i18n/eric5_tr.ts

changeset 1169
36a3bb21e6e6
parent 1166
a94b0a2fafd7
child 1195
572730077b35
equal deleted inserted replaced
1167:8beb6bacd874 1169:36a3bb21e6e6
6910 </message> 6910 </message>
6911 </context> 6911 </context>
6912 <context> 6912 <context>
6913 <name>Editor</name> 6913 <name>Editor</name>
6914 <message> 6914 <message>
6915 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2363"/> 6915 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2371"/>
6916 <source>Open File</source> 6916 <source>Open File</source>
6917 <translation>Dosya Aç</translation> 6917 <translation>Dosya Aç</translation>
6918 </message> 6918 </message>
6919 <message> 6919 <message>
6920 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="285"/> 6920 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="290"/>
6921 <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source> 6921 <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
6922 <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;dosyasının boyutu &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Bu dosyayı yüklemek istiyor musunuz?&lt;/p&gt;</translation> 6922 <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;dosyasının boyutu &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Bu dosyayı yüklemek istiyor musunuz?&lt;/p&gt;</translation>
6923 </message> 6923 </message>
6924 <message> 6924 <message>
6925 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="337"/> 6925 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="342"/>
6926 <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window&apos;s titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source> 6926 <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window&apos;s titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
6927 <translation>&lt;b&gt;Kaynak Düzenleme Penceresi&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu pencere kaynak kod dosyalarını düzenlemek ve göstermek için kullanılır.Bunu pekçok kez kullanmak üzere açabilirsiniz. Dosyanın isim başlıkçubuğunda gösterilir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bekleme noktaların kolayca ekleyip düzenleyebilmeniz için satır numaraları ve işaret alanı vardır..İçerik menüsü aracılığı ile sınırları düzenleyebilirsiniz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bekleme noktalarını ayarlamak için Shift ve ara çubuğuna beraber basabilirsiniz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bu işlem içerik menüsü ilede yapılabilir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bir yazım hatasının üzerinde Ctrl ile tıklarsanız o hata ile ilgili ayrıntılı yardım alırsınız.&lt;/p&gt;</translation> 6927 <translation>&lt;b&gt;Kaynak Düzenleme Penceresi&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu pencere kaynak kod dosyalarını düzenlemek ve göstermek için kullanılır.Bunu pekçok kez kullanmak üzere açabilirsiniz. Dosyanın isim başlıkçubuğunda gösterilir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bekleme noktaların kolayca ekleyip düzenleyebilmeniz için satır numaraları ve işaret alanı vardır..İçerik menüsü aracılığı ile sınırları düzenleyebilirsiniz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bekleme noktalarını ayarlamak için Shift ve ara çubuğuna beraber basabilirsiniz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bu işlem içerik menüsü ilede yapılabilir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bir yazım hatasının üzerinde Ctrl ile tıklarsanız o hata ile ilgili ayrıntılı yardım alırsınız.&lt;/p&gt;</translation>
6928 </message> 6928 </message>
6929 <message> 6929 <message>
6930 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="568"/> 6930 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="576"/>
6931 <source>Undo</source> 6931 <source>Undo</source>
6932 <translation>Geri Al</translation> 6932 <translation>Geri Al</translation>
6933 </message> 6933 </message>
6934 <message> 6934 <message>
6935 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="571"/> 6935 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="579"/>
6936 <source>Redo</source> 6936 <source>Redo</source>
6937 <translation>İleri al</translation> 6937 <translation>İleri al</translation>
6938 </message> 6938 </message>
6939 <message> 6939 <message>
6940 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="574"/> 6940 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="582"/>
6941 <source>Revert to last saved state</source> 6941 <source>Revert to last saved state</source>
6942 <translation>En son kaydedileni eski haline getir</translation> 6942 <translation>En son kaydedileni eski haline getir</translation>
6943 </message> 6943 </message>
6944 <message> 6944 <message>
6945 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="578"/> 6945 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="586"/>
6946 <source>Cut</source> 6946 <source>Cut</source>
6947 <translation>Kes</translation> 6947 <translation>Kes</translation>
6948 </message> 6948 </message>
6949 <message> 6949 <message>
6950 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="581"/> 6950 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="589"/>
6951 <source>Copy</source> 6951 <source>Copy</source>
6952 <translation>Kopyala</translation> 6952 <translation>Kopyala</translation>
6953 </message> 6953 </message>
6954 <message> 6954 <message>
6955 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="583"/> 6955 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="591"/>
6956 <source>Paste</source> 6956 <source>Paste</source>
6957 <translation>Yapıştır</translation> 6957 <translation>Yapıştır</translation>
6958 </message> 6958 </message>
6959 <message> 6959 <message>
6960 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="587"/> 6960 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="595"/>
6961 <source>Indent</source> 6961 <source>Indent</source>
6962 <translation>Girinti</translation> 6962 <translation>Girinti</translation>
6963 </message> 6963 </message>
6964 <message> 6964 <message>
6965 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="589"/> 6965 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="597"/>
6966 <source>Unindent</source> 6966 <source>Unindent</source>
6967 <translation>Girintisiz</translation> 6967 <translation>Girintisiz</translation>
6968 </message> 6968 </message>
6969 <message> 6969 <message>
6970 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="592"/> 6970 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="600"/>
6971 <source>Comment</source> 6971 <source>Comment</source>
6972 <translation>Yorumlayıcı</translation> 6972 <translation>Yorumlayıcı</translation>
6973 </message> 6973 </message>
6974 <message> 6974 <message>
6975 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="595"/> 6975 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="603"/>
6976 <source>Uncomment</source> 6976 <source>Uncomment</source>
6977 <translation>Yorumlanamaz</translation> 6977 <translation>Yorumlanamaz</translation>
6978 </message> 6978 </message>
6979 <message> 6979 <message>
6980 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="598"/> 6980 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="606"/>
6981 <source>Stream Comment</source> 6981 <source>Stream Comment</source>
6982 <translation>Yorumlayıcı</translation> 6982 <translation>Yorumlayıcı</translation>
6983 </message> 6983 </message>
6984 <message> 6984 <message>
6985 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="601"/> 6985 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="609"/>
6986 <source>Box Comment</source> 6986 <source>Box Comment</source>
6987 <translation>Kutu Yorumlayıcı</translation> 6987 <translation>Kutu Yorumlayıcı</translation>
6988 </message> 6988 </message>
6989 <message> 6989 <message>
6990 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="604"/> 6990 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="612"/>
6991 <source>Select to brace</source> 6991 <source>Select to brace</source>
6992 <translation>Köşeli ayracı seç</translation> 6992 <translation>Köşeli ayracı seç</translation>
6993 </message> 6993 </message>
6994 <message> 6994 <message>
6995 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="606"/> 6995 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="614"/>
6996 <source>Select all</source> 6996 <source>Select all</source>
6997 <translation>Hepsini seç</translation> 6997 <translation>Hepsini seç</translation>
6998 </message> 6998 </message>
6999 <message> 6999 <message>
7000 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="607"/> 7000 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="615"/>
7001 <source>Deselect all</source> 7001 <source>Deselect all</source>
7002 <translation>Tüm seçimi iptal et</translation> 7002 <translation>Tüm seçimi iptal et</translation>
7003 </message> 7003 </message>
7004 <message> 7004 <message>
7005 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5745"/> 7005 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5835"/>
7006 <source>Check spelling...</source> 7006 <source>Check spelling...</source>
7007 <translation>Yazım Kontrolü...</translation> 7007 <translation>Yazım Kontrolü...</translation>
7008 </message> 7008 </message>
7009 <message> 7009 <message>
7010 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="613"/> 7010 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="621"/>
7011 <source>Check spelling of selection...</source> 7011 <source>Check spelling of selection...</source>
7012 <translation>Seçilen alanın yazım kontrolü...</translation> 7012 <translation>Seçilen alanın yazım kontrolü...</translation>
7013 </message> 7013 </message>
7014 <message> 7014 <message>
7015 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="617"/> 7015 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="625"/>
7016 <source>Remove from dictionary</source> 7016 <source>Remove from dictionary</source>
7017 <translation>Sözlükten çıkar</translation> 7017 <translation>Sözlükten çıkar</translation>
7018 </message> 7018 </message>
7019 <message> 7019 <message>
7020 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="620"/> 7020 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="628"/>
7021 <source>Shorten empty lines</source> 7021 <source>Shorten empty lines</source>
7022 <translation>Boş satırları kısalt</translation> 7022 <translation>Boş satırları kısalt</translation>
7023 </message> 7023 </message>
7024 <message> 7024 <message>
7025 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="628"/> 7025 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="636"/>
7026 <source>Use Monospaced Font</source> 7026 <source>Use Monospaced Font</source>
7027 <translation>Tek hacimli yazıtipi kullan</translation> 7027 <translation>Tek hacimli yazıtipi kullan</translation>
7028 </message> 7028 </message>
7029 <message> 7029 <message>
7030 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="633"/> 7030 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="641"/>
7031 <source>Autosave enabled</source> 7031 <source>Autosave enabled</source>
7032 <translation>Otomatik kayıt kabul edildi</translation> 7032 <translation>Otomatik kayıt kabul edildi</translation>
7033 </message> 7033 </message>
7034 <message> 7034 <message>
7035 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="638"/> 7035 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="646"/>
7036 <source>Typing aids enabled</source> 7036 <source>Typing aids enabled</source>
7037 <translation>Yazım yardımı etkinleştirildi</translation> 7037 <translation>Yazım yardımı etkinleştirildi</translation>
7038 </message> 7038 </message>
7039 <message> 7039 <message>
7040 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="645"/> 7040 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="653"/>
7041 <source>Autocompletion enabled</source> 7041 <source>Autocompletion enabled</source>
7042 <translation>Otomatik tamamlama onaylı</translation> 7042 <translation>Otomatik tamamlama onaylı</translation>
7043 </message> 7043 </message>
7044 <message> 7044 <message>
7045 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="662"/> 7045 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="670"/>
7046 <source>New view</source> 7046 <source>New view</source>
7047 <translation>Yeni görünüm</translation> 7047 <translation>Yeni görünüm</translation>
7048 </message> 7048 </message>
7049 <message> 7049 <message>
7050 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="663"/> 7050 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="671"/>
7051 <source>New view (with new split)</source> 7051 <source>New view (with new split)</source>
7052 <translation>Yeni görünüm (yeni ayraç ile)</translation> 7052 <translation>Yeni görünüm (yeni ayraç ile)</translation>
7053 </message> 7053 </message>
7054 <message> 7054 <message>
7055 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="667"/> 7055 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="675"/>
7056 <source>Close</source> 7056 <source>Close</source>
7057 <translation>Kapat</translation> 7057 <translation>Kapat</translation>
7058 </message> 7058 </message>
7059 <message> 7059 <message>
7060 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="671"/> 7060 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="679"/>
