projekt z Mercurial úložiště</translation> 30675 <translation>Naklonovat projekt z Mercurial úložiště</translation>
30676 </message> 30676 </message>
30677 <message> 30677 <message>
30678 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="612"/> 30678 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="614"/>
30679 <source>Synchronizing with the Mercurial repository</source> 30679 <source>Synchronizing with the Mercurial repository</source>
30680 <translation>Synchronizovat s Mercurial úložištěm</translation> 30680 <translation>Synchronizovat s Mercurial úložištěm</translation>
30681 </message> 30681 </message>
30682 <message> 30682 <message>
30683 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="659"/> 30683 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="661"/>
30684 <source>Adding files/directories to the Mercurial repository</source> 30684 <source>Adding files/directories to the Mercurial repository</source>
30685 <translation>Přidat soubory/složky do Mercurial úložiště</translation> 30685 <translation>Přidat soubory/složky do Mercurial úložiště</translation>
30686 </message> 30686 </message>
30687 <message> 30687 <message>
30688 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="724"/> 30688 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="726"/>
30689 <source>Removing files/directories from the Mercurial repository</source> 30689 <source>Removing files/directories from the Mercurial repository</source>
30690 <translation>Odebrat soubory/složky z Mercurial úložiště</translation> 30690 <translation>Odebrat soubory/složky z Mercurial úložiště</translation>
30691 </message> 30691 </message>
30692 <message> 30692 <message>
30693 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="781"/> 30693 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="783"/>
30694 <source>Renaming {0}</source> 30694 <source>Renaming {0}</source>
30695 <translation>Přejmenování {0}</translation> 30695 <translation>Přejmenování {0}</translation>
30696 </message> 30696 </message>
30697 <message> 30697 <message>
30698 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="971"/> 30698 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="973"/>
30699 <source>Reverting changes</source> 30699 <source>Reverting changes</source>
30700 <translation>Navrácení změn</translation> 30700 <translation>Navrácení změn</translation>
30701 </message> 30701 </message>
30702 <message> 30702 <message>
30703 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1022"/> 30703 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1024"/>
30704 <source>Merging</source> 30704 <source>Merging</source>
30705 <translation>Merging</translation> 30705 <translation>Merging</translation>
30706 </message> 30706 </message>
30707 <message> 30707 <message>
30708 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1299"/> 30708 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1301"/>
30709 <source>Mercurial command</source> 30709 <source>Mercurial command</source>
30710 <translation>Mercurial příkaz</translation> 30710 <translation>Mercurial příkaz</translation>
30711 </message> 30711 </message>
30712 <message> 30712 <message>
30713 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1460"/> 30713 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1462"/>
30714 <source>Copying {0}</source> 30714 <source>Copying {0}</source>
30715 <translation>Kopírování {0}</translation> 30715 <translation>Kopírování {0}</translation>
30716 </message> 30716 </message>
30717 <message> 30717 <message>
30718 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1798"/> 30718 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1800"/>
30719 <source>Pulling from a remote Mercurial repository</source> 30719 <source>Pulling from a remote Mercurial repository</source>
30720 <translation>Stažení (pull) z Mercurial repozitáře</translation> 30720 <translation>Stažení (pull) z Mercurial repozitáře</translation>
30721 </message> 30721 </message>
30722 <message> 30722 <message>
30723 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1858"/> 30723 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1860"/>
30724 <source>Pushing to a remote Mercurial repository</source> 30724 <source>Pushing to a remote Mercurial repository</source>
30725 <translation>Odeslání (push) do Mercurial repozitáře</translation> 30725 <translation>Odeslání (push) do Mercurial repozitáře</translation>
30726 </message> 30726 </message>
30727 <message> 30727 <message>
30728 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2050"/> 30728 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2052"/>
30729 <source>Creating branch in the Mercurial repository</source> 30729 <source>Creating branch in the Mercurial repository</source>
30730 <translation>Vytvoření větve v Mercurial repozitáři</translation> 30730 <translation>Vytvoření větve v Mercurial repozitáři</translation>
30731 </message> 30731 </message>
30732 <message> 30732 <message>
30733 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2186"/> 30733 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2188"/>
30734 <source>Verifying the integrity of the Mercurial repository</source> 30734 <source>Verifying the integrity of the Mercurial repository</source>
30735 <translation>Ověřit integritu Mercurial repozitáře</translation> 30735 <translation>Ověřit integritu Mercurial repozitáře</translation>
30736 </message> 30736 </message>
30737 <message> 30737 <message>
30738 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2211"/> 30738 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2213"/>
30739 <source>Showing the combined configuration settings</source> 30739 <source>Showing the combined configuration settings</source>
30740 <translation>Zobrazení nastavení kombinovaných konfigurací</translation> 30740 <translation>Zobrazení nastavení kombinovaných konfigurací</translation>
30741 </message> 30741 </message>
30742 <message> 30742 <message>
30743 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2235"/> 30743 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2237"/>
30744 <source>Showing aliases for remote repositories</source> 30744 <source>Showing aliases for remote repositories</source>
30745 <translation>Zobrazení aliasů pro vzdálené úložiště</translation> 30745 <translation>Zobrazení aliasů pro vzdálené úložiště</translation>
30746 </message> 30746 </message>
30747 <message> 30747 <message>
30748 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2259"/> 30748 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2261"/>
30749 <source>Recovering from interrupted transaction</source> 30749 <source>Recovering from interrupted transaction</source>
30750 <translation>Obnovení z přerušené transakce</translation> 30750 <translation>Obnovení z přerušené transakce</translation>
30751 </message> 30751 </message>
30752 <message> 30752 <message>
30753 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2489"/> 30753 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2491"/>
30754 <source>Shall the working directory be updated?</source> 30754 <source>Shall the working directory be updated?</source>
30755 <translation>Má být pracovní adresář aktualizován?</translation> 30755 <translation>Má být pracovní adresář aktualizován?</translation>
30756 </message> 30756 </message>
30757 <message> 30757 <message>
30758 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2079"/> 30758 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2081"/>
30759 <source>Showing current branch</source> 30759 <source>Showing current branch</source>
30760 <translation>Zobrazení aktuální větve</translation> 30760 <translation>Zobrazení aktuální větve</translation>
30761 </message> 30761 </message>
30762 <message> 30762 <message>
30763 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2420"/> 30763 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2422"/>
30764 <source>Create changegroup</source> 30764 <source>Create changegroup</source>
30765 <translation>Vytvořit skupinu změn</translation> 30765 <translation>Vytvořit skupinu změn</translation>
30766 </message> 30766 </message>
30767 <message> 30767 <message>
30768 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2501"/> 30768 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2503"/>
30769 <source>Apply changegroups</source> 30769 <source>Apply changegroups</source>
30770 <translation>Použít skupinu změn</translation> 30770 <translation>Použít skupinu změn</translation>
30771 </message> 30771 </message>
30772 <message> 30772 <message>
30773 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2520"/> 30773 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2522"/>
30774 <source>Bisect subcommand ({0}) invalid.</source> 30774 <source>Bisect subcommand ({0}) invalid.</source>
30775 <translation>Neplatný bisect podpříkaz ({0}).</translation> 30775 <translation>Neplatný bisect podpříkaz ({0}).</translation>
30776 </message> 30776 </message>
30777 <message> 30777 <message>
30778 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2549"/> 30778 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2551"/>
30779 <source>Mercurial Bisect ({0})</source> 30779 <source>Mercurial Bisect ({0})</source>
30780 <translation>Mercurial Bisect ({0})</translation> 30780 <translation>Mercurial Bisect ({0})</translation>
30781 </message> 30781 </message>
30782 <message> 30782 <message>
30783 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2441"/> 30783 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2443"/>
30784 <source>Preview changegroup</source> 30784 <source>Preview changegroup</source>
30785 <translation>Náhled skupiny změn</translation> 30785 <translation>Náhled skupiny změn</translation>
30786 </message> 30786 </message>
30787 <message> 30787 <message>
30788 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2283"/> 30788 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2285"/>
30789 <source>Identifying project directory</source> 30789 <source>Identifying project directory</source>
30790 <translation>Rozpoznat složku projektu</translation> 30790 <translation>Rozpoznat složku projektu</translation>
30791 </message> 30791 </message>
30792 <message> 30792 <message>
30793 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2315"/> 30793 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2317"/>
30794 <source>Create .hgignore file</source> 30794 <source>Create .hgignore file</source>
30795 <translation>Vytvořit soubor .hgignore</translation> 30795 <translation>Vytvořit soubor .hgignore</translation>
30796 </message> 30796 </message>
30797 <message> 30797 <message>
30798 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2315"/> 30798 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2317"/>
30799 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source> 30799 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
30800 <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation> 30800 <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
30801 </message> 30801 </message>
30802 <message> 30802 <message>
30803 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2581"/> 30803 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2583"/>
30804 <source>Removing files from the Mercurial repository only</source> 30804 <source>Removing files from the Mercurial repository only</source>
30805 <translation>Odebrat soubory jen z Mercurial úložiště</translation> 30805 <translation>Odebrat soubory jen z Mercurial úložiště</translation>
30806 </message> 30806 </message>
30807 <message> 30807 <message>
30808 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2377"/> 30808 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2379"/>
30809 <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg)</source> 30809 <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg)</source>
30810 <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg)</translation> 30810 <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg)</translation>
30811 </message> 30811 </message>
30812 <message> 30812 <message>
30813 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2480"/> 30813 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2482"/>
30814 <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source> 30814 <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source>
30815 <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg);;Všechny soubory (*)</translation> 30815 <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg);;Všechny soubory (*)</translation>
30816 </message> 30816 </message>
30817 <message> 30817 <message>
30818 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2635"/> 30818 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2637"/>
30819 <source>Backing out changeset</source> 30819 <source>Backing out changeset</source>
30820 <translation>Zálohovat skupinu změn</translation> 30820 <translation>Zálohovat skupinu změn</translation>
30821 </message> 30821 </message>
30822 <message> 30822 <message>
30823 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2615"/> 30823 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2617"/>
30824 <source>No revision given. Aborting...</source> 30824 <source>No revision given. Aborting...</source>
30825 <translation>Nebyla dána žádná revize. Ruším...</translation> 30825 <translation>Nebyla dána žádná revize. Ruším...</translation>
30826 </message> 30826 </message>
30827 <message> 30827 <message>
30828 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2394"/> 30828 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2396"/>
30829 <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source> 30829 <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
30830 <translation type="unfinished"></translation> 30830 <translation type="unfinished"></translation>
30831 </message> 30831 </message>
30832 <message> 30832 <message>
30833 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2662"/> 30833 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2664"/>
30834 <source>Rollback last transaction</source> 30834 <source>Rollback last transaction</source>
30835 <translation type="unfinished"></translation> 30835 <translation type="unfinished"></translation>
30836 </message> 30836 </message>
30837 <message> 30837 <message>
30838 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2655"/> 30838 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2657"/>
30839 <source>Are you sure you want to rollback the last transaction?</source> 30839 <source>Are you sure you want to rollback the last transaction?</source>
30840 <translation type="unfinished"></translation> 30840 <translation type="unfinished"></translation>
30841 </message> 30841 </message>
30842 <message> 30842 <message>
30843 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="541"/> 30843 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="543"/>
30844 <source>Committing changes to Mercurial repository</source> 30844 <source>Committing changes to Mercurial repository</source>
30845 <translation type="unfinished"></translation> 30845 <translation type="unfinished"></translation>
30846 </message> 30846 </message>
30847 <message> 30847 <message>
30848 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3388"/> 30848 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3388"/>
30849 <source>Mercurial Command Server</source> 30849 <source>Mercurial Command Server</source>
30850 <translation type="unfinished"></translation> 30850 <translation type="unfinished"></translation>
30851 </message> 30851 </message>
30852 <message> 30852 <message>
30853 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3240"/> 30853 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3242"/>
30854 <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be restarted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source> 30854 <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be restarted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
30855 <translation type="unfinished"></translation> 30855 <translation type="unfinished"></translation>
30856 </message> 30856 </message>
30857 <message> 30857 <message>
30858 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3388"/> 30858 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3388"/>
30859 <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be started.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source> 30859 <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be started.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
30860 <translation type="unfinished"></translation> 30860 <translation type="unfinished"></translation>
30861 </message> 30861 </message>
30862 <message> 30862 <message>
30863 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2732"/> 30863 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2734"/>
30864 <source>Import Patch</source> 30864 <source>Import Patch</source>
30865 <translation type="unfinished"></translation> 30865 <translation type="unfinished"></translation>
30866 </message> 30866 </message>
30867 <message> 30867 <message>
30868 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2784"/> 30868 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2786"/>
30869 <source>Export Patches</source> 30869 <source>Export Patches</source>
30870 <translation type="unfinished"></translation> 30870 <translation type="unfinished"></translation>
30871 </message> 30871 </message>
30872 <message> 30872 <message>
30873 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2831"/> 30873 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2833"/>
30874 <source>Change Phase</source> 30874 <source>Change Phase</source>
30875 <translation type="unfinished"></translation> 30875 <translation type="unfinished"></translation>
30876 </message> 30876 </message>
30877 <message> 30877 <message>
30878 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2888"/> 30878 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2890"/>
30879 <source>Copy Changesets</source> 30879 <source>Copy Changesets</source>
30880 <translation type="unfinished"></translation> 30880 <translation type="unfinished"></translation>
30881 </message> 30881 </message>
30882 <message> 30882 <message>
30883 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2937"/> 30883 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2939"/>
30884 <source>Copy Changesets (Continue)</source> 30884 <source>Copy Changesets (Continue)</source>
30885 <translation type="unfinished"></translation> 30885 <translation type="unfinished"></translation>
30886 </message> 30886 </message>
30887 <message> 30887 <message>
30888 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3093"/> 30888 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3095"/>
30889 <source>Add Sub-repository</source> 30889 <source>Add Sub-repository</source>
30890 <translation type="unfinished"></translation> 30890 <translation type="unfinished"></translation>
30891 </message> 30891 </message>
30892 <message> 30892 <message>
30893 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3125"/> 30893 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3127"/>
30894 <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source> 30894 <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
30895 <translation type="unfinished"></translation> 30895 <translation type="unfinished"></translation>
30896 </message> 30896 </message>
30897 <message> 30897 <message>
30898 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3075"/> 30898 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3077"/>
30899 <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub already contains an entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source> 30899 <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub already contains an entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
30900 <translation type="unfinished"></translation> 30900 <translation type="unfinished"></translation>
30901 </message> 30901 </message>
30902 <message> 30902 <message>
30903 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3144"/> 30903 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3146"/>
30904 <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be written to.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source> 30904 <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be written to.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
30905 <translation type="unfinished"></translation> 30905 <translation type="unfinished"></translation>
30906 </message> 30906 </message>
30907 <message> 30907 <message>
30908 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3144"/> 30908 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3146"/>
30909 <source>Remove Sub-repositories</source> 30909 <source>Remove Sub-repositories</source>
30910 <translation type="unfinished"></translation> 30910 <translation type="unfinished"></translation>
30911 </message> 30911 </message>
30912 <message> 30912 <message>
30913 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3114"/> 30913 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3116"/>
30914 <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source> 30914 <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
30915 <translation type="unfinished"></translation> 30915 <translation type="unfinished"></translation>
30916 </message> 30916 </message>
30917 <message> 30917 <message>
30918 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="470"/> 30918 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="472"/>
30919 <source>Commit Changes</source> 30919 <source>Commit Changes</source>
30920 <translation type="unfinished"></translation> 30920 <translation type="unfinished"></translation>
30921 </message> 30921 </message>
30922 <message> 30922 <message>
30923 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="470"/> 30923 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="472"/>
30924 <source>The commit affects files, that have unsaved changes. Shall the commit be continued?</source> 30924 <source>The commit affects files, that have unsaved changes. Shall the commit be continued?</source>
30925 <translation type="unfinished"></translation> 30925 <translation type="unfinished"></translation>
30926 </message> 30926 </message>
30927 <message> 30927 <message>
30928 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="965"/> 30928 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="967"/>
30929 <source>Revert changes</source> 30929 <source>Revert changes</source>
30930 <translation type="unfinished">Vrátit změny</translation> 30930 <translation type="unfinished">Vrátit změny</translation>
30931 </message> 30931 </message>
30932 <message> 30932 <message>
30933 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="956"/> 30933 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="958"/>
30934 <source>Do you really want to revert all changes to these files or directories?</source> 30934 <source>Do you really want to revert all changes to these files or directories?</source>
30935 <translation type="unfinished"></translation> 30935 <translation type="unfinished"></translation>
30936 </message> 30936 </message>
30937 <message> 30937 <message>
30938 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="965"/> 30938 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="967"/>
30939 <source>Do you really want to revert all changes of the project?</source> 30939 <source>Do you really want to revert all changes of the project?</source>
30940 <translation type="unfinished"></translation> 30940 <translation type="unfinished"></translation>
30941 </message> 30941 </message>
30942 <message> 30942 <message>
30943 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2992"/> 30943 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2994"/>
30944 <source>Create Unversioned Archive</source> 30944 <source>Create Unversioned Archive</source>
30945 <translation type="unfinished"></translation> 30945 <translation type="unfinished"></translation>
30946 </message> 30946 </message>
30947 <message> 30947 <message>
30948 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1715"/> 30948 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1717"/>
30949 <source>Mercurial Side-by-Side Difference</source> 30949 <source>Mercurial Side-by-Side Difference</source>
30950 <translation type="unfinished"></translation> 30950 <translation type="unfinished"></translation>
30951 </message> 30951 </message>
30952 <message> 30952 <message>
30953 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1715"/> 30953 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1717"/>
30954 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source> 30954 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
30955 <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation> 30955 <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
30956 </message> 30956 </message>
30957 <message> 30957 <message>
30958 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1799"/> 30958 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1799"/>
30959 <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source> 30959 <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
30960 <translation type="obsolete">Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation> 30960 <translation type="obsolete">Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
30961 </message> 30961 </message>
30962 <message> 30962 <message>
30963 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="914"/> 30963 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="916"/>
30964 <source>Tagging in the Mercurial repository</source> 30964 <source>Tagging in the Mercurial repository</source>
30965 <translation type="unfinished"></translation> 30965 <translation type="unfinished"></translation>
30966 </message> 30966 </message>
30967 <message> 30967 <message>
30968 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2057"/> 30968 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2059"/>
30969 <source>Created new branch &lt;{0}&gt;.</source> 30969 <source>Created new branch &lt;{0}&gt;.</source>
30970 <translation type="unfinished"></translation> 30970 <translation type="unfinished"></translation>
30971 </message> 30971 </message>
30972 <message> 30972 <message>
30973 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1099"/> 30973 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1101"/>
30974 <source>Current branch tip</source> 30974 <source>Current branch tip</source>