7061 <source>Save</source> 7061 <source>Save</source>
7062 <translation>Kaydet</translation> 7062 <translation>Kaydet</translation>
7063 </message> 7063 </message>
7064 <message> 7064 <message>
7065 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="673"/> 7065 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="681"/>
7066 <source>Save As...</source> 7066 <source>Save As...</source>
7067 <translation>Farklı Kaydet...</translation> 7067 <translation>Farklı Kaydet...</translation>
7068 </message> 7068 </message>
7069 <message> 7069 <message>
7070 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="678"/> 7070 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="686"/>
7071 <source>Print Preview</source> 7071 <source>Print Preview</source>
7072 <translation>Baskı Öngörünümü</translation> 7072 <translation>Baskı Öngörünümü</translation>
7073 </message> 7073 </message>
7074 <message> 7074 <message>
7075 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="680"/> 7075 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="688"/>
7076 <source>Print</source> 7076 <source>Print</source>
7077 <translation>Yazdır</translation> 7077 <translation>Yazdır</translation>
7078 </message> 7078 </message>
7079 <message> 7079 <message>
7080 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="695"/> 7080 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="703"/>
7081 <source>Autocomplete</source> 7081 <source>Autocomplete</source>
7082 <translation>Otomatik tamamlama</translation> 7082 <translation>Otomatik tamamlama</translation>
7083 </message> 7083 </message>
7084 <message> 7084 <message>
7085 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="698"/> 7085 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="706"/>
7086 <source>dynamic</source> 7086 <source>dynamic</source>
7087 <translation>dinamik</translation> 7087 <translation>dinamik</translation>
7088 </message> 7088 </message>
7089 <message> 7089 <message>
7090 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="701"/> 7090 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="709"/>
7091 <source>from Document</source> 7091 <source>from Document</source>
7092 <translation>Belgeden</translation> 7092 <translation>Belgeden</translation>
7093 </message> 7093 </message>
7094 <message> 7094 <message>
7095 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="704"/> 7095 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="712"/>
7096 <source>from APIs</source> 7096 <source>from APIs</source>
7097 <translation>API&apos;den</translation> 7097 <translation>API&apos;den</translation>
7098 </message> 7098 </message>
7099 <message> 7099 <message>
7100 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="707"/> 7100 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="715"/>
7101 <source>from Document and APIs</source> 7101 <source>from Document and APIs</source>
7102 <translation>Belgeden ve API&apos;den</translation> 7102 <translation>Belgeden ve API&apos;den</translation>
7103 </message> 7103 </message>
7104 <message> 7104 <message>
7105 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="711"/> 7105 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="719"/>
7106 <source>Calltip</source> 7106 <source>Calltip</source>
7107 <translation>İpucu</translation> 7107 <translation>İpucu</translation>
7108 </message> 7108 </message>
7109 <message> 7109 <message>
7110 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="721"/> 7110 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="729"/>
7111 <source>Check</source> 7111 <source>Check</source>
7112 <translation>Kontrol</translation> 7112 <translation>Kontrol</translation>
7113 </message> 7113 </message>
7114 <message> 7114 <message>
7115 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="729"/> 7115 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="737"/>
7116 <source>Show</source> 7116 <source>Show</source>
7117 <translation>Göster</translation> 7117 <translation>Göster</translation>
7118 </message> 7118 </message>
7119 <message> 7119 <message>
7120 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="731"/> 7120 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="739"/>
7121 <source>Code metrics...</source> 7121 <source>Code metrics...</source>
7122 <translation>Metrik Kod...</translation> 7122 <translation>Metrik Kod...</translation>
7123 </message> 7123 </message>
7124 <message> 7124 <message>
7125 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="733"/> 7125 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="741"/>
7126 <source>Code coverage...</source> 7126 <source>Code coverage...</source>
7127 <translation>Kod koruyucu...</translation> 7127 <translation>Kod koruyucu...</translation>
7128 </message> 7128 </message>
7129 <message> 7129 <message>
7130 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="735"/> 7130 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="743"/>
7131 <source>Show code coverage annotations</source> 7131 <source>Show code coverage annotations</source>
7132 <translation>Kodun dipnotunu göster</translation> 7132 <translation>Kodun dipnotunu göster</translation>
7133 </message> 7133 </message>
7134 <message> 7134 <message>
7135 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="738"/> 7135 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="746"/>
7136 <source>Hide code coverage annotations</source> 7136 <source>Hide code coverage annotations</source>
7137 <translation>Kod koruyucu dipnotunu gizle</translation> 7137 <translation>Kod koruyucu dipnotunu gizle</translation>
7138 </message> 7138 </message>
7139 <message> 7139 <message>
7140 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="741"/> 7140 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="749"/>
7141 <source>Profile data...</source> 7141 <source>Profile data...</source>
7142 <translation>Veri kesiti...</translation> 7142 <translation>Veri kesiti...</translation>
7143 </message> 7143 </message>
7144 <message> 7144 <message>
7145 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="751"/> 7145 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="759"/>
7146 <source>Diagrams</source> 7146 <source>Diagrams</source>
7147 <translation>Şema</translation> 7147 <translation>Şema</translation>
7148 </message> 7148 </message>
7149 <message> 7149 <message>
7150 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="753"/> 7150 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="761"/>
7151 <source>Class Diagram...</source> 7151 <source>Class Diagram...</source>
7152 <translation>Sınıf Şeması...</translation> 7152 <translation>Sınıf Şeması...</translation>
7153 </message> 7153 </message>
7154 <message> 7154 <message>
7155 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="755"/> 7155 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="763"/>
7156 <source>Package Diagram...</source> 7156 <source>Package Diagram...</source>
7157 <translation>Paket Şeması...</translation> 7157 <translation>Paket Şeması...</translation>
7158 </message> 7158 </message>
7159 <message> 7159 <message>
7160 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="757"/> 7160 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="765"/>
7161 <source>Imports Diagram...</source> 7161 <source>Imports Diagram...</source>
7162 <translation>Şemayı İçe aktar...</translation> 7162 <translation>Şemayı İçe aktar...</translation>
7163 </message> 7163 </message>
7164 <message> 7164 <message>
7165 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="760"/> 7165 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="768"/>
7166 <source>Application Diagram...</source> 7166 <source>Application Diagram...</source>
7167 <translation>Uygulama Şeması...</translation> 7167 <translation>Uygulama Şeması...</translation>
7168 </message> 7168 </message>
7169 <message> 7169 <message>
7170 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="771"/> 7170 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="779"/>
7171 <source>Languages</source> 7171 <source>Languages</source>
7172 <translation>Diller</translation> 7172 <translation>Diller</translation>
7173 </message> 7173 </message>
7174 <message> 7174 <message>
7175 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="774"/> 7175 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="782"/>
7176 <source>No Language</source> 7176 <source>No Language</source>
7177 <translation>Dil Yok</translation> 7177 <translation>Dil Yok</translation>
7178 </message> 7178 </message>
7179 <message> 7179 <message>
7180 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="793"/> 7180 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="801"/>
7181 <source>Guessed</source> 7181 <source>Guessed</source>
7182 <translation>Tahmin edilen</translation> 7182 <translation>Tahmin edilen</translation>
7183 </message> 7183 </message>
7184 <message> 7184 <message>
7185 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1106"/> 7185 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1114"/>
7186 <source>Alternatives</source> 7186 <source>Alternatives</source>
7187 <translation>Alternatifler</translation> 7187 <translation>Alternatifler</translation>
7188 </message> 7188 </message>
7189 <message> 7189 <message>
7190 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="811"/> 7190 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="819"/>
7191 <source>Encodings</source> 7191 <source>Encodings</source>
7192 <translation>Kodlama</translation> 7192 <translation>Kodlama</translation>
7193 </message> 7193 </message>
7194 <message> 7194 <message>
7195 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="833"/> 7195 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="841"/>
7196 <source>End-of-Line Type</source> 7196 <source>End-of-Line Type</source>
7197 <translation>Yazım satırının sonu</translation> 7197 <translation>Yazım satırının sonu</translation>
7198 </message> 7198 </message>
7199 <message> 7199 <message>
7200 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="837"/> 7200 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="845"/>
7201 <source>Unix</source> 7201 <source>Unix</source>
7202 <translation>Unix</translation> 7202 <translation>Unix</translation>
7203 </message> 7203 </message>
7204 <message> 7204 <message>
7205 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="843"/> 7205 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="851"/>
7206 <source>Windows</source> 7206 <source>Windows</source>
7207 <translation>Windows</translation> 7207 <translation>Windows</translation>
7208 </message> 7208 </message>
7209 <message> 7209 <message>
7210 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="849"/> 7210 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="857"/>
7211 <source>Macintosh</source> 7211 <source>Macintosh</source>
7212 <translation>Macintosh</translation> 7212 <translation>Macintosh</translation>
7213 </message> 7213 </message>
7214 <message> 7214 <message>
7215 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="864"/> 7215 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="872"/>
7216 <source>Export as</source> 7216 <source>Export as</source>
7217 <translation>Farklı Dışaktar</translation> 7217 <translation>Farklı Dışaktar</translation>
7218 </message> 7218 </message>
7219 <message> 7219 <message>
7220 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="983"/> 7220 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="991"/>
7221 <source>Toggle bookmark</source> 7221 <source>Toggle bookmark</source>
7222 <translation>Yerimi açkapa</translation> 7222 <translation>Yerimi açkapa</translation>
7223 </message> 7223 </message>
7224 <message> 7224 <message>
7225 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="986"/> 7225 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="994"/>
7226 <source>Next bookmark</source> 7226 <source>Next bookmark</source>
7227 <translation>Sonraki yerimi</translation> 7227 <translation>Sonraki yerimi</translation>
7228 </message> 7228 </message>
7229 <message> 7229 <message>
7230 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="989"/> 7230 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="997"/>
7231 <source>Previous bookmark</source> 7231 <source>Previous bookmark</source>
7232 <translation>Önceki yerimi</translation> 7232 <translation>Önceki yerimi</translation>
7233 </message> 7233 </message>
7234 <message> 7234 <message>
7235 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="992"/> 7235 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1000"/>
7236 <source>Clear all bookmarks</source> 7236 <source>Clear all bookmarks</source>
7237 <translation>Tüm yerimlerini temizle</translation> 7237 <translation>Tüm yerimlerini temizle</translation>
7238 </message> 7238 </message>
7239 <message> 7239 <message>
7240 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1019"/> 7240 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1027"/>
7241 <source>Toggle breakpoint</source> 7241 <source>Toggle breakpoint</source>
7242 <translation>Beklemenoktası açkapa</translation> 7242 <translation>Beklemenoktası açkapa</translation>
7243 </message> 7243 </message>
7244 <message> 7244 <message>
7245 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1022"/> 7245 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1030"/>