30975 <translation type="unfinished"></translation> 30975 <translation type="unfinished"></translation>
30976 </message> 30976 </message>
30977 <message> 30977 <message>
30978 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3503"/> 30978 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3511"/>
30979 <source>Mercurial Bookmark</source> 30979 <source>Mercurial Bookmark</source>
30980 <translation type="unfinished"></translation> 30980 <translation type="unfinished"></translation>
30981 </message> 30981 </message>
30982 <message> 30982 <message>
30983 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3525"/> 30983 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3533"/>
30984 <source>Delete Bookmark</source> 30984 <source>Delete Bookmark</source>
30985 <translation type="unfinished"></translation> 30985 <translation type="unfinished"></translation>
30986 </message> 30986 </message>
30987 <message> 30987 <message>
30988 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3525"/> 30988 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3533"/>
30989 <source>Select the bookmark to be deleted:</source> 30989 <source>Select the bookmark to be deleted:</source>
30990 <translation type="unfinished"></translation> 30990 <translation type="unfinished"></translation>
30991 </message> 30991 </message>
30992 <message> 30992 <message>
30993 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3536"/> 30993 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3544"/>
30994 <source>Delete Mercurial Bookmark</source> 30994 <source>Delete Mercurial Bookmark</source>
30995 <translation type="unfinished"></translation> 30995 <translation type="unfinished"></translation>
30996 </message> 30996 </message>
30997 <message> 30997 <message>
30998 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3569"/> 30998 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3577"/>
30999 <source>Rename Mercurial Bookmark</source> 30999 <source>Rename Mercurial Bookmark</source>
31000 <translation type="unfinished"></translation> 31000 <translation type="unfinished"></translation>
31001 </message> 31001 </message>
31002 <message> 31002 <message>
31003 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3611"/> 31003 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3619"/>
31004 <source>Move Mercurial Bookmark</source> 31004 <source>Move Mercurial Bookmark</source>
31005 <translation type="unfinished"></translation> 31005 <translation type="unfinished"></translation>
31006 </message> 31006 </message>
31007 <message> 31007 <message>
31008 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3693"/> 31008 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3701"/>
31009 <source>Pull Bookmark</source> 31009 <source>Pull Bookmark</source>
31010 <translation type="unfinished"></translation> 31010 <translation type="unfinished"></translation>
31011 </message> 31011 </message>
31012 <message> 31012 <message>
31013 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3693"/> 31013 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3701"/>
31014 <source>Select the bookmark to be pulled:</source> 31014 <source>Select the bookmark to be pulled:</source>
31015 <translation type="unfinished"></translation> 31015 <translation type="unfinished"></translation>
31016 </message> 31016 </message>
31017 <message> 31017 <message>
31018 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3705"/> 31018 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3713"/>
31019 <source>Pulling bookmark from a remote Mercurial repository</source> 31019 <source>Pulling bookmark from a remote Mercurial repository</source>
31020 <translation type="unfinished"></translation> 31020 <translation type="unfinished"></translation>
31021 </message> 31021 </message>
31022 <message> 31022 <message>
31023 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3737"/> 31023 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3745"/>
31024 <source>Push Bookmark</source> 31024 <source>Push Bookmark</source>
31025 <translation type="unfinished"></translation> 31025 <translation type="unfinished"></translation>
31026 </message> 31026 </message>
31027 <message> 31027 <message>
31028 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3737"/> 31028 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3745"/>
31029 <source>Select the bookmark to be push:</source> 31029 <source>Select the bookmark to be push:</source>
31030 <translation type="unfinished"></translation> 31030 <translation type="unfinished"></translation>
31031 </message> 31031 </message>
31032 <message> 31032 <message>
31033 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3749"/> 31033 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3757"/>
31034 <source>Pushing bookmark to a remote Mercurial repository</source> 31034 <source>Pushing bookmark to a remote Mercurial repository</source>
31035 <translation type="unfinished"></translation> 31035 <translation type="unfinished"></translation>
31036 </message> 31036 </message>
31037 <message> 31037 <message>
31038 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1069"/> 31038 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1071"/>
31039 <source>Re-Merge</source> 31039 <source>Re-Merge</source>
31040 <translation type="unfinished"></translation> 31040 <translation type="unfinished"></translation>
31041 </message> 31041 </message>
31042 <message> 31042 <message>
31043 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1060"/> 31043 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1062"/>
31044 <source>Do you really want to re-merge these files or directories?</source> 31044 <source>Do you really want to re-merge these files or directories?</source>
31045 <translation type="unfinished"></translation> 31045 <translation type="unfinished"></translation>
31046 </message> 31046 </message>
31047 <message> 31047 <message>
31048 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1069"/> 31048 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1071"/>
31049 <source>Do you really want to re-merge the project?</source> 31049 <source>Do you really want to re-merge the project?</source>
31050 <translation type="unfinished"></translation> 31050 <translation type="unfinished"></translation>
31051 </message> 31051 </message>
31052 <message> 31052 <message>
31053 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1074"/> 31053 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1076"/>
31054 <source>Re-Merging</source> 31054 <source>Re-Merging</source>
31055 <translation type="unfinished"></translation> 31055 <translation type="unfinished"></translation>
31056 </message> 31056 </message>
31057 <message> 31057 <message>
31058 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1984"/> 31058 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1986"/>
31059 <source>Marking as &apos;unresolved&apos;</source> 31059 <source>Marking as &apos;unresolved&apos;</source>
31060 <translation type="unfinished"></translation> 31060 <translation type="unfinished"></translation>
31061 </message> 31061 </message>
31062 <message> 31062 <message>
31063 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1986"/> 31063 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1988"/>
31064 <source>Marking as &apos;resolved&apos;</source> 31064 <source>Marking as &apos;resolved&apos;</source>
31065 <translation type="unfinished"></translation> 31065 <translation type="unfinished"></translation>
31066 </message> 31066 </message>
31067 <message> 31067 <message>
31068 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3009"/> 31068 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3011"/>
31069 <source>Delete All Backups</source> 31069 <source>Delete All Backups</source>
31070 <translation type="unfinished"></translation> 31070 <translation type="unfinished"></translation>
31071 </message> 31071 </message>
31072 <message> 31072 <message>
31073 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3009"/> 31073 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3011"/>
31074 <source>&lt;p&gt;Do you really want to delete all backup bundles stored the backup area &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</source> 31074 <source>&lt;p&gt;Do you really want to delete all backup bundles stored the backup area &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</source>
31075 <translation type="unfinished"></translation> 31075 <translation type="unfinished"></translation>
31076 </message> 31076 </message>
31077 <message> 31077 <message>
31078 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2949"/> 31078 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2951"/>
31079 <source>Copy Changesets (Stop)</source> 31079 <source>Copy Changesets (Stop)</source>
31080 <translation type="unfinished"></translation> 31080 <translation type="unfinished"></translation>
31081 </message> 31081 </message>
31082 <message> 31082 <message>
31083 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2962"/> 31083 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2964"/>
31084 <source>Copy Changesets (Abort)</source> 31084 <source>Copy Changesets (Abort)</source>
31085 <translation type="unfinished"></translation> 31085 <translation type="unfinished"></translation>
31086 </message> 31086 </message>
31087 <message> 31087 <message>
31088 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2017"/> 31088 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2019"/>
31089 <source>Aborting uncommitted merge</source> 31089 <source>Aborting uncommitted merge</source>
31090 <translation type="unfinished"></translation> 31090 <translation type="unfinished"></translation>
31091 </message> 31091 </message>
31092 </context> 31092 </context>
31093 <context> 31093 <context>
46608 </message> 46608 </message>
46609 </context> 46609 </context>
46610 <context> 46610 <context>
46611 <name>MicroPythonDevice</name> 46611 <name>MicroPythonDevice</name>
46612 <message> 46612 <message>
46613 <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="222"/> 46613 <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="226"/>
46614 <source>Unsupported Device</source> 46614 <source>Unsupported Device</source>
46615 <translation type="unfinished"></translation> 46615 <translation type="unfinished"></translation>
46616 </message> 46616 </message>
46617 <message> 46617 <message>
46618 <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="232"/> 46618 <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="236"/>
46619 <source>REPL is not supported by this device.</source> 46619 <source>REPL is not supported by this device.</source>
46620 <translation type="unfinished"></translation> 46620 <translation type="unfinished"></translation>
46621 </message> 46621 </message>
46622 <message> 46622 <message>
46623 <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="251"/> 46623 <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="255"/>
46624 <source>Plotter is not supported by this device.</source> 46624 <source>Plotter is not supported by this device.</source>
46625 <translation type="unfinished"></translation> 46625 <translation type="unfinished"></translation>
46626 </message> 46626 </message>
46627 <message> 46627 <message>
46628 <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="270"/> 46628 <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="274"/>
46629 <source>Running scripts is not supported by this device.</source> 46629 <source>Running scripts is not supported by this device.</source>
46630 <translation type="unfinished"></translation> 46630 <translation type="unfinished"></translation>
46631 </message> 46631 </message>
46632 <message> 46632 <message>
46633 <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="290"/> 46633 <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="294"/>
46634 <source>File Manager is not supported by this device.</source> 46634 <source>File Manager is not supported by this device.</source>
46635 <translation type="unfinished"></translation> 46635 <translation type="unfinished"></translation>
46636 </message> 46636 </message>
46637 </context> 46637 </context>
46638 <context> 46638 <context>
86460 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="267"/> 86460 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="267"/>
86461 <source>Set to default home page</source> 86461 <source>Set to default home page</source>
86462 <translation type="unfinished">Nastavit výchozí domovskou stranu</translation> 86462 <translation type="unfinished">Nastavit výchozí domovskou stranu</translation>
86463 </message> 86463 </message>
86464 <message> 86464 <message>
86465 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="370"/> 86465 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="381"/>
86466 <source>Scheme</source> 86466 <source>Scheme</source>
86467 <translation type="unfinished">Schéma</translation> 86467 <translation type="unfinished">Schéma</translation>
86468 </message> 86468 </message>
86469 <message> 86469 <message>
86470 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="376"/> 86470 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="387"/>
86471 <source>Default Scheme:</source> 86471 <source>Default Scheme:</source>