7246 <source>Toggle temporary breakpoint</source> 7246 <source>Toggle temporary breakpoint</source>
7247 <translation>Geçici bekleme noktası açkapa</translation> 7247 <translation>Geçici bekleme noktası açkapa</translation>
7248 </message> 7248 </message>
7249 <message> 7249 <message>
7250 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1025"/> 7250 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1033"/>
7251 <source>Edit breakpoint...</source> 7251 <source>Edit breakpoint...</source>
7252 <translation>Bekleme noktasını düzenle...</translation> 7252 <translation>Bekleme noktasını düzenle...</translation>
7253 </message> 7253 </message>
7254 <message> 7254 <message>
7255 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4088"/> 7255 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4178"/>
7256 <source>Enable breakpoint</source> 7256 <source>Enable breakpoint</source>
7257 <translation>Beklemenoktasını etkinleştir</translation> 7257 <translation>Beklemenoktasını etkinleştir</translation>
7258 </message> 7258 </message>
7259 <message> 7259 <message>
7260 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1031"/> 7260 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1039"/>
7261 <source>Next breakpoint</source> 7261 <source>Next breakpoint</source>
7262 <translation>Sonraki Beklemenoktası</translation> 7262 <translation>Sonraki Beklemenoktası</translation>
7263 </message> 7263 </message>
7264 <message> 7264 <message>
7265 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1034"/> 7265 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1042"/>
7266 <source>Previous breakpoint</source> 7266 <source>Previous breakpoint</source>
7267 <translation>Önceki bekleme noktası</translation> 7267 <translation>Önceki bekleme noktası</translation>
7268 </message> 7268 </message>
7269 <message> 7269 <message>
7270 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1037"/> 7270 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1045"/>
7271 <source>Clear all breakpoints</source> 7271 <source>Clear all breakpoints</source>
7272 <translation>Tüm beklemenoktalarını temizle</translation> 7272 <translation>Tüm beklemenoktalarını temizle</translation>
7273 </message> 7273 </message>
7274 <message> 7274 <message>
7275 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="996"/> 7275 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1004"/>
7276 <source>Goto syntax error</source> 7276 <source>Goto syntax error</source>
7277 <translation>Sözdizimi hatasına git</translation> 7277 <translation>Sözdizimi hatasına git</translation>
7278 </message> 7278 </message>
7279 <message> 7279 <message>
7280 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="999"/> 7280 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1007"/>
7281 <source>Show syntax error message</source> 7281 <source>Show syntax error message</source>
7282 <translation>Sözdizimi hata mesajını göster</translation> 7282 <translation>Sözdizimi hata mesajını göster</translation>
7283 </message> 7283 </message>
7284 <message> 7284 <message>
7285 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1002"/> 7285 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1010"/>
7286 <source>Clear syntax error</source> 7286 <source>Clear syntax error</source>
7287 <translation>Sözdizimi hatalarını sil</translation> 7287 <translation>Sözdizimi hatalarını sil</translation>
7288 </message> 7288 </message>
7289 <message> 7289 <message>
7290 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1006"/> 7290 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1014"/>
7291 <source>Next warning</source> 7291 <source>Next warning</source>
7292 <translation>Sonraki Uyarı</translation> 7292 <translation>Sonraki Uyarı</translation>
7293 </message> 7293 </message>
7294 <message> 7294 <message>
7295 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1009"/> 7295 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1017"/>
7296 <source>Previous warning</source> 7296 <source>Previous warning</source>
7297 <translation>Önceki Uyarı</translation> 7297 <translation>Önceki Uyarı</translation>
7298 </message> 7298 </message>
7299 <message> 7299 <message>
7300 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1012"/> 7300 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1020"/>
7301 <source>Show warning message</source> 7301 <source>Show warning message</source>
7302 <translation>Uyarı mesajını göster</translation> 7302 <translation>Uyarı mesajını göster</translation>
7303 </message> 7303 </message>
7304 <message> 7304 <message>
7305 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1015"/> 7305 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1023"/>
7306 <source>Clear warnings</source> 7306 <source>Clear warnings</source>
7307 <translation>Uyarıları temizle</translation> 7307 <translation>Uyarıları temizle</translation>
7308 </message> 7308 </message>
7309 <message> 7309 <message>
7310 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1041"/> 7310 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1049"/>
7311 <source>Next uncovered line</source> 7311 <source>Next uncovered line</source>
7312 <translation>Sonraki kapanmamış satır</translation> 7312 <translation>Sonraki kapanmamış satır</translation>
7313 </message> 7313 </message>
7314 <message> 7314 <message>
7315 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1044"/> 7315 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1052"/>
7316 <source>Previous uncovered line</source> 7316 <source>Previous uncovered line</source>
7317 <translation>Önceki kaplanmamış satır</translation> 7317 <translation>Önceki kaplanmamış satır</translation>
7318 </message> 7318 </message>
7319 <message> 7319 <message>
7320 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1048"/> 7320 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1056"/>
7321 <source>Next task</source> 7321 <source>Next task</source>
7322 <translation>Sonraki görev</translation> 7322 <translation>Sonraki görev</translation>
7323 </message> 7323 </message>
7324 <message> 7324 <message>
7325 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1051"/> 7325 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1059"/>
7326 <source>Previous task</source> 7326 <source>Previous task</source>
7327 <translation>Önceki görev</translation> 7327 <translation>Önceki görev</translation>
7328 </message> 7328 </message>
7329 <message> 7329 <message>
7330 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1055"/> 7330 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1063"/>
7331 <source>LMB toggles bookmarks</source> 7331 <source>LMB toggles bookmarks</source>
7332 <translation>LMB açkapa yerimleri</translation> 7332 <translation>LMB açkapa yerimleri</translation>
7333 </message> 7333 </message>
7334 <message> 7334 <message>
7335 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1060"/> 7335 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1068"/>
7336 <source>LMB toggles breakpoints</source> 7336 <source>LMB toggles breakpoints</source>
7337 <translation>LMB açkapa bekleme noktası</translation> 7337 <translation>LMB açkapa bekleme noktası</translation>
7338 </message> 7338 </message>
7339 <message> 7339 <message>
7340 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1093"/> 7340 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1101"/>
7341 <source>Export source</source> 7341 <source>Export source</source>
7342 <translation>Kaynağı dışaktar</translation> 7342 <translation>Kaynağı dışaktar</translation>
7343 </message> 7343 </message>
7344 <message> 7344 <message>
7345 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1087"/> 7345 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1095"/>
7346 <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source> 7346 <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
7347 <translation>&lt;p&gt;dışa katarma tipi &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;için dışaaktarıcı yok. Vazgeçiliyior...&lt;/p&gt;</translation> 7347 <translation>&lt;p&gt;dışa katarma tipi &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;için dışaaktarıcı yok. Vazgeçiliyior...&lt;/p&gt;</translation>
7348 </message> 7348 </message>
7349 <message> 7349 <message>
7350 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1093"/> 7350 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1101"/>
7351 <source>No export format given. Aborting...</source> 7351 <source>No export format given. Aborting...</source>
7352 <translation>Girilen dışaaktarma formatı yok. İptal edildi...</translation> 7352 <translation>Girilen dışaaktarma formatı yok. İptal edildi...</translation>
7353 </message> 7353 </message>
7354 <message> 7354 <message>
7355 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1102"/> 7355 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1110"/>
7356 <source>Alternatives ({0})</source> 7356 <source>Alternatives ({0})</source>
7357 <translation>Alternatifler ({0})</translation> 7357 <translation>Alternatifler ({0})</translation>
7358 </message> 7358 </message>
7359 <message> 7359 <message>
7360 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1121"/> 7360 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1129"/>
7361 <source>Pygments Lexer</source> 7361 <source>Pygments Lexer</source>
7362 <translation>Pygments Lexer</translation> 7362 <translation>Pygments Lexer</translation>
7363 </message> 7363 </message>
7364 <message> 7364 <message>
7365 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1121"/> 7365 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1129"/>
7366 <source>Select the Pygments lexer to apply.</source> 7366 <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
7367 <translation>Kullanmak için Pygment lexer seç.</translation> 7367 <translation>Kullanmak için Pygment lexer seç.</translation>
7368 </message> 7368 </message>
7369 <message> 7369 <message>
7370 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1529"/> 7370 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1537"/>
7371 <source>Modification of Read Only file</source> 7371 <source>Modification of Read Only file</source>
7372 <translation>Yalnızca okunabilir dosyada değişiklik</translation> 7372 <translation>Yalnızca okunabilir dosyada değişiklik</translation>
7373 </message> 7373 </message>
7374 <message> 7374 <message>
7375 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1529"/> 7375 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1537"/>
7376 <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source> 7376 <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
7377 <translation>Yalnızca okunabilir bir dosyayı değiştirmeşe çalışıyorsunuz. Lütfen önce farklı bir isimde kaydediniz.</translation> 7377 <translation>Yalnızca okunabilir bir dosyayı değiştirmeşe çalışıyorsunuz. Lütfen önce farklı bir isimde kaydediniz.</translation>
7378 </message> 7378 </message>
7379 <message> 7379 <message>
7380 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2142"/> 7380 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2150"/>
7381 <source>Printing...</source> 7381 <source>Printing...</source>
7382 <translation>Yazılıyor...</translation> 7382 <translation>Yazılıyor...</translation>
7383 </message> 7383 </message>
7384 <message> 7384 <message>
7385 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2159"/> 7385 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2167"/>
7386 <source>Printing completed</source> 7386 <source>Printing completed</source>
7387 <translation>Yazdırma tamalandı</translation> 7387 <translation>Yazdırma tamalandı</translation>
7388 </message> 7388 </message>
7389 <message> 7389 <message>
7390 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2161"/> 7390 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2169"/>
7391 <source>Error while printing</source> 7391 <source>Error while printing</source>
7392 <translation>Yazdırılırken hata</translation> 7392 <translation>Yazdırılırken hata</translation>
7393 </message> 7393 </message>
7394 <message> 7394 <message>
7395 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2164"/> 7395 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2172"/>
7396 <source>Printing aborted</source> 7396 <source>Printing aborted</source>
7397 <translation>Yazdırma iptal edildi</translation> 7397 <translation>Yazdırma iptal edildi</translation>
7398 </message> 7398 </message>
7399 <message> 7399 <message>
7400 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2315"/> 7400 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2323"/>
7401 <source>File Modified</source> 7401 <source>File Modified</source>
7402 <translation>Dosya Değiştirildi</translation> 7402 <translation>Dosya Değiştirildi</translation>
7403 </message> 7403 </message>
7404 <message> 7404 <message>
7405 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2315"/> 7405 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2323"/>
7406 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source> 7406 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
7407 <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;dosyasında kaydedilmemiş değişiklikler var.&lt;/p&gt;</translation> 7407 <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;dosyasında kaydedilmemiş değişiklikler var.&lt;/p&gt;</translation>
7408 </message> 7408 </message>
7409 <message> 7409 <message>
7410 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2363"/> 7410 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2371"/>
7411 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source> 7411 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
7412 <translation>&lt;p&gt;Dosya &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; açılamıyor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebep: {1}&lt;/p&gt;</translation> 7412 <translation>&lt;p&gt;Dosya &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; açılamıyor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebep: {1}&lt;/p&gt;</translation>
7413 </message> 7413 </message>
7414 <message> 7414 <message>
7415 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2516"/> 7415 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
7416 <source>Save File</source> 7416 <source>Save File</source>
7417 <translation>Dosyayı Kaydet</translation> 7417 <translation>Dosyayı Kaydet</translation>
7418 </message> 7418 </message>
7419 <message> 7419 <message>
7420 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2464"/> 7420 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2472"/>
7421 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source> 7421 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
7422 <translation>&lt;p&gt;Dosya &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kaydedilemiyor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebep: {1}&lt;/p&gt;</translation> 7422 <translation>&lt;p&gt;Dosya &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kaydedilemiyor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebep: {1}&lt;/p&gt;</translation>
7423 </message> 7423 </message>
7424 <message> 7424 <message>
7425 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2377"/> 7425 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2377"/>
7426 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source> 7426 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
7427 <translation type="obsolete">&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası zaten var.&lt;/p&gt;</translation> 7427 <translation type="obsolete">&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası zaten var.&lt;/p&gt;</translation>
7428 </message> 7428 </message>
7429 <message> 7429 <message>
7430 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3607"/> 7430 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3697"/>
7431 <source>Autocompletion</source> 7431 <source>Autocompletion</source>
7432 <translation>Otomatik tamamlama</translation> 7432 <translation>Otomatik tamamlama</translation>
7433 </message> 7433 </message>
7434 <message> 7434 <message>
7435 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3607"/> 7435 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3697"/>
7436 <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source> 7436 <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
7437 <translation>Otomatiktamamlama uygun değil çünkü bu otomatiktamamlama kaynağı değil.</translation> 7437 <translation>Otomatiktamamlama uygun değil çünkü bu otomatiktamamlama kaynağı değil.</translation>
7438 </message> 7438 </message>
7439 <message> 7439 <message>
7440 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4091"/> 7440 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4181"/>
7441 <source>Disable breakpoint</source> 7441 <source>Disable breakpoint</source>
7442 <translation>Durmanoktasını iptal et</translation> 7442 <translation>Durmanoktasını iptal et</translation>
7443 </message> 7443 </message>
7444 <message> 7444 <message>
7445 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4380"/> 7445 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4470"/>
7446 <source>Code Coverage</source> 7446 <source>Code Coverage</source>
7447 <translation>Kod Koruyucu</translation> 7447 <translation>Kod Koruyucu</translation>
7448 </message> 7448 </message>
7449 <message> 7449 <message>
7450 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4380"/> 7450 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4470"/>
7451 <source>Please select a coverage file</source> 7451 <source>Please select a coverage file</source>
7452 <translation>Lütfen bir koruyucu dosya seçiniz</translation> 7452 <translation>Lütfen bir koruyucu dosya seçiniz</translation>
7453 </message> 7453 </message>
7454 <message> 7454 <message>
7455 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4426"/> 7455 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4516"/>
7456 <source>Show Code Coverage Annotations</source> 7456 <source>Show Code Coverage Annotations</source>
7457 <translation>Kodların Dipnotunu Göster</translation> 7457 <translation>Kodların Dipnotunu Göster</translation>
7458 </message> 7458 </message>
7459 <message> 7459 <message>
7460 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4422"/> 7460 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
7461 <source>All lines have been covered.</source> 7461 <source>All lines have been covered.</source>
7462 <translation>Tüm satırlar korumaya alındı.</translation> 7462 <translation>Tüm satırlar korumaya alındı.</translation>
7463 </message> 7463 </message>
7464 <message> 7464 <message>
7465 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4426"/> 7465 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4516"/>
7466 <source>There is no coverage file available.</source> 7466 <source>There is no coverage file available.</source>
7467 <translation>Hazırda koruma dosyası yok.</translation> 7467 <translation>Hazırda koruma dosyası yok.</translation>
7468 </message> 7468 </message>
7469 <message> 7469 <message>
7470 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4518"/> 7470 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4608"/>
7471 <source>Profile Data</source> 7471 <source>Profile Data</source>
7472 <translation>Veri Kesiti</translation> 7472 <translation>Veri Kesiti</translation>
7473 </message> 7473 </message>
7474 <message> 7474 <message>
7475 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4518"/> 7475 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4608"/>
7476 <source>Please select a profile file</source> 7476 <source>Please select a profile file</source>
7477 <translation>Lütfen kesit dosyasını seçiniz</translation> 7477 <translation>Lütfen kesit dosyasını seçiniz</translation>
7478 </message> 7478 </message>
7479 <message> 7479 <message>
7480 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4648"/> 7480 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4738"/>
7481 <source>Syntax Error</source> 7481 <source>Syntax Error</source>
7482 <translation>Sözdizimi Hatası</translation> 7482 <translation>Sözdizimi Hatası</translation>
7483 </message> 7483 </message>
7484 <message> 7484 <message>
7485 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4648"/> 7485 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4738"/>
7486 <source>No syntax error message available.</source> 7486 <source>No syntax error message available.</source>
7487 <translation>Uygun söz dizimi hata mesajı yok.</translation> 7487 <translation>Uygun söz dizimi hata mesajı yok.</translation>
7488 </message> 7488 </message>
7489 <message> 7489 <message>
7490 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4774"/> 7490 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4864"/>
7491 <source>py3flakes Warning</source> 7491 <source>py3flakes Warning</source>
7492 <translation>Py3Parçaları Uyarısı</translation> 7492 <translation>Py3Parçaları Uyarısı</translation>
7493 </message> 7493 </message>
7494 <message> 7494 <message>
7495 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4774"/> 7495 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4864"/>
7496 <source>No py3flakes warning message available.</source> 7496 <source>No py3flakes warning message available.</source>
7497 <translation>Hazırda Pyparçaları &quot;uyarı mesajı&quot; yok.</translation> 7497 <translation>Hazırda Pyparçaları &quot;uyarı mesajı&quot; yok.</translation>
7498 </message> 7498 </message>
7499 <message> 7499 <message>
7500 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4873"/> 7500 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4963"/>
7501 <source>Macro Name</source> 7501 <source>Macro Name</source>
7502 <translation>Makro Adı</translation> 7502 <translation>Makro Adı</translation>
7503 </message> 7503 </message>
7504 <message> 7504 <message>
7505 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4873"/> 7505 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4963"/>
7506 <source>Select a macro name:</source> 7506 <source>Select a macro name:</source>
7507 <translation>Bir makro ismi seç:</translation> 7507 <translation>Bir makro ismi seç:</translation>
7508 </message> 7508 </message>
7509 <message> 7509 <message>
7510 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4901"/> 7510 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4991"/>
7511 <source>Load macro file</source> 7511 <source>Load macro file</source>
7512 <translation>Makro dosyasını yükle</translation> 7512 <translation>Makro dosyasını yükle</translation>
7513 </message> 7513 </message>
7514 <message> 7514 <message>
7515 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4941"/> 7515 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5031"/>
7516 <source>Macro files (*.macro)</source> 7516 <source>Macro files (*.macro)</source>
7517 <translation>Makro dosyaları (*.macro)</translation> 7517 <translation>Makro dosyaları (*.macro)</translation>
7518 </message> 7518 </message>
7519 <message> 7519 <message>
7520 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4922"/> 7520 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5012"/>
7521 <source>Error loading macro</source> 7521 <source>Error loading macro</source>
7522 <translation>Makronun yüklenmesinde hata</translation> 7522 <translation>Makronun yüklenmesinde hata</translation>
7523 </message> 7523 </message>
7524 <message> 7524 <message>
7525 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4915"/> 7525 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5005"/>
7526 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source> 7526 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
7527 <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; okunamıyor.&lt;/p&gt;</translation> 7527 <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; okunamıyor.&lt;/p&gt;</translation>
7528 </message> 7528 </message>
7529 <message> 7529 <message>
7530 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4922"/> 7530 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5012"/>
7531 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source> 7531 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
7532 <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; bozuk.&lt;/p&gt;</translation> 7532 <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; bozuk.&lt;/p&gt;</translation>
7533 </message> 7533 </message>
7534 <message> 7534 <message>
7535 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4941"/> 7535 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5031"/>
7536 <source>Save macro file</source> 7536 <source>Save macro file</source>
7537 <translation>Makro Dosyasını Kaydet</translation> 7537 <translation>Makro Dosyasını Kaydet</translation>
7538 </message> 7538 </message>
7539 <message> 7539 <message>
7540 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4958"/> 7540 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5048"/>
7541 <source>Save macro</source> 7541 <source>Save macro</source>
7542 <translation>Makro Kaydet</translation> 7542 <translation>Makro Kaydet</translation>
7543 </message> 7543 </message>
7544 <message> 7544 <message>
7545 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4620"/> 7545 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4620"/>
7546 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source> 7546 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
7547 <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zaten açık.&lt;/p&gt;</translation> 7547 <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zaten açık.&lt;/p&gt;</translation>
7548 </message> 7548 </message>
7549 <message> 7549 <message>
7550 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4973"/> 7550 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5063"/>
7551 <source>Error saving macro</source> 7551 <source>Error saving macro</source>
7552 <translation>Makronun kaydedilmesinde hata</translation> 7552 <translation>Makronun kaydedilmesinde hata</translation>
7553 </message> 7553 </message>
7554 <message> 7554 <message>
7555 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4973"/> 7555 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5063"/>
7556 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source> 7556 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
7557 <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; yazılamıyor.&lt;/p&gt;</translation> 7557 <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; yazılamıyor.&lt;/p&gt;</translation>
7558 </message> 7558 </message>
7559 <message> 7559 <message>