86472 <translation type="unfinished">Výchozí schéma:</translation> 86472 <translation type="unfinished">Výchozí schéma:</translation>
86473 </message> 86473 </message>
86474 <message> 86474 <message>
86475 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="389"/> 86475 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="400"/>
86476 <source>Select the default scheme</source> 86476 <source>Select the default scheme</source>
86477 <translation type="unfinished">Vybrat výchozí schéma</translation> 86477 <translation type="unfinished">Vybrat výchozí schéma</translation>
86478 </message> 86478 </message>
86479 <message> 86479 <message>
86480 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="392"/> 86480 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="403"/>
86481 <source>&lt;b&gt;Default Scheme&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select the default scheme. This scheme is prepended to URLs, that don&apos;t contain one.&lt;/p&gt;</source> 86481 <source>&lt;b&gt;Default Scheme&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select the default scheme. This scheme is prepended to URLs, that don&apos;t contain one.&lt;/p&gt;</source>
86482 <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Výchozí schéma&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr výchozího schématu. Toto schéma je predřazeno před URL, které jej neobsahují.&lt;/p&gt;</translation> 86482 <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Výchozí schéma&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr výchozího schématu. Toto schéma je predřazeno před URL, které jej neobsahují.&lt;/p&gt;</translation>
86483 </message> 86483 </message>
86484 <message> 86484 <message>
86485 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="456"/> 86485 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="467"/>
86486 <source>Privacy</source> 86486 <source>Privacy</source>
86487 <translation type="unfinished">Soukromí</translation> 86487 <translation type="unfinished">Soukromí</translation>
86488 </message> 86488 </message>
86489 <message> 86489 <message>
86490 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="465"/> 86490 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="476"/>
86491 <source>Enable JavaScript</source> 86491 <source>Enable JavaScript</source>
86492 <translation type="unfinished">Zapnout JavaScript</translation> 86492 <translation type="unfinished">Zapnout JavaScript</translation>
86493 </message> 86493 </message>
86494 <message> 86494 <message>
86495 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="474"/> 86495 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="485"/>
86496 <source>Select to allow JavaScript to open windows</source> 86496 <source>Select to allow JavaScript to open windows</source>
86497 <translation type="unfinished">Vybrat pro povolení JavaScriptu otevírat okna</translation> 86497 <translation type="unfinished">Vybrat pro povolení JavaScriptu otevírat okna</translation>
86498 </message> 86498 </message>
86499 <message> 86499 <message>
86500 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="477"/> 86500 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="488"/>
86501 <source>Allow to open windows</source> 86501 <source>Allow to open windows</source>
86502 <translation type="unfinished">JavaScript může otevírat okna</translation> 86502 <translation type="unfinished">JavaScript může otevírat okna</translation>
86503 </message> 86503 </message>
86504 <message> 86504 <message>
86505 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="494"/> 86505 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="505"/>
86506 <source>Select to allow JavaScript to access the clipboard</source> 86506 <source>Select to allow JavaScript to access the clipboard</source>
86507 <translation type="unfinished">Vybrat pro povolení přístupu JavaScriptu do schránky</translation> 86507 <translation type="unfinished">Vybrat pro povolení přístupu JavaScriptu do schránky</translation>
86508 </message> 86508 </message>
86509 <message> 86509 <message>
86510 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="484"/> 86510 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="495"/>
86511 <source>Select to allow JavaScript to activate windows</source> 86511 <source>Select to allow JavaScript to activate windows</source>
86512 <translation type="unfinished"></translation> 86512 <translation type="unfinished"></translation>
86513 </message> 86513 </message>
86514 <message> 86514 <message>
86515 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="517"/> 86515 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="528"/>
86516 <source>Select to enable plugins in web pages</source> 86516 <source>Select to enable plugins in web pages</source>
86517 <translation type="unfinished">Vybrat pro povolení zásuvných modulů na web stranách</translation> 86517 <translation type="unfinished">Vybrat pro povolení zásuvných modulů na web stranách</translation>
86518 </message> 86518 </message>
86519 <message> 86519 <message>
86520 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="520"/> 86520 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="531"/>
86521 <source>Enable Plug-ins</source> 86521 <source>Enable Plug-ins</source>
86522 <translation type="unfinished"></translation> 86522 <translation type="unfinished"></translation>
86523 </message> 86523 </message>
86524 <message> 86524 <message>
86525 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="542"/> 86525 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="553"/>
86526 <source>Select to enabled the &quot;Do Not Track&quot; feature</source> 86526 <source>Select to enabled the &quot;Do Not Track&quot; feature</source>
86527 <translation type="unfinished"></translation> 86527 <translation type="unfinished"></translation>
86528 </message> 86528 </message>
86529 <message> 86529 <message>
86530 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="545"/> 86530 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="556"/>
86531 <source>Tell web sites I do not want to be tracked</source> 86531 <source>Tell web sites I do not want to be tracked</source>
86532 <translation type="unfinished"></translation> 86532 <translation type="unfinished"></translation>
86533 </message> 86533 </message>
86534 <message> 86534 <message>
86535 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="706"/> 86535 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="717"/>
86536 <source>Press to edit the list of whitelisted hosts</source> 86536 <source>Press to edit the list of whitelisted hosts</source>
86537 <translation type="unfinished"></translation> 86537 <translation type="unfinished"></translation>
86538 </message> 86538 </message>
86539 <message> 86539 <message>
86540 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="709"/> 86540 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="720"/>
86541 <source>Edit Referer Whitelist ...</source> 86541 <source>Edit Referer Whitelist ...</source>
86542 <translation type="unfinished"></translation> 86542 <translation type="unfinished"></translation>
86543 </message> 86543 </message>
86544 <message> 86544 <message>
86545 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="724"/> 86545 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="735"/>
86546 <source>Security</source> 86546 <source>Security</source>
86547 <translation type="unfinished">Bezpečnost</translation> 86547 <translation type="unfinished">Bezpečnost</translation>
86548 </message> 86548 </message>
86549 <message> 86549 <message>
86550 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="730"/> 86550 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="741"/>
86551 <source>Select to enable XSS auditing</source> 86551 <source>Select to enable XSS auditing</source>
86552 <translation type="unfinished"></translation> 86552 <translation type="unfinished"></translation>
86553 </message> 86553 </message>
86554 <message> 86554 <message>
86555 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="733"/> 86555 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="744"/>
86556 <source>&lt;b&gt;Enable XSS Auditing&lt;/b&gt; 86556 <source>&lt;b&gt;Enable XSS Auditing&lt;/b&gt;
86557 &lt;p&gt;This selects whether load requests should be monitored for cross-site scripting attempts. Suspicious scripts will be blocked. These will be reported in the JavaScript console. Enabling this feature might have an impact on performance.&lt;/p&gt;</source> 86557 &lt;p&gt;This selects whether load requests should be monitored for cross-site scripting attempts. Suspicious scripts will be blocked. These will be reported in the JavaScript console. Enabling this feature might have an impact on performance.&lt;/p&gt;</source>
86558 <translation type="unfinished"></translation> 86558 <translation type="unfinished"></translation>
86559 </message> 86559 </message>
86560 <message> 86560 <message>
86561 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="737"/> 86561 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="748"/>
86562 <source>Enable XSS Auditing</source> 86562 <source>Enable XSS Auditing</source>
86563 <translation type="unfinished"></translation> 86563 <translation type="unfinished"></translation>
86564 </message> 86564 </message>
86565 <message> 86565 <message>
86566 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="767"/> 86566 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="778"/>
86567 <source>History</source> 86567 <source>History</source>
86568 <translation type="unfinished">Historie</translation> 86568 <translation type="unfinished">Historie</translation>
86569 </message> 86569 </message>
86570 <message> 86570 <message>
86571 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="773"/> 86571 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="784"/>
86572 <source>Remove history items:</source> 86572 <source>Remove history items:</source>
86573 <translation type="unfinished">Odebrat položky historie:</translation> 86573 <translation type="unfinished">Odebrat položky historie:</translation>
86574 </message> 86574 </message>
86575 <message> 86575 <message>
86576 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="786"/> 86576 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="797"/>
86577 <source>Select the period for expiration of history entries</source> 86577 <source>Select the period for expiration of history entries</source>
86578 <translation type="unfinished">Vybrat interval pro vypršení platnosti položek historie</translation> 86578 <translation type="unfinished">Vybrat interval pro vypršení platnosti položek historie</translation>
86579 </message> 86579 </message>
86580 <message> 86580 <message>
86581 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="790"/> 86581 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="801"/>
86582 <source>After one day</source> 86582 <source>After one day</source>
86583 <translation type="unfinished">Po jednom dni</translation> 86583 <translation type="unfinished">Po jednom dni</translation>
86584 </message> 86584 </message>
86585 <message> 86585 <message>
86586 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="795"/> 86586 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="806"/>
86587 <source>After one week</source> 86587 <source>After one week</source>
86588 <translation type="unfinished">Po týdnu</translation> 86588 <translation type="unfinished">Po týdnu</translation>
86589 </message> 86589 </message>
86590 <message> 86590 <message>
86591 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="800"/> 86591 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="811"/>
86592 <source>After two weeks</source> 86592 <source>After two weeks</source>
86593 <translation type="unfinished">Po dvou týdnech</translation> 86593 <translation type="unfinished">Po dvou týdnech</translation>
86594 </message> 86594 </message>
86595 <message> 86595 <message>
86596 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="805"/> 86596 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="816"/>
86597 <source>After one month</source> 86597 <source>After one month</source>
86598 <translation type="unfinished">Po měsíci</translation> 86598 <translation type="unfinished">Po měsíci</translation>
86599 </message> 86599 </message>
86600 <message> 86600 <message>
86601 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="810"/> 86601 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="821"/>
86602 <source>After one year</source> 86602 <source>After one year</source>
86603 <translation type="unfinished">Po roce</translation> 86603 <translation type="unfinished">Po roce</translation>
86604 </message> 86604 </message>
86605 <message> 86605 <message>
86606 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="815"/> 86606 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="826"/>
86607 <source>Manually</source> 86607 <source>Manually</source>
86608 <translation type="unfinished">Ručně</translation> 86608 <translation type="unfinished">Ručně</translation>
86609 </message> 86609 </message>
86610 <message> 86610 <message>
86611 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="820"/> 86611 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="831"/>
86612 <source>On application exit</source> 86612 <source>On application exit</source>
86613 <translation type="unfinished">Při ukončení aplikace</translation> 86613 <translation type="unfinished">Při ukončení aplikace</translation>
86614 </message> 86614 </message>
86615 <message> 86615 <message>
86616 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="831"/> 86616 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="842"/>
86617 <source>Browser Cache</source> 86617 <source>Browser Cache</source>
86618 <translation type="unfinished">Procházet cache</translation> 86618 <translation type="unfinished">Procházet cache</translation>
86619 </message> 86619 </message>
86620 <message> 86620 <message>
86621 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="837"/> 86621 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="848"/>
86622 <source>Enable disk cache</source> 86622 <source>Enable disk cache</source>
86623 <translation type="unfinished">Zapnout disk cache</translation> 86623 <translation type="unfinished">Zapnout disk cache</translation>
86624 </message> 86624 </message>
86625 <message> 86625 <message>
86626 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="844"/> 86626 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="855"/>
86627 <source>Cache size:</source> 86627 <source>Cache size:</source>
86628 <translation type="unfinished">Velikost cache:</translation> 86628 <translation type="unfinished">Velikost cache:</translation>
86629 </message> 86629 </message>
86630 <message> 86630 <message>
86631 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="851"/> 86631 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="862"/>
86632 <source>Enter the maximum size of the disk cache</source> 86632 <source>Enter the maximum size of the disk cache</source>
86633 <translation type="unfinished">Zadejte maximální velikost diskové cache</translation> 86633 <translation type="unfinished">Zadejte maximální velikost diskové cache</translation>
86634 </message> 86634 </message>
86635 <message> 86635 <message>
86636 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="857"/> 86636 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="868"/>
86637 <source> MB</source> 86637 <source> MB</source>
86638 <translation type="unfinished"> MB</translation> 86638 <translation type="unfinished"> MB</translation>
86639 </message> 86639 </message>
86640 <message> 86640 <message>
86641 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="937"/> 86641 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="948"/>
86642 <source>Web Search</source> 86642 <source>Web Search</source>
86643 <translation type="unfinished"></translation> 86643 <translation type="unfinished"></translation>
86644 </message> 86644 </message>
86645 <message> 86645 <message>
86646 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="943"/> 86646 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="954"/>
86647 <source>Language:</source> 86647 <source>Language:</source>
86648 <translation type="unfinished">Jazyk:</translation> 86648 <translation type="unfinished">Jazyk:</translation>
86649 </message> 86649 </message>
86650 <message> 86650 <message>
86651 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="950"/> 86651 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="961"/>
86652 <source>Select the language to be used for web searches</source> 86652 <source>Select the language to be used for web searches</source>
86653 <translation type="unfinished"></translation> 86653 <translation type="unfinished"></translation>
86654 </message> 86654 </message>
86655 <message> 86655 <message>
86656 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1031"/> 86656 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1042"/>
86657 <source>Navigation</source> 86657 <source>Navigation</source>
86658 <translation type="unfinished"></translation> 86658 <translation type="unfinished"></translation>
86659 </message> 86659 </message>
86660 <message> 86660 <message>
86661 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1037"/> 86661 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1048"/>
86662 <source>Select to enable the spatial navigation feature</source> 86662 <source>Select to enable the spatial navigation feature</source>
86663 <translation type="unfinished"></translation> 86663 <translation type="unfinished"></translation>
86664 </message> 86664 </message>
86665 <message> 86665 <message>
86666 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1040"/> 86666 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1051"/>
86667 <source>&lt;b&gt;Enable Spatial Navigation&lt;/b&gt; 86667 <source>&lt;b&gt;Enable Spatial Navigation&lt;/b&gt;
86668 &lt;p&gt;This enables or disables the Spatial Navigation feature, which consists in the ability to navigate between focusable elements in a Web page, such as hyperlinks and form controls, by using Left, Right, Up and Down arrow keys. For example, if a user presses the Right key, heuristics determine whether there is an element he might be trying to reach towards the right and which element he probably wants.&lt;/p&gt;</source> 86668 &lt;p&gt;This enables or disables the Spatial Navigation feature, which consists in the ability to navigate between focusable elements in a Web page, such as hyperlinks and form controls, by using Left, Right, Up and Down arrow keys. For example, if a user presses the Right key, heuristics determine whether there is an element he might be trying to reach towards the right and which element he probably wants.&lt;/p&gt;</source>
86669 <translation type="unfinished"></translation> 86669 <translation type="unfinished"></translation>
86670 </message> 86670 </message>
86671 <message> 86671 <message>
86672 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1044"/> 86672 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1055"/>
86673 <source>Enable Spatial Navigation</source> 86673 <source>Enable Spatial Navigation</source>
86674 <translation type="unfinished"></translation> 86674 <translation type="unfinished"></translation>
86675 </message> 86675 </message>
86676 <message> 86676 <message>
86677 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1051"/> 86677 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1062"/>
86678 <source>Select to include links in focus chain</source> 86678 <source>Select to include links in focus chain</source>
86679 <translation type="unfinished"></translation> 86679 <translation type="unfinished"></translation>
86680 </message> 86680 </message>
86681 <message> 86681 <message>
86682 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1054"/> 86682 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1065"/>
86683 <source>&lt;b&gt;Include Links in Focus Chain&lt;/b&gt; 86683 <source>&lt;b&gt;Include Links in Focus Chain&lt;/b&gt;
86684 &lt;p&gt;This selects whether hyperlinks should be included in the keyboard focus chain.&lt;/p&gt;</source> 86684 &lt;p&gt;This selects whether hyperlinks should be included in the keyboard focus chain.&lt;/p&gt;</source>
86685 <translation type="unfinished"></translation> 86685 <translation type="unfinished"></translation>
86686 </message> 86686 </message>
86687 <message> 86687 <message>
86688 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1058"/> 86688 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1069"/>
86689 <source>Include Links in Focus Chain</source> 86689 <source>Include Links in Focus Chain</source>
86690 <translation type="unfinished"></translation> 86690 <translation type="unfinished"></translation>
86691 </message> 86691 </message>
86692 <message> 86692 <message>
86693 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1156"/> 86693 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1167"/>
86694 <source>Select to enable the Web Inspector tool</source> 86694 <source>Select to enable the Web Inspector tool</source>
86695 <translation type="unfinished"></translation> 86695 <translation type="unfinished"></translation>
86696 </message> 86696 </message>
86697 <message> 86697 <message>
86698 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1159"/> 86698 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1170"/>
86699 <source>Enable Web Development (Web Inspector)</source> 86699 <source>Enable Web Development (Web Inspector)</source>
86700 <translation type="unfinished"></translation> 86700 <translation type="unfinished"></translation>
86701 </message> 86701 </message>
86702 <message> 86702 <message>
86703 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1171"/> 86703 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1182"/>
86704 <source>Web Inspector Port:</source> 86704 <source>Web Inspector Port:</source>
86705 <translation type="unfinished"></translation> 86705 <translation type="unfinished"></translation>
86706 </message> 86706 </message>
86707 <message> 86707 <message>
86708 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1178"/> 86708 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1189"/>
86709 <source>Enter the port to be used by the web inspector</source> 86709 <source>Enter the port to be used by the web inspector</source>
86710 <translation type="unfinished"></translation> 86710 <translation type="unfinished"></translation>
86711 </message> 86711 </message>
86712 <message> 86712 <message>
86713 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1207"/> 86713 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1218"/>
86714 <source>&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Web Inspector settings are activated after a restart of the application.&lt;/font&gt;</source> 86714 <source>&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Web Inspector settings are activated after a restart of the application.&lt;/font&gt;</source>
86715 <translation type="unfinished"></translation> 86715 <translation type="unfinished"></translation>
86716 </message> 86716 </message>
86717 <message> 86717 <message>
86718 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="976"/> 86718 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="987"/>
86719 <source>Image Search</source> 86719 <source>Image Search</source>
86720 <translation type="unfinished"></translation> 86720 <translation type="unfinished"></translation>
86721 </message> 86721 </message>
86722 <message> 86722 <message>
86723 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="982"/> 86723 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="993"/>
86724 <source>Default Search Engine:</source> 86724 <source>Default Search Engine:</source>
86725 <translation type="unfinished"></translation> 86725 <translation type="unfinished"></translation>
86726 </message> 86726 </message>
86727 <message> 86727 <message>
86728 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="989"/> 86728 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1000"/>
86729 <source>Select the default search engine for image searches</source> 86729 <source>Select the default search engine for image searches</source>
86730 <translation type="unfinished"></translation> 86730 <translation type="unfinished"></translation>
86731 </message> 86731 </message>
86732 <message> 86732 <message>
86733 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1078"/> 86733 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1089"/>
86734 <source>Select to enable the auto-scroller</source> 86734 <source>Select to enable the auto-scroller</source>
86735 <translation type="unfinished"></translation> 86735 <translation type="unfinished"></translation>
86736 </message> 86736 </message>
86737 <message> 86737 <message>
86738 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1081"/> 86738 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1092"/>
86739 <source>Automatic Scrolling</source> 86739 <source>Automatic Scrolling</source>
86740 <translation type="unfinished"></translation> 86740 <translation type="unfinished"></translation>
86741 </message> 86741 </message>
86742 <message> 86742 <message>
86743 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1090"/> 86743 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1101"/>
86744 <source>This function is activated by a Mouse Middle Click.</source> 86744 <source>This function is activated by a Mouse Middle Click.</source>
86745 <translation type="unfinished"></translation> 86745 <translation type="unfinished"></translation>
86746 </message> 86746 </message>
86747 <message> 86747 <message>
86748 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1102"/> 86748 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1113"/>
86749 <source>Scroll Divider:</source> 86749 <source>Scroll Divider:</source>
86750 <translation type="unfinished"></translation> 86750 <translation type="unfinished"></translation>
86751 </message> 86751 </message>
86752 <message> 86752 <message>
86753 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1109"/> 86753 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1120"/>
86754 <source>Enter the auto-scroll divider value</source> 86754 <source>Enter the auto-scroll divider value</source>
86755 <translation type="unfinished"></translation> 86755 <translation type="unfinished"></translation>
86756 </message> 86756 </message>
86757 <message> 86757 <message>
86758 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1143"/> 86758 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1154"/>