7560 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4984"/> 7560 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5074"/>
7561 <source>Start Macro Recording</source> 7561 <source>Start Macro Recording</source>
7562 <translation>Makro Kaydı Başladı</translation> 7562 <translation>Makro Kaydı Başladı</translation>
7563 </message> 7563 </message>
7564 <message> 7564 <message>
7565 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4984"/> 7565 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5074"/>
7566 <source>Macro recording is already active. Start new?</source> 7566 <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
7567 <translation>Makro kaydı şuan aktif. Yeniden başlasın mı?</translation> 7567 <translation>Makro kaydı şuan aktif. Yeniden başlasın mı?</translation>
7568 </message> 7568 </message>
7569 <message> 7569 <message>
7570 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5009"/> 7570 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5099"/>
7571 <source>Macro Recording</source> 7571 <source>Macro Recording</source>
7572 <translation>Makro Kaydediliyor</translation> 7572 <translation>Makro Kaydediliyor</translation>
7573 </message> 7573 </message>
7574 <message> 7574 <message>
7575 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5009"/> 7575 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5099"/>
7576 <source>Enter name of the macro:</source> 7576 <source>Enter name of the macro:</source>
7577 <translation>Makronun ismini gir:</translation> 7577 <translation>Makronun ismini gir:</translation>
7578 </message> 7578 </message>
7579 <message> 7579 <message>
7580 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5122"/> 7580 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5212"/>
7581 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source> 7581 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
7582 <translation>&lt;p&gt;Eric5 ile açıldıktan sonra &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyasında değişiklik olmuş. Yeniden açılsın mı?&lt;/p&gt;</translation> 7582 <translation>&lt;p&gt;Eric5 ile açıldıktan sonra &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyasında değişiklik olmuş. Yeniden açılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
7583 </message> 7583 </message>
7584 <message> 7584 <message>
7585 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5063"/> 7585 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5063"/>
7586 <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will loose your changes upon reopening it.</source> 7586 <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will loose your changes upon reopening it.</source>
7587 <translation type="obsolete">&lt;br&gt;&lt;b&gt;Uyarı:&lt;/b&gt; Yapılan değişiklikleri yeniden açarken kaybedebilirsiniz.</translation> 7587 <translation type="obsolete">&lt;br&gt;&lt;b&gt;Uyarı:&lt;/b&gt; Yapılan değişiklikleri yeniden açarken kaybedebilirsiniz.</translation>
7588 </message> 7588 </message>
7589 <message> 7589 <message>
7590 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5131"/> 7590 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5221"/>
7591 <source>File changed</source> 7591 <source>File changed</source>
7592 <translation>Dosya değiştirilmiş</translation> 7592 <translation>Dosya değiştirilmiş</translation>
7593 </message> 7593 </message>
7594 <message> 7594 <message>
7595 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5210"/> 7595 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5300"/>
7596 <source>{0} (ro)</source> 7596 <source>{0} (ro)</source>
7597 <translation>{0} (ro)</translation> 7597 <translation>{0} (ro)</translation>
7598 </message> 7598 </message>
7599 <message> 7599 <message>
7600 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5327"/> 7600 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5417"/>
7601 <source>Drop Error</source> 7601 <source>Drop Error</source>
7602 <translation>Düşme hatası</translation> 7602 <translation>Düşme hatası</translation>
7603 </message> 7603 </message>
7604 <message> 7604 <message>
7605 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5327"/> 7605 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5417"/>
7606 <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source> 7606 <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
7607 <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; bir dosya değil.&lt;/p&gt;</translation> 7607 <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; bir dosya değil.&lt;/p&gt;</translation>
7608 </message> 7608 </message>
7609 <message> 7609 <message>
7610 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5345"/> 7610 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5435"/>
7611 <source>Resources</source> 7611 <source>Resources</source>
7612 <translation>Kaynaklar</translation> 7612 <translation>Kaynaklar</translation>
7613 </message> 7613 </message>
7614 <message> 7614 <message>
7615 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5347"/> 7615 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5437"/>
7616 <source>Add file...</source> 7616 <source>Add file...</source>
7617 <translation>Dosya ekle...</translation> 7617 <translation>Dosya ekle...</translation>
7618 </message> 7618 </message>
7619 <message> 7619 <message>
7620 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5349"/> 7620 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5439"/>
7621 <source>Add files...</source> 7621 <source>Add files...</source>
7622 <translation>Dosyaları ekle...</translation> 7622 <translation>Dosyaları ekle...</translation>
7623 </message> 7623 </message>
7624 <message> 7624 <message>
7625 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5351"/> 7625 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5441"/>
7626 <source>Add aliased file...</source> 7626 <source>Add aliased file...</source>
7627 <translation>Kısaltmalar dosyasına ekle...</translation> 7627 <translation>Kısaltmalar dosyasına ekle...</translation>
7628 </message> 7628 </message>
7629 <message> 7629 <message>
7630 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5353"/> 7630 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5443"/>
7631 <source>Add localized resource...</source> 7631 <source>Add localized resource...</source>
7632 <translation>Yaral kaynak ekle...</translation> 7632 <translation>Yaral kaynak ekle...</translation>
7633 </message> 7633 </message>
7634 <message> 7634 <message>
7635 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5356"/> 7635 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5446"/>
7636 <source>Add resource frame</source> 7636 <source>Add resource frame</source>
7637 <translation>Çerçeve kaynağı ekle</translation> 7637 <translation>Çerçeve kaynağı ekle</translation>
7638 </message> 7638 </message>
7639 <message> 7639 <message>
7640 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5374"/> 7640 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5464"/>
7641 <source>Add file resource</source> 7641 <source>Add file resource</source>
7642 <translation>Dosya kaynağını ekle</translation> 7642 <translation>Dosya kaynağını ekle</translation>
7643 </message> 7643 </message>
7644 <message> 7644 <message>
7645 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5390"/> 7645 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5480"/>
7646 <source>Add file resources</source> 7646 <source>Add file resources</source>
7647 <translation>Dosya kaynaklarını ekle</translation> 7647 <translation>Dosya kaynaklarını ekle</translation>
7648 </message> 7648 </message>
7649 <message> 7649 <message>
7650 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5417"/> 7650 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5507"/>
7651 <source>Add aliased file resource</source> 7651 <source>Add aliased file resource</source>
7652 <translation>Kısaltmalar dosyası kaynağını ekle</translation> 7652 <translation>Kısaltmalar dosyası kaynağını ekle</translation>
7653 </message> 7653 </message>
7654 <message> 7654 <message>
7655 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5417"/> 7655 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5507"/>
7656 <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source> 7656 <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
7657 <translation>&lt;b&gt;{0} dosyası için takma ad&lt;/b&gt;:</translation> 7657 <translation>&lt;b&gt;{0} dosyası için takma ad&lt;/b&gt;:</translation>
7658 </message> 7658 </message>
7659 <message> 7659 <message>
7660 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5478"/> 7660 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5568"/>
7661 <source>Package Diagram</source> 7661 <source>Package Diagram</source>
7662 <translation>Paket Şeması</translation> 7662 <translation>Paket Şeması</translation>
7663 </message> 7663 </message>
7664 <message> 7664 <message>
7665 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5478"/> 7665 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5568"/>
7666 <source>Include class attributes?</source> 7666 <source>Include class attributes?</source>
7667 <translation>Sınıf nitelikleri dahil edilsin mi?</translation> 7667 <translation>Sınıf nitelikleri dahil edilsin mi?</translation>
7668 </message> 7668 </message>
7669 <message> 7669 <message>
7670 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5495"/> 7670 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5585"/>
7671 <source>Imports Diagram</source> 7671 <source>Imports Diagram</source>
7672 <translation>Şemayı İçe Aktar</translation> 7672 <translation>Şemayı İçe Aktar</translation>
7673 </message> 7673 </message>
7674 <message> 7674 <message>
7675 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5495"/> 7675 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5585"/>
7676 <source>Include imports from external modules?</source> 7676 <source>Include imports from external modules?</source>
7677 <translation>Harici modüllerdan içe aktarım dahil edilsin mi?</translation> 7677 <translation>Harici modüllerdan içe aktarım dahil edilsin mi?</translation>
7678 </message> 7678 </message>
7679 <message> 7679 <message>
7680 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5507"/> 7680 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5597"/>
7681 <source>Application Diagram</source> 7681 <source>Application Diagram</source>
7682 <translation>Uygulama Şeması</translation> 7682 <translation>Uygulama Şeması</translation>
7683 </message> 7683 </message>
7684 <message> 7684 <message>
7685 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5507"/> 7685 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5597"/>
7686 <source>Include module names?</source> 7686 <source>Include module names?</source>
7687 <translation>Modül isimleri dahil edilsin mi?</translation> 7687 <translation>Modül isimleri dahil edilsin mi?</translation>
7688 </message> 7688 </message>
7689 <message> 7689 <message>
7690 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5747"/> 7690 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5837"/>
7691 <source>Add to dictionary</source> 7691 <source>Add to dictionary</source>
7692 <translation>Sözlüğe ekle</translation> 7692 <translation>Sözlüğe ekle</translation>
7693 </message> 7693 </message>
7694 <message> 7694 <message>
7695 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5749"/> 7695 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5839"/>
7696 <source>Ignore All</source> 7696 <source>Ignore All</source>
7697 <translation>Hepsini Yoksay</translation> 7697 <translation>Hepsini Yoksay</translation>
7698 </message> 7698 </message>
7699 <message> 7699 <message>
7700 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2516"/> 7700 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
7701 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source> 7701 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
7702 <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası halen mevcut. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation> 7702 <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası halen mevcut. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
7703 </message> 7703 </message>
7704 <message> 7704 <message>
7705 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4817"/> 7705 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4907"/>
7706 <source>Warning: {0}</source> 7706 <source>Warning: {0}</source>
7707 <translation>Dikkat: {0}</translation> 7707 <translation>Dikkat: {0}</translation>
7708 </message> 7708 </message>
7709 <message> 7709 <message>
7710 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4823"/> 7710 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4913"/>
7711 <source>Error: {0}</source> 7711 <source>Error: {0}</source>
7712 <translation>Hata: {0}</translation> 7712 <translation>Hata: {0}</translation>
7713 </message> 7713 </message>
7714 <message> 7714 <message>
7715 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4958"/> 7715 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5048"/>
7716 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source> 7716 <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
7717 <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zaten var. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation> 7717 <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zaten var. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