86759 <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Setting higher divider will slow down scrolling.</source> 86759 <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Setting higher divider will slow down scrolling.</source>
86760 <translation type="unfinished"></translation> 86760 <translation type="unfinished"></translation>
86761 </message> 86761 </message>
86762 <message> 86762 <message>
86763 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="113"/> 86763 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="113"/>
86778 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="126"/> 86778 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="126"/>
86779 <source>Enable WebGL support</source> 86779 <source>Enable WebGL support</source>
86780 <translation type="unfinished"></translation> 86780 <translation type="unfinished"></translation>
86781 </message> 86781 </message>
86782 <message> 86782 <message>
86783 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="744"/> 86783 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="755"/>
86784 <source>Select to allow HTTPS pages to run JavaScript, CSS, plugins or web-sockets from HTTP URLs</source> 86784 <source>Select to allow HTTPS pages to run JavaScript, CSS, plugins or web-sockets from HTTP URLs</source>
86785 <translation type="unfinished"></translation> 86785 <translation type="unfinished"></translation>
86786 </message> 86786 </message>
86787 <message> 86787 <message>
86788 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="747"/> 86788 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="758"/>
86789 <source>Allow to run insecure contents</source> 86789 <source>Allow to run insecure contents</source>
86790 <translation type="unfinished"></translation> 86790 <translation type="unfinished"></translation>
86791 </message> 86791 </message>
86792 <message> 86792 <message>
86793 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1065"/> 86793 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1076"/>
86794 <source>Select to give the focus to the view whenever a navigation event occurs</source> 86794 <source>Select to give the focus to the view whenever a navigation event occurs</source>
86795 <translation type="unfinished"></translation> 86795 <translation type="unfinished"></translation>
86796 </message> 86796 </message>
86797 <message> 86797 <message>
86798 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1012"/> 86798 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1023"/>
86799 <source>Printing</source> 86799 <source>Printing</source>
86800 <translation type="unfinished">Tisk</translation> 86800 <translation type="unfinished">Tisk</translation>
86801 </message> 86801 </message>
86802 <message> 86802 <message>
86803 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1018"/> 86803 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1029"/>
86804 <source>Select to print the background of page elements as well</source> 86804 <source>Select to print the background of page elements as well</source>
86805 <translation type="unfinished"></translation> 86805 <translation type="unfinished"></translation>
86806 </message> 86806 </message>
86807 <message> 86807 <message>
86808 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1021"/> 86808 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1032"/>
86809 <source>Print Element Backgrounds</source> 86809 <source>Print Element Backgrounds</source>
86810 <translation type="unfinished"></translation> 86810 <translation type="unfinished"></translation>
86811 </message> 86811 </message>
86812 <message> 86812 <message>
86813 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1068"/> 86813 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="1079"/>
86814 <source>Enable Focus on Navigation</source> 86814 <source>Enable Focus on Navigation</source>
86815 <translation type="unfinished"></translation> 86815 <translation type="unfinished"></translation>
86816 </message> 86816 </message>
86817 <message> 86817 <message>
86818 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="198"/> 86818 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="198"/>
86833 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="218"/> 86833 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="218"/>
86834 <source>Select the behavior of new tabs</source> 86834 <source>Select the behavior of new tabs</source>
86835 <translation type="unfinished"></translation> 86835 <translation type="unfinished"></translation>
86836 </message> 86836 </message>
86837 <message> 86837 <message>
86838 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="287"/> 86838 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="297"/>
86839 <source>Select to load restored tabs when they are activated</source> 86839 <source>Select to load restored tabs when they are activated</source>
86840 <translation type="unfinished"></translation> 86840 <translation type="unfinished"></translation>
86841 </message> 86841 </message>
86842 <message> 86842 <message>
86843 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="290"/> 86843 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="300"/>
86844 <source>Load tabs when activated</source> 86844 <source>Load tabs when activated</source>
86845 <translation type="unfinished"></translation> 86845 <translation type="unfinished"></translation>
86846 </message> 86846 </message>
86847 <message> 86847 <message>
86848 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="309"/> 86848 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="320"/>
86849 <source>Sessions</source> 86849 <source>Sessions</source>
86850 <translation type="unfinished">Relace</translation> 86850 <translation type="unfinished">Relace</translation>
86851 </message> 86851 </message>
86852 <message> 86852 <message>
86853 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="315"/> 86853 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="326"/>
86854 <source>Select to save sessions automatically</source> 86854 <source>Select to save sessions automatically</source>
86855 <translation type="unfinished"></translation> 86855 <translation type="unfinished"></translation>
86856 </message> 86856 </message>
86857 <message> 86857 <message>
86858 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="318"/> 86858 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="329"/>
86859 <source>Save sessions automatically</source> 86859 <source>Save sessions automatically</source>
86860 <translation type="unfinished"></translation> 86860 <translation type="unfinished"></translation>
86861 </message> 86861 </message>
86862 <message> 86862 <message>
86863 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="325"/> 86863 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="336"/>
86864 <source>Session Timer:</source> 86864 <source>Session Timer:</source>
86865 <translation type="unfinished"></translation> 86865 <translation type="unfinished"></translation>
86866 </message> 86866 </message>
86867 <message> 86867 <message>
86868 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="332"/> 86868 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="343"/>
86869 <source>Enter the time to save sessions</source> 86869 <source>Enter the time to save sessions</source>
86870 <translation type="unfinished"></translation> 86870 <translation type="unfinished"></translation>
86871 </message> 86871 </message>
86872 <message> 86872 <message>
86873 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="338"/> 86873 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="349"/>
86874 <source> s</source> 86874 <source> s</source>
86875 <translation type="unfinished"></translation> 86875 <translation type="unfinished"></translation>
86876 </message> 86876 </message>
86877 <message> 86877 <message>
86878 <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="185"/> 86878 <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="185"/>
86883 <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="185"/> 86883 <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="185"/>
86884 <source>&lt;p&gt;The URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was found in the Safe Browsing database.&lt;/p&gt;{1}</source> 86884 <source>&lt;p&gt;The URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was found in the Safe Browsing database.&lt;/p&gt;{1}</source>
86885 <translation type="unfinished"></translation> 86885 <translation type="unfinished"></translation>
86886 </message> 86886 </message>
86887 <message> 86887 <message>
86888 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="487"/> 86888 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="498"/>
86889 <source>Allow to activate windows</source> 86889 <source>Allow to activate windows</source>
86890 <translation type="unfinished"></translation> 86890 <translation type="unfinished"></translation>
86891 </message> 86891 </message>
86892 <message> 86892 <message>
86893 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="754"/> 86893 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="765"/>
86894 <source>Select to allow insecure origins (i.e. those not having an https:// URL) to request Geolocation features.</source> 86894 <source>Select to allow insecure origins (i.e. those not having an https:// URL) to request Geolocation features.</source>
86895 <translation type="unfinished"></translation> 86895 <translation type="unfinished"></translation>
86896 </message> 86896 </message>
86897 <message> 86897 <message>
86898 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="757"/> 86898 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="768"/>
86899 <source>Allow insecure origins to access Geolocation</source> 86899 <source>Allow insecure origins to access Geolocation</source>
86900 <translation type="unfinished"></translation> 86900 <translation type="unfinished"></translation>
86901 </message> 86901 </message>
86902 <message> 86902 <message>
86903 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="497"/> 86903 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="508"/>
86904 <source>Allow to access the clipboard</source> 86904 <source>Allow to access the clipboard</source>
86905 <translation type="unfinished"></translation> 86905 <translation type="unfinished"></translation>
86906 </message> 86906 </message>
86907 <message> 86907 <message>
86908 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="462"/> 86908 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="473"/>
86909 <source>Select to enable JavaScript support</source> 86909 <source>Select to enable JavaScript support</source>
86910 <translation type="unfinished"></translation> 86910 <translation type="unfinished"></translation>
86911 </message> 86911 </message>
86912 <message> 86912 <message>
86913 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="552"/> 86913 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="563"/>
86914 <source>Referer Headers</source> 86914 <source>Referer Headers</source>
86915 <translation type="unfinished"></translation> 86915 <translation type="unfinished"></translation>
86916 </message> 86916 </message>
86917 <message> 86917 <message>
86918 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="558"/> 86918 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="569"/>
86919 <source>Send Referer:</source> 86919 <source>Send Referer:</source>
86920 <translation type="unfinished"></translation> 86920 <translation type="unfinished"></translation>
86921 </message> 86921 </message>
86922 <message> 86922 <message>
86923 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="571"/> 86923 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="582"/>
86924 <source>Select when to send a referer header (independent of origin)</source> 86924 <source>Select when to send a referer header (independent of origin)</source>
86925 <translation type="unfinished"></translation> 86925 <translation type="unfinished"></translation>
86926 </message> 86926 </message>
86927 <message> 86927 <message>
86928 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="574"/> 86928 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="585"/>
86929 <source>&lt;b&gt;Send Referer&lt;/b&gt; 86929 <source>&lt;b&gt;Send Referer&lt;/b&gt;
86930 &lt;p&gt;Select, when to send a referer header. This is independent of the requested URL. If a referer header is to be sent, further rules will be applied.&lt;/p&gt;</source> 86930 &lt;p&gt;Select, when to send a referer header. This is independent of the requested URL. If a referer header is to be sent, further rules will be applied.&lt;/p&gt;</source>
86931 <translation type="unfinished"></translation> 86931 <translation type="unfinished"></translation>
86932 </message> 86932 </message>
86933 <message> 86933 <message>
86934 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="579"/> 86934 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="590"/>
86935 <source>never</source> 86935 <source>never</source>
86936 <translation type="unfinished"></translation> 86936 <translation type="unfinished"></translation>
86937 </message> 86937 </message>
86938 <message> 86938 <message>
86939 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="584"/> 86939 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="595"/>