7718 </message> 7718 </message>
7719 <message> 7719 <message>
7720 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5127"/> 7720 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5217"/>
7721 <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source> 7721 <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
7722 <translation type="unfinished"></translation> 7722 <translation type="unfinished"></translation>
7723 </message> 7723 </message>
7724 <message> 7724 <message>
7725 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3703"/> 7725 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3793"/>
7726 <source>Activating Auto-Completion Provider</source> 7726 <source>Activating Auto-Completion Provider</source>
7727 <translation type="unfinished"></translation> 7727 <translation type="unfinished"></translation>
7728 </message> 7728 </message>
7729 <message> 7729 <message>
7730 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3703"/> 7730 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3793"/>
7731 <source>Auto-completion provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source> 7731 <source>Auto-completion provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
7732 <translation type="unfinished"></translation> 7732 <translation type="unfinished"></translation>
7733 </message> 7733 </message>
7734 <message> 7734 <message>
7735 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3888"/> 7735 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3978"/>
7736 <source>Activating Calltip Provider</source> 7736 <source>Activating Calltip Provider</source>
7737 <translation type="unfinished"></translation> 7737 <translation type="unfinished"></translation>
7738 </message> 7738 </message>
7739 <message> 7739 <message>
7740 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3888"/> 7740 <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3978"/>
7741 <source>Calltip provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source> 7741 <source>Calltip provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
7742 <translation type="unfinished"></translation> 7742 <translation type="unfinished"></translation>
7743 </message> 7743 </message>
7744 </context> 7744 </context>
7745 <context> 7745 <context>
44965 <location filename="Utilities/__init__.py" line="1223"/> 44965 <location filename="Utilities/__init__.py" line="1223"/>
44966 <source>Python2 interpreter not configured.</source> 44966 <source>Python2 interpreter not configured.</source>
44967 <translation>Python2 yorumlayıcı ayarlanmadı.</translation> 44967 <translation>Python2 yorumlayıcı ayarlanmadı.</translation>
44968 </message> 44968 </message>
44969 <message> 44969 <message>
44970 <location filename="Utilities/__init__.py" line="1269"/> 44970 <location filename="Utilities/__init__.py" line="1270"/>
44971 <source>Python2 interpreter did not finish within 30s.</source> 44971 <source>Python2 interpreter did not finish within 30s.</source>
44972 <translation type="unfinished"></translation> 44972 <translation type="unfinished"></translation>
44973 </message> 44973 </message>
44974 </context> 44974 </context>
44975 <context> 44975 <context>
46137 <translation>Temizle</translation> 46137 <translation>Temizle</translation>
46138 </message> 46138 </message>
46139 <message> 46139 <message>
46140 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="829"/> 46140 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="829"/>
46141 <source>Cl&amp;ear</source> 46141 <source>Cl&amp;ear</source>
46142 <translation>T&amp;emizle</translation> 46142 <translation type="obsolete">T&amp;emizle</translation>
46143 </message> 46143 </message>
46144 <message> 46144 <message>
46145 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="829"/> 46145 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="829"/>
46146 <source>Alt+Shift+C</source> 46146 <source>Alt+Shift+C</source>
46147 <comment>Edit|Clear</comment> 46147 <comment>Edit|Clear</comment>
47224 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1844"/> 47224 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1844"/>
47225 <source>&amp;Edit</source> 47225 <source>&amp;Edit</source>
47226 <translation>Düz&amp;en</translation> 47226 <translation>Düz&amp;en</translation>
47227 </message> 47227 </message>
47228 <message> 47228 <message>
47229 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1890"/> 47229 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1893"/>
47230 <source>Edit</source> 47230 <source>Edit</source>
47231 <translation>Düzen</translation> 47231 <translation>Düzen</translation>
47232 </message> 47232 </message>
47233 <message> 47233 <message>
47234 <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1222"/> 47234 <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1222"/>
47354 <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1301"/> 47354 <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1301"/>
47355 <source>&lt;b&gt;Replace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the current editor and replace it. A dialog is shown to enter the searchtext, the replacement text and options for the search and replace.&lt;/p&gt;</source> 47355 <source>&lt;b&gt;Replace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the current editor and replace it. A dialog is shown to enter the searchtext, the replacement text and options for the search and replace.&lt;/p&gt;</source>
47356 <translation type="unfinished"></translation> 47356 <translation type="unfinished"></translation>
47357 </message> 47357 </message>
47358 <message> 47358 <message>
47359 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2145"/> 47359 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2201"/>
47360 <source>Quicksearch</source> 47360 <source>Quicksearch</source>
47361 <translation>Hızlı arama</translation> 47361 <translation>Hızlı arama</translation>
47362 </message> 47362 </message>
47363 <message> 47363 <message>
47364 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2009"/> 47364 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2012"/>
47365 <source>&amp;Quicksearch</source> 47365 <source>&amp;Quicksearch</source>
47366 <translation>&amp;Hızlı arama</translation> 47366 <translation>&amp;Hızlı arama</translation>
47367 </message> 47367 </message>
47368 <message> 47368 <message>
47369 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2009"/> 47369 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2012"/>
47370 <source>Ctrl+Shift+K</source> 47370 <source>Ctrl+Shift+K</source>
47371 <comment>Search|Quicksearch</comment> 47371 <comment>Search|Quicksearch</comment>
47372 <translation>Ctrl+Shift+K</translation> 47372 <translation>Ctrl+Shift+K</translation>
47373 </message> 47373 </message>
47374 <message> 47374 <message>
47375 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2017"/> 47375 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2020"/>
47376 <source>Perform a quicksearch</source> 47376 <source>Perform a quicksearch</source>
47377 <translation>Hızlı arama gerçekleştir</translation> 47377 <translation>Hızlı arama gerçekleştir</translation>
47378 </message> 47378 </message>
47379 <message> 47379 <message>
47380 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2019"/> 47380 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2022"/>
47381 <source>&lt;b&gt;Quicksearch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This activates the quicksearch function of the IDE by giving focus to the quicksearch entry field. If this field is already active and contains text, it searches for the next occurrence of this text.&lt;/p&gt;</source> 47381 <source>&lt;b&gt;Quicksearch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This activates the quicksearch function of the IDE by giving focus to the quicksearch entry field. If this field is already active and contains text, it searches for the next occurrence of this text.&lt;/p&gt;</source>
47382 <translation type="unfinished"></translation> 47382 <translation type="unfinished"></translation>
47383 </message> 47383 </message>
47384 <message> 47384 <message>
47385 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2029"/> 47385 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2032"/>
47386 <source>Quicksearch backwards</source> 47386 <source>Quicksearch backwards</source>
47387 <translation>Geriye doğru hızlı arama</translation> 47387 <translation>Geriye doğru hızlı arama</translation>
47388 </message> 47388 </message>
47389 <message> 47389 <message>
47390 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2029"/> 47390 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2032"/>
47391 <source>Quicksearch &amp;backwards</source> 47391 <source>Quicksearch &amp;backwards</source>
47392 <translation>Geriye &amp;doğru hızlı arama</translation> 47392 <translation>Geriye &amp;doğru hızlı arama</translation>
47393 </message> 47393 </message>
47394 <message> 47394 <message>
47395 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2029"/> 47395 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2032"/>
47396 <source>Ctrl+Shift+J</source> 47396 <source>Ctrl+Shift+J</source>
47397 <comment>Search|Quicksearch backwards</comment> 47397 <comment>Search|Quicksearch backwards</comment>
47398 <translation>Ctrl+Shift+J</translation> 47398 <translation>Ctrl+Shift+J</translation>
47399 </message> 47399 </message>
47400 <message> 47400 <message>
47401 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2036"/> 47401 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2039"/>
47402 <source>Perform a quicksearch backwards</source> 47402 <source>Perform a quicksearch backwards</source>
47403 <translation>Geriye doğru hızlı arama gerçekleştir</translation> 47403 <translation>Geriye doğru hızlı arama gerçekleştir</translation>
47404 </message> 47404 </message>
47405 <message> 47405 <message>
47406 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2038"/> 47406 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2041"/>
47407 <source>&lt;b&gt;Quicksearch backwards&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches the previous occurrence of the quicksearch text.&lt;/p&gt;</source> 47407 <source>&lt;b&gt;Quicksearch backwards&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches the previous occurrence of the quicksearch text.&lt;/p&gt;</source>
47408 <translation type="unfinished"></translation> 47408 <translation type="unfinished"></translation>
47409 </message> 47409 </message>
47410 <message> 47410 <message>
47411 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2045"/> 47411 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2048"/>
47412 <source>Quicksearch extend</source> 47412 <source>Quicksearch extend</source>
47413 <translation>Gelişmiş hızlıarama</translation> 47413 <translation>Gelişmiş hızlıarama</translation>
47414 </message> 47414 </message>
47415 <message> 47415 <message>
47416 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2045"/> 47416 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2048"/>
47417 <source>Quicksearch e&amp;xtend</source> 47417 <source>Quicksearch e&amp;xtend</source>
47418 <translation>Gelişmi&amp;ş hızlıarama</translation> 47418 <translation>Gelişmi&amp;ş hızlıarama</translation>
47419 </message> 47419 </message>
47420 <message> 47420 <message>
47421 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2045"/> 47421 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2048"/>
47422 <source>Ctrl+Shift+H</source> 47422 <source>Ctrl+Shift+H</source>
47423 <comment>Search|Quicksearch extend</comment> 47423 <comment>Search|Quicksearch extend</comment>
47424 <translation>Ctrl+Shift+H</translation> 47424 <translation>Ctrl+Shift+H</translation>
47425 </message> 47425 </message>
47426 <message> 47426 <message>
47427 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2053"/> 47427 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2056"/>
47428 <source>Extend the quicksearch to the end of the current word</source> 47428 <source>Extend the quicksearch to the end of the current word</source>
47429 <translation>Hızlıaramayı geçerli kelimenin sonuna genişlet</translation> 47429 <translation>Hızlıaramayı geçerli kelimenin sonuna genişlet</translation>
47430 </message> 47430 </message>
47431 <message> 47431 <message>
47432 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2055"/> 47432 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2058"/>
47433 <source>&lt;b&gt;Quicksearch extend&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This extends the quicksearch text to the end of the word currently found.&lt;/p&gt;</source> 47433 <source>&lt;b&gt;Quicksearch extend&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This extends the quicksearch text to the end of the word currently found.&lt;/p&gt;</source>
47434 <translation type="unfinished"></translation> 47434 <translation type="unfinished"></translation>
47435 </message> 47435 </message>
47436 <message> 47436 <message>
47437 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2070"/> 47437 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2073"/>
47438 <source>Goto Line</source> 47438 <source>Goto Line</source>
47439 <translation>Satıra Git</translation> 47439 <translation>Satıra Git</translation>
47440 </message> 47440 </message>
47441 <message> 47441 <message>
47442 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2063"/> 47442 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2066"/>
47443 <source>&amp;Goto Line...</source> 47443 <source>&amp;Goto Line...</source>
47444 <translation>Satıra &amp;Git...</translation> 47444 <translation>Satıra &amp;Git...</translation>
47445 </message> 47445 </message>
47446 <message> 47446 <message>
47447 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2063"/> 47447 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2066"/>
47448 <source>Ctrl+G</source> 47448 <source>Ctrl+G</source>
47449 <comment>Search|Goto Line</comment> 47449 <comment>Search|Goto Line</comment>
47450 <translation>Ctrl+G</translation> 47450 <translation>Ctrl+G</translation>
47451 </message> 47451 </message>
47452 <message> 47452 <message>
47453 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2071"/> 47453 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2074"/>
47454 <source>&lt;b&gt;Goto Line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to a specific line of text in the current editor. A dialog is shown to enter the linenumber.&lt;/p&gt;</source> 47454 <source>&lt;b&gt;Goto Line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to a specific line of text in the current editor. A dialog is shown to enter the linenumber.&lt;/p&gt;</source>
47455 <translation>&lt;b&gt;Satıra Git&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli düzenleyicide metnin seçilen bir satırına gitr. Bir diyalog seçilebilecek satır numaralarını gösterir.&lt;/p&gt;</translation> 47455 <translation>&lt;b&gt;Satıra Git&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli düzenleyicide metnin seçilen bir satırına gitr. Bir diyalog seçilebilecek satır numaralarını gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
47456 </message> 47456 </message>
47457 <message> 47457 <message>
47458 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2086"/> 47458 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2089"/>
47459 <source>Goto Brace</source> 47459 <source>Goto Brace</source>
47460 <translation>Köşeli Ayraça Git</translation> 47460 <translation>Köşeli Ayraça Git</translation>
47461 </message> 47461 </message>
47462 <message> 47462 <message>
47463 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2079"/> 47463 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2082"/>
47464 <source>Goto &amp;Brace</source> 47464 <source>Goto &amp;Brace</source>
47465 <translation>Köşeli &amp;Ayraça Git</translation> 47465 <translation>Köşeli &amp;Ayraça Git</translation>
47466 </message> 47466 </message>
47467 <message> 47467 <message>
47468 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2079"/> 47468 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2082"/>
47469 <source>Ctrl+L</source> 47469 <source>Ctrl+L</source>
47470 <comment>Search|Goto Brace</comment> 47470 <comment>Search|Goto Brace</comment>
47471 <translation>Ctrl+L</translation> 47471 <translation>Ctrl+L</translation>
47472 </message> 47472 </message>
47473 <message> 47473 <message>
47474 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2088"/> 47474 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2091"/>
47475 <source>&lt;b&gt;Goto Brace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to the matching brace in the current editor.&lt;/p&gt;</source> 47475 <source>&lt;b&gt;Goto Brace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to the matching brace in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
47476 <translation type="unfinished"></translation> 47476 <translation type="unfinished"></translation>
47477 </message> 47477 </message>
47478 <message> 47478 <message>
47479 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2097"/> 47479 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2153"/>
47480 <source>Search in Files</source> 47480 <source>Search in Files</source>
47481 <translation>Dosyalarda Ara</translation> 47481 <translation>Dosyalarda Ara</translation>
47482 </message> 47482 </message>
47483 <message> 47483 <message>
47484 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2097"/> 47484 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2153"/>
47485 <source>Search in &amp;Files...</source> 47485 <source>Search in &amp;Files...</source>
47486 <translation>Dosyalar&amp;da Ara...</translation> 47486 <translation>Dosyalar&amp;da Ara...</translation>
47487 </message> 47487 </message>
47488 <message> 47488 <message>
47489 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2097"/> 47489 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2153"/>
47490 <source>Shift+Ctrl+F</source> 47490 <source>Shift+Ctrl+F</source>
47491 <comment>Search|Search Files</comment> 47491 <comment>Search|Search Files</comment>
47492 <translation>Shift+Ctrl+F</translation> 47492 <translation>Shift+Ctrl+F</translation>
47493 </message> 47493 </message>
47494 <message> 47494 <message>
47495 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2105"/> 47495 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2161"/>
47496 <source>Search for a text in files</source> 47496 <source>Search for a text in files</source>
47497 <translation>Metni dosyada ara</translation> 47497 <translation>Metni dosyada ara</translation>
47498 </message> 47498 </message>
47499 <message> 47499 <message>
47500 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2107"/> 47500 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2163"/>
47501 <source>&lt;b&gt;Search in Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the files of a directory tree or the project. A dialog is shown to enter the searchtext and options for the search and to display the result.&lt;/p&gt;</source> 47501 <source>&lt;b&gt;Search in Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the files of a directory tree or the project. A dialog is shown to enter the searchtext and options for the search and to display the result.&lt;/p&gt;</source>
47502 <translation type="unfinished"></translation> 47502 <translation type="unfinished"></translation>
47503 </message> 47503 </message>
47504 <message> 47504 <message>
47505 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2116"/> 47505 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2172"/>
47506 <source>Replace in Files</source> 47506 <source>Replace in Files</source>
47507 <translation>Dosyalarda yer değiştir</translation> 47507 <translation>Dosyalarda yer değiştir</translation>
47508 </message> 47508 </message>
47509 <message> 47509 <message>
47510 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2116"/> 47510 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2172"/>
47511 <source>Replace in F&amp;iles...</source> 47511 <source>Replace in F&amp;iles...</source>
47512 <translation>Dosya İ&amp;çinde Değiştir...</translation> 47512 <translation>Dosya İ&amp;çinde Değiştir...</translation>
47513 </message> 47513 </message>
47514 <message> 47514 <message>
47515 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2116"/> 47515 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2172"/>
47516 <source>Shift+Ctrl+R</source> 47516 <source>Shift+Ctrl+R</source>
47517 <comment>Search|Replace in Files</comment> 47517 <comment>Search|Replace in Files</comment>
47518 <translation>Shift+Ctrl+R</translation> 47518 <translation>Shift+Ctrl+R</translation>
47519 </message> 47519 </message>
47520 <message> 47520 <message>
47521 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2123"/> 47521 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2179"/>
47522 <source>Search for a text in files and replace it</source> 47522 <source>Search for a text in files and replace it</source>
47523 <translation type="unfinished"></translation> 47523 <translation type="unfinished"></translation>
47524 </message> 47524 </message>
47525 <message> 47525 <message>
47526 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2125"/> 47526 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2181"/>
47527 <source>&lt;b&gt;Replace in Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the files of a directory tree or the project and replace it. A dialog is shown to enter the searchtext, the replacement text and options for the search and to display the result.&lt;/p&gt;</source> 47527 <source>&lt;b&gt;Replace in Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the files of a directory tree or the project and replace it. A dialog is shown to enter the searchtext, the replacement text and options for the search and to display the result.&lt;/p&gt;</source>
47528 <translation type="unfinished"></translation> 47528 <translation type="unfinished"></translation>
47529 </message> 47529 </message>
47530 <message> 47530 <message>
47531 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2168"/> 47531 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2224"/>
47532 <source>&lt;p&gt;Enter the searchtext directly into this field. The search will be performed case insensitive. The quicksearch function is activated upon activation of the quicksearch next action (default key Ctrl+Shift+K), if this entry field does not have the input focus. Otherwise it searches for the next occurrence of the text entered. The quicksearch backwards action (default key Ctrl+Shift+J) searches backward. Activating the &apos;quicksearch extend&apos; action (default key Ctrl+Shift+H) extends the current searchtext to the end of the currently found word. The quicksearch can be ended by pressing the Return key while the quicksearch entry has the the input focus.&lt;/p&gt;</source> 47532 <source>&lt;p&gt;Enter the searchtext directly into this field. The search will be performed case insensitive. The quicksearch function is activated upon activation of the quicksearch next action (default key Ctrl+Shift+K), if this entry field does not have the input focus. Otherwise it searches for the next occurrence of the text entered. The quicksearch backwards action (default key Ctrl+Shift+J) searches backward. Activating the &apos;quicksearch extend&apos; action (default key Ctrl+Shift+H) extends the current searchtext to the end of the currently found word. The quicksearch can be ended by pressing the Return key while the quicksearch entry has the the input focus.&lt;/p&gt;</source>
47533 <translation type="unfinished"></translation> 47533 <translation type="unfinished"></translation>
47534 </message> 47534 </message>
47535 <message> 47535 <message>
47536 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2190"/> 47536 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2246"/>
47537 <source>Quicksearch Textedit</source> 47537 <source>Quicksearch Textedit</source>
47538 <translation>Metindüzenleyicide Hızlı Arama</translation> 47538 <translation>Metindüzenleyicide Hızlı Arama</translation>
47539 </message> 47539 </message>
47540 <message> 47540 <message>
47541 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2232"/> 47541 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2290"/>
47542 <source>Zoom in</source> 47542 <source>Zoom in</source>
47543 <translation>Büyüt</translation> 47543 <translation>Büyüt</translation>
47544 </message> 47544 </message>
47545 <message> 47545 <message>
47546 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2232"/> 47546 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2290"/>
47547 <source>Zoom &amp;in</source> 47547 <source>Zoom &amp;in</source>
47548 <translation>Bü&amp;yült</translation> 47548 <translation>Bü&amp;yült</translation>
47549 </message> 47549 </message>
47550 <message> 47550 <message>
47551 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2232"/> 47551 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2290"/>
47552 <source>Ctrl++</source> 47552 <source>Ctrl++</source>
47553 <comment>View|Zoom in</comment> 47553 <comment>View|Zoom in</comment>
47554 <translation>Ctrl++</translation> 47554 <translation>Ctrl++</translation>
47555 </message> 47555 </message>
47556 <message> 47556 <message>
47557 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2239"/> 47557 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2297"/>
47558 <source>Zoom in on the text</source> 47558 <source>Zoom in on the text</source>
47559 <translation>MEtni Büyüt</translation> 47559 <translation>MEtni Büyüt</translation>
47560 </message> 47560 </message>
47561 <message> 47561 <message>
47562 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2241"/> 47562 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2299"/>
47563 <source>&lt;b&gt;Zoom in&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom in on the text. This makes the text bigger.&lt;/p&gt;</source> 47563 <source>&lt;b&gt;Zoom in&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom in on the text. This makes the text bigger.&lt;/p&gt;</source>
47564 <translation>&lt;b&gt;Büyüt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Metin içinde büyüt. Bu metni daha büyük yapar.&lt;/p&gt;</translation> 47564 <translation>&lt;b&gt;Büyüt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Metin içinde büyüt. Bu metni daha büyük yapar.&lt;/p&gt;</translation>
47565 </message> 47565 </message>
47566 <message> 47566 <message>