86940 <source>on click only</source> 86940 <source>on click only</source>
86941 <translation type="unfinished"></translation> 86941 <translation type="unfinished"></translation>
86942 </message> 86942 </message>
86943 <message> 86943 <message>
86944 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="589"/> 86944 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="600"/>
86945 <source>always</source> 86945 <source>always</source>
86946 <translation type="unfinished"></translation> 86946 <translation type="unfinished"></translation>
86947 </message> 86947 </message>
86948 <message> 86948 <message>
86949 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="597"/> 86949 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="608"/>
86950 <source>Default Policy:</source> 86950 <source>Default Policy:</source>
86951 <translation type="unfinished"></translation> 86951 <translation type="unfinished"></translation>
86952 </message> 86952 </message>
86953 <message> 86953 <message>
86954 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="610"/> 86954 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="621"/>
86955 <source>Select when to send a referer header depending on origin</source> 86955 <source>Select when to send a referer header depending on origin</source>
86956 <translation type="unfinished"></translation> 86956 <translation type="unfinished"></translation>
86957 </message> 86957 </message>
86958 <message> 86958 <message>
86959 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="613"/> 86959 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="624"/>
86960 <source>&lt;b&gt;Default Policy&lt;/b&gt; 86960 <source>&lt;b&gt;Default Policy&lt;/b&gt;
86961 &lt;p&gt;Select when to send a referer header depending on origin.&lt;/p&gt; 86961 &lt;p&gt;Select when to send a referer header depending on origin.&lt;/p&gt;
86962 &lt;ul&gt; 86962 &lt;ul&gt;
86963 &lt;li&gt;no referer - don&apos;t send a referer header&lt;/li&gt; 86963 &lt;li&gt;no referer - don&apos;t send a referer header&lt;/li&gt;
86964 &lt;li&gt;only when same origin - don&apos;t send a referer header if the origin of the target is different&lt;/li&gt; 86964 &lt;li&gt;only when same origin - don&apos;t send a referer header if the origin of the target is different&lt;/li&gt;
86966 &lt;li&gt;no referer when downgrading - don&apos;t send a referer header when the target is not potentially trustworthy&lt;/li&gt; 86966 &lt;li&gt;no referer when downgrading - don&apos;t send a referer header when the target is not potentially trustworthy&lt;/li&gt;
86967 &lt;/ul&gt;</source> 86967 &lt;/ul&gt;</source>
86968 <translation type="unfinished"></translation> 86968 <translation type="unfinished"></translation>
86969 </message> 86969 </message>
86970 <message> 86970 <message>
86971 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="624"/> 86971 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="635"/>
86972 <source>no referer</source> 86972 <source>no referer</source>
86973 <translation type="unfinished"></translation> 86973 <translation type="unfinished"></translation>
86974 </message> 86974 </message>
86975 <message> 86975 <message>
86976 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="629"/> 86976 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="640"/>
86977 <source>only when same origin</source> 86977 <source>only when same origin</source>
86978 <translation type="unfinished"></translation> 86978 <translation type="unfinished"></translation>
86979 </message> 86979 </message>
86980 <message> 86980 <message>
86981 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="634"/> 86981 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="645"/>
86982 <source>only origin when cross origin</source> 86982 <source>only origin when cross origin</source>
86983 <translation type="unfinished"></translation> 86983 <translation type="unfinished"></translation>
86984 </message> 86984 </message>
86985 <message> 86985 <message>
86986 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="639"/> 86986 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="650"/>
86987 <source>no referer when downgrading</source> 86987 <source>no referer when downgrading</source>
86988 <translation type="unfinished"></translation> 86988 <translation type="unfinished"></translation>
86989 </message> 86989 </message>
86990 <message> 86990 <message>
86991 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="647"/> 86991 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="658"/>
86992 <source>Trimming Policy:</source> 86992 <source>Trimming Policy:</source>
86993 <translation type="unfinished"></translation> 86993 <translation type="unfinished"></translation>
86994 </message> 86994 </message>
86995 <message> 86995 <message>
86996 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="660"/> 86996 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="671"/>
86997 <source>Select how the referer URL shall be trimmed</source> 86997 <source>Select how the referer URL shall be trimmed</source>
86998 <translation type="unfinished"></translation> 86998 <translation type="unfinished"></translation>
86999 </message> 86999 </message>
87000 <message> 87000 <message>
87001 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="663"/> 87001 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="674"/>
87002 <source>&lt;b&gt;Trimming Policy&lt;/b&gt; 87002 <source>&lt;b&gt;Trimming Policy&lt;/b&gt;
87003 &lt;p&gt;Select how the referer URL shall be trimmed. The selected rule is applied, when sending a complete referer URL.&lt;/p&gt; 87003 &lt;p&gt;Select how the referer URL shall be trimmed. The selected rule is applied, when sending a complete referer URL.&lt;/p&gt;
87004 &lt;ul&gt; 87004 &lt;ul&gt;
87005 &lt;li&gt;send full URL (no trimming) - this does not perform any trimming beyond removing the user information and any fragment&lt;/li&gt; 87005 &lt;li&gt;send full URL (no trimming) - this does not perform any trimming beyond removing the user information and any fragment&lt;/li&gt;
87006 &lt;li&gt;send the URL without its query string - this removes the user information and the query string&lt;/li&gt; 87006 &lt;li&gt;send the URL without its query string - this removes the user information and the query string&lt;/li&gt;
87007 &lt;li&gt;only send the origin - this shortens the referer URL to the origin, i.e. scheme, host and port only&lt;/li&gt; 87007 &lt;li&gt;only send the origin - this shortens the referer URL to the origin, i.e. scheme, host and port only&lt;/li&gt;
87008 &lt;/ul&gt;</source> 87008 &lt;/ul&gt;</source>
87009 <translation type="unfinished"></translation> 87009 <translation type="unfinished"></translation>
87010 </message> 87010 </message>
87011 <message> 87011 <message>
87012 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="673"/> 87012 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="684"/>
87013 <source>send full URL (no trimming)</source> 87013 <source>send full URL (no trimming)</source>
87014 <translation type="unfinished"></translation> 87014 <translation type="unfinished"></translation>
87015 </message> 87015 </message>
87016 <message> 87016 <message>
87017 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="678"/> 87017 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="689"/>
87018 <source>send the URL without its query string</source> 87018 <source>send the URL without its query string</source>
87019 <translation type="unfinished"></translation> 87019 <translation type="unfinished"></translation>
87020 </message> 87020 </message>
87021 <message> 87021 <message>
87022 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="683"/> 87022 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="694"/>
87023 <source>only send the origin</source> 87023 <source>only send the origin</source>
87024 <translation type="unfinished"></translation> 87024 <translation type="unfinished"></translation>
87025 </message> 87025 </message>
87026 <message> 87026 <message>
87027 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="133"/> 87027 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="133"/>
87042 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="146"/> 87042 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="146"/>
87043 <source>Only public IP-Addresses for WebRTC</source> 87043 <source>Only public IP-Addresses for WebRTC</source>
87044 <translation type="unfinished"></translation> 87044 <translation type="unfinished"></translation>
87045 </message> 87045 </message>
87046 <message> 87046 <message>
87047 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="405"/> 87047 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="416"/>
87048 <source>Protocol Handler</source> 87048 <source>Protocol Handler</source>
87049 <translation type="unfinished"></translation> 87049 <translation type="unfinished"></translation>
87050 </message> 87050 </message>
87051 <message> 87051 <message>
87052 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="411"/> 87052 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="422"/>
87053 <source>Allow websites to register protocol handlers:</source> 87053 <source>Allow websites to register protocol handlers:</source>
87054 <translation type="unfinished"></translation> 87054 <translation type="unfinished"></translation>
87055 </message> 87055 </message>
87056 <message> 87056 <message>
87057 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="418"/> 87057 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="429"/>
87058 <source>Select how to allow websites to register protocol handlers via &quot;navigator.registerProtocolHandler&quot;</source> 87058 <source>Select how to allow websites to register protocol handlers via &quot;navigator.registerProtocolHandler&quot;</source>
87059 <translation type="unfinished"></translation> 87059 <translation type="unfinished"></translation>
87060 </message> 87060 </message>
87061 <message> 87061 <message>
87062 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="903"/> 87062 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="914"/>
87063 <source>yes</source> 87063 <source>yes</source>
87064 <translation type="unfinished">ano</translation> 87064 <translation type="unfinished">ano</translation>
87065 </message> 87065 </message>
87066 <message> 87066 <message>
87067 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="908"/> 87067 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="919"/>
87068 <source>no</source> 87068 <source>no</source>
87069 <translation type="unfinished">ne</translation> 87069 <translation type="unfinished">ne</translation>
87070 </message> 87070 </message>
87071 <message> 87071 <message>
87072 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="913"/> 87072 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="924"/>
87073 <source>ask</source> 87073 <source>ask</source>
87074 <translation type="unfinished"></translation> 87074 <translation type="unfinished"></translation>
87075 </message> 87075 </message>
87076 <message> 87076 <message>
87077 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="504"/> 87077 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="515"/>
87078 <source>Select to allow JavaScript to paste from the clipboard (this needs access to the clipboard)</source> 87078 <source>Select to allow JavaScript to paste from the clipboard (this needs access to the clipboard)</source>
87079 <translation type="unfinished"></translation> 87079 <translation type="unfinished"></translation>
87080 </message> 87080 </message>
87081 <message> 87081 <message>
87082 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="507"/> 87082 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="518"/>
87083 <source>Allow to paste from the clipboard</source> 87083 <source>Allow to paste from the clipboard</source>
87084 <translation type="unfinished"></translation> 87084 <translation type="unfinished"></translation>
87085 </message> 87085 </message>
87086 <message> 87086 <message>
87087 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="886"/> 87087 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="897"/>
87088 <source>Local Storage</source> 87088 <source>Local Storage</source>
87089 <translation type="unfinished"></translation> 87089 <translation type="unfinished"></translation>
87090 </message> 87090 </message>
87091 <message> 87091 <message>
87092 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="892"/> 87092 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="903"/>
87093 <source>Allow websites to request persistent storage quota:</source> 87093 <source>Allow websites to request persistent storage quota:</source>
87094 <translation type="unfinished"></translation> 87094 <translation type="unfinished"></translation>
87095 </message> 87095 </message>
87096 <message> 87096 <message>
87097 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="899"/> 87097 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="910"/>
87098 <source>Select how to allow websites to request persistent storage quota via &quot;navigator.webkitPersistentStorage.requestQuota&quot;</source> 87098 <source>Select how to allow websites to request persistent storage quota via &quot;navigator.webkitPersistentStorage.requestQuota&quot;</source>
87099 <translation type="unfinished"></translation> 87099 <translation type="unfinished"></translation>
87100 </message> 87100 </message>
87101 <message> 87101 <message>
87102 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="153"/> 87102 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="153"/>
87107 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="156"/> 87107 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="156"/>
87108 <source>Enable DNS Prefetch</source> 87108 <source>Enable DNS Prefetch</source>
87109 <translation type="unfinished"></translation> 87109 <translation type="unfinished"></translation>
87110 </message> 87110 </message>
87111 <message> 87111 <message>
87112 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="529"/> 87112 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="540"/>
87113 <source>Select to enable the built-in PDF Viewer</source> 87113 <source>Select to enable the built-in PDF Viewer</source>
87114 <translation type="unfinished"></translation> 87114 <translation type="unfinished"></translation>
87115 </message> 87115 </message>
87116 <message> 87116 <message>
87117 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="532"/> 87117 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="543"/>
87118 <source>Enable internal PDF Viewer</source> 87118 <source>Enable internal PDF Viewer</source>
87119 <translation type="unfinished"></translation> 87119 <translation type="unfinished"></translation>
87120 </message> 87120 </message>
87121 <message> 87121 <message>
87122 <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="702"/> 87122 <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="702"/>
87124 <translation type="unfinished"></translation> 87124 <translation type="unfinished"></translation>
87125 </message> 87125 </message>
87126 <message> 87126 <message>
87127 <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="702"/> 87127 <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="702"/>
87128 <source>This site does not contain SSL information.</source> 87128 <source>This site does not contain SSL information.</source>
87129 <translation type="unfinished"></translation>
87130 </message>
87131 <message>
87132 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="274"/>
87133 <source>Press to set the speed dial as the home page</source>
87134 <translation type="unfinished"></translation>
87135 </message>
87136 <message>
87137 <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="277"/>
87138 <source>Set to speed dial page</source>
87129 <translation type="unfinished"></translation> 87139 <translation type="unfinished"></translation>
87130 </message> 87140 </message>
87131 </context> 87141 </context>
87132 <context> 87142 <context>
87133 <name>WebBrowserSpellCheckingPage</name> 87143 <name>WebBrowserSpellCheckingPage</name>
90210 </message> 90220 </message>
90211 </context> 90221 </context>
90212 <context> 90222 <context>
90213 <name>mercurial</name> 90223 <name>mercurial</name>
90214 <message> 90224 <message>
90215 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1353"/> 90225 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1355"/>
90216 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parent #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 90226 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parent #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
90217 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Changeset&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source> 90227 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Changeset&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
90218 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Rodič #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Množina změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation> 90228 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Rodič #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Množina změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
90219 </message> 90229 </message>
90220 <message> 90230 <message>
90221 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1912"/> 90231 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1914"/>
90222 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tags&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source> 90232 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tags&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
90223 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tagy&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation> 90233 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tagy&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
90224 </message> 90234 </message>
90225 <message> 90235 <message>
90226 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1922"/> 90236 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1924"/>
90227 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Branches&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source> 90237 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Branches&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
90228 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Větve&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation> 90238 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Větve&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
90229 </message> 90239 </message>
90230 <message> 90240 <message>
90231 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1373"/> 90241 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1375"/>
90232 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Last author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 90242 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Last author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
90233 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 90243 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
90234 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed time&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source> 90244 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed time&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
90235 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Poslední autor&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Datum zapsání změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Čas zapsání změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation> 90245 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Poslední autor&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Datum zapsání změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Čas zapsání změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
90236 </message> 90246 </message>
90237 <message> 90247 <message>
90238 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1904"/> 90248 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1906"/>
90239 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tip&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 90249 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tip&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
90240 </source> 90250 </source>
90241 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tip&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation> 90251 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tip&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
90242 </message> 90252 </message>
90243 <message> 90253 <message>
90244 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1907"/> 90254 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1909"/>
90245 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Changeset&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source> 90255 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Changeset&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
90246 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Množina změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation> 90256 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Množina změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
90247 </message> 90257 </message>
90248 <message> 90258 <message>
90249 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1927"/> 90259 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1929"/>
90250 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parents&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source> 90260 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parents&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
90251 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Rodiče&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation> 90261 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Rodiče&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
90252 </message> 90262 </message>
90253 <message> 90263 <message>
90254 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1931"/> 90264 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1933"/>
90255 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Last author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 90265 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Last author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
90256 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 90266 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
90257 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed time&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 90267 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed time&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
90258 &lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</source> 90268 &lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</source>
90259 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Poslední autor&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Datum zapsání změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Čas zapsání změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation> 90269 <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Poslední autor&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Datum zapsání změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Čas zapsání změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
90260 </message> 90270 </message>
90261 <message> 90271 <message>
90262 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1917"/> 90272 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1919"/>
90263 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source> 90273 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
90264 <translation type="unfinished"></translation> 90274 <translation type="unfinished"></translation>
90265 </message> 90275 </message>
90266 <message> 90276 <message>
90267 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1396"/> 90277 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1398"/>
90268 <source>&lt;h3&gt;Repository information&lt;/h3&gt; 90278 <source>&lt;h3&gt;Repository information&lt;/h3&gt;
90269 &lt;p&gt;&lt;table&gt; 90279 &lt;p&gt;&lt;table&gt;
90270 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Mercurial V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 90280 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Mercurial V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
90271 &lt;tr&gt;&lt;/tr&gt; 90281 &lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;
90272 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;URL&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 90282 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;URL&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
90273 {2}&lt;/table&gt;&lt;/p&gt; 90283 {2}&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;
90274 </source> 90284 </source>
90275 <translation type="unfinished"></translation> 90285 <translation type="unfinished"></translation>
90276 </message> 90286 </message>
90277 <message> 90287 <message>
90278 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1894"/> 90288 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1896"/>
90279 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Head #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 90289 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Head #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
90280 </source> 90290 </source>
90281 <translation type="unfinished"></translation> 90291 <translation type="unfinished"></translation>
90282 </message> 90292 </message>
90283 <message> 90293 <message>
90284 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1899"/> 90294 <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1901"/>
90285 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parent #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 90295 <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parent #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
90286 </source> 90296 </source>
90287 <translation type="unfinished"></translation> 90297 <translation type="unfinished"></translation>
90288 </message> 90298 </message>
90289 </context> 90299 </context>

eric ide

mercurial