47567 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2248"/> 47567 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2306"/>
47568 <source>Zoom out</source> 47568 <source>Zoom out</source>
47569 <translation>Küçült</translation> 47569 <translation>Küçült</translation>
47570 </message> 47570 </message>
47571 <message> 47571 <message>
47572 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2248"/> 47572 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2306"/>
47573 <source>Zoom &amp;out</source> 47573 <source>Zoom &amp;out</source>
47574 <translation>Küçü&amp;lt</translation> 47574 <translation>Küçü&amp;lt</translation>
47575 </message> 47575 </message>
47576 <message> 47576 <message>
47577 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2248"/> 47577 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2306"/>
47578 <source>Ctrl+-</source> 47578 <source>Ctrl+-</source>
47579 <comment>View|Zoom out</comment> 47579 <comment>View|Zoom out</comment>
47580 <translation>Ctrl+-</translation> 47580 <translation>Ctrl+-</translation>
47581 </message> 47581 </message>
47582 <message> 47582 <message>
47583 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2255"/> 47583 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2313"/>
47584 <source>Zoom out on the text</source> 47584 <source>Zoom out on the text</source>
47585 <translation>Metin üzerinde küçült</translation> 47585 <translation>Metin üzerinde küçült</translation>
47586 </message> 47586 </message>
47587 <message> 47587 <message>
47588 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2257"/> 47588 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2315"/>
47589 <source>&lt;b&gt;Zoom out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom out on the text. This makes the text smaller.&lt;/p&gt;</source> 47589 <source>&lt;b&gt;Zoom out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom out on the text. This makes the text smaller.&lt;/p&gt;</source>
47590 <translation>&lt;b&gt;Küçült&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Metin üzerinde küçült. Bu metni daha küçük yapar.&lt;/p&gt;</translation> 47590 <translation>&lt;b&gt;Küçült&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Metin üzerinde küçült. Bu metni daha küçük yapar.&lt;/p&gt;</translation>
47591 </message> 47591 </message>
47592 <message> 47592 <message>
47593 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2264"/> 47593 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2322"/>
47594 <source>Zoom</source> 47594 <source>Zoom</source>
47595 <translation>Büyüt</translation> 47595 <translation>Büyüt</translation>
47596 </message> 47596 </message>
47597 <message> 47597 <message>
47598 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2264"/> 47598 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2322"/>
47599 <source>&amp;Zoom</source> 47599 <source>&amp;Zoom</source>
47600 <translation>Büyü&amp;t</translation> 47600 <translation>Büyü&amp;t</translation>
47601 </message> 47601 </message>
47602 <message> 47602 <message>
47603 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2264"/> 47603 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2322"/>
47604 <source>Ctrl+#</source> 47604 <source>Ctrl+#</source>
47605 <comment>View|Zoom</comment> 47605 <comment>View|Zoom</comment>
47606 <translation>Ctrl+#</translation> 47606 <translation>Ctrl+#</translation>
47607 </message> 47607 </message>
47608 <message> 47608 <message>
47609 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2271"/> 47609 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2329"/>
47610 <source>Zoom the text</source> 47610 <source>Zoom the text</source>
47611 <translation>Metni büyüt</translation> 47611 <translation>Metni büyüt</translation>
47612 </message> 47612 </message>
47613 <message> 47613 <message>
47614 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2273"/> 47614 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2331"/>
47615 <source>&lt;b&gt;Zoom&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom the text. This opens a dialog where the desired size can be entered.&lt;/p&gt;</source> 47615 <source>&lt;b&gt;Zoom&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom the text. This opens a dialog where the desired size can be entered.&lt;/p&gt;</source>
47616 <translation type="unfinished"></translation> 47616 <translation type="unfinished"></translation>
47617 </message> 47617 </message>
47618 <message> 47618 <message>
47619 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2285"/> 47619 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2343"/>
47620 <source>Toggle all folds</source> 47620 <source>Toggle all folds</source>
47621 <translation>Tüm Açkapaları Kapat</translation> 47621 <translation>Tüm Açkapaları Kapat</translation>
47622 </message> 47622 </message>
47623 <message> 47623 <message>
47624 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2281"/> 47624 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2339"/>
47625 <source>Toggle &amp;all folds</source> 47625 <source>Toggle &amp;all folds</source>
47626 <translation>Tüm açk&amp;apaları kapat</translation> 47626 <translation>Tüm açk&amp;apaları kapat</translation>
47627 </message> 47627 </message>
47628 <message> 47628 <message>
47629 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2287"/> 47629 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2345"/>
47630 <source>&lt;b&gt;Toggle all folds&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle all folds of the current editor.&lt;/p&gt;</source> 47630 <source>&lt;b&gt;Toggle all folds&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle all folds of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
47631 <translation>&lt;b&gt;Tüm Açkapalar&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli düzenleyicideki tüm açkapaları diğer duruma alırr.&lt;/p&gt;</translation> 47631 <translation>&lt;b&gt;Tüm Açkapalar&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli düzenleyicideki tüm açkapaları diğer duruma alırr.&lt;/p&gt;</translation>
47632 </message> 47632 </message>
47633 <message> 47633 <message>
47634 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2300"/> 47634 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2358"/>
47635 <source>Toggle all folds (including children)</source> 47635 <source>Toggle all folds (including children)</source>
47636 <translation>Tüm açkapalar (iç içe olanlar dahil)</translation> 47636 <translation>Tüm açkapalar (iç içe olanlar dahil)</translation>
47637 </message> 47637 </message>
47638 <message> 47638 <message>
47639 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2295"/> 47639 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2353"/>
47640 <source>Toggle all &amp;folds (including children)</source> 47640 <source>Toggle all &amp;folds (including children)</source>
47641 <translation>Tüm a&amp;çkapalar (iç içe olanlar dahil)</translation> 47641 <translation>Tüm a&amp;çkapalar (iç içe olanlar dahil)</translation>
47642 </message> 47642 </message>
47643 <message> 47643 <message>
47644 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2302"/> 47644 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2360"/>
47645 <source>&lt;b&gt;Toggle all folds (including children)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle all folds of the current editor including all children.&lt;/p&gt;</source> 47645 <source>&lt;b&gt;Toggle all folds (including children)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle all folds of the current editor including all children.&lt;/p&gt;</source>
47646 <translation>&lt;b&gt;Tüm açkapalar (içiçe olanlar dahil)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tüm açkapaları iç içe olanlar da dahil diğer duruma al.&lt;/p&gt;</translation> 47646 <translation>&lt;b&gt;Tüm açkapalar (içiçe olanlar dahil)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tüm açkapaları iç içe olanlar da dahil diğer duruma al.&lt;/p&gt;</translation>
47647 </message> 47647 </message>
47648 <message> 47648 <message>
47649 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2314"/> 47649 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2372"/>
47650 <source>Toggle current fold</source> 47650 <source>Toggle current fold</source>
47651 <translation>Geçerli açkapayı kapat</translation> 47651 <translation>Geçerli açkapayı kapat</translation>
47652 </message> 47652 </message>
47653 <message> 47653 <message>
47654 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2310"/> 47654 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2368"/>
47655 <source>Toggle &amp;current fold</source> 47655 <source>Toggle &amp;current fold</source>
47656 <translation>Geçerli a&amp;çkapayı kapat</translation> 47656 <translation>Geçerli a&amp;çkapayı kapat</translation>
47657 </message> 47657 </message>
47658 <message> 47658 <message>
47659 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2316"/> 47659 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2374"/>
47660 <source>&lt;b&gt;Toggle current fold&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle the folds of the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source> 47660 <source>&lt;b&gt;Toggle current fold&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle the folds of the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
47661 <translation type="unfinished"></translation> 47661 <translation type="unfinished"></translation>
47662 </message> 47662 </message>
47663 <message> 47663 <message>
47664 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2329"/> 47664 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2387"/>
47665 <source>Remove all highlights</source> 47665 <source>Remove all highlights</source>
47666 <translation>Bütün parlatılmış alanları kaldır</translation> 47666 <translation>Bütün parlatılmış alanları kaldır</translation>
47667 </message> 47667 </message>
47668 <message> 47668 <message>
47669 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2331"/> 47669 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2389"/>
47670 <source>&lt;b&gt;Remove all highlights&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove the highlights of all editors.&lt;/p&gt;</source> 47670 <source>&lt;b&gt;Remove all highlights&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove the highlights of all editors.&lt;/p&gt;</source>
47671 <translation type="unfinished"></translation> 47671 <translation type="unfinished"></translation>
47672 </message> 47672 </message>
47673 <message> 47673 <message>
47674 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2338"/> 47674 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2396"/>
47675 <source>Split view</source> 47675 <source>Split view</source>
47676 <translation>Bölünmüş görünüm</translation> 47676 <translation>Bölünmüş görünüm</translation>
47677 </message> 47677 </message>
47678 <message> 47678 <message>
47679 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2338"/> 47679 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2396"/>
47680 <source>&amp;Split view</source> 47680 <source>&amp;Split view</source>
47681 <translation>Bölünmü&amp;ş görünüm</translation> 47681 <translation>Bölünmü&amp;ş görünüm</translation>
47682 </message> 47682 </message>
47683 <message> 47683 <message>
47684 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2342"/> 47684 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2400"/>
47685 <source>Add a split to the view</source> 47685 <source>Add a split to the view</source>
47686 <translation>Görünüme yeni bir ayrım ekle</translation> 47686 <translation>Görünüme yeni bir ayrım ekle</translation>
47687 </message> 47687 </message>
47688 <message> 47688 <message>
47689 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2344"/> 47689 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2402"/>
47690 <source>&lt;b&gt;Split view&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Add a split to the view.&lt;/p&gt;</source> 47690 <source>&lt;b&gt;Split view&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Add a split to the view.&lt;/p&gt;</source>
47691 <translation type="unfinished"></translation> 47691 <translation type="unfinished"></translation>
47692 </message> 47692 </message>
47693 <message> 47693 <message>
47694 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2351"/> 47694 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2409"/>
47695 <source>Arrange horizontally</source> 47695 <source>Arrange horizontally</source>
47696 <translation>Yatay düzenleme</translation> 47696 <translation>Yatay düzenleme</translation>
47697 </message> 47697 </message>
47698 <message> 47698 <message>
47699 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2351"/> 47699 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2409"/>
47700 <source>Arrange &amp;horizontally</source> 47700 <source>Arrange &amp;horizontally</source>
47701 <translation>Yatay &amp;düzenleme</translation> 47701 <translation>Yatay &amp;düzenleme</translation>
47702 </message> 47702 </message>
47703 <message> 47703 <message>
47704 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2356"/> 47704 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2414"/>
47705 <source>Arrange the splitted views horizontally</source> 47705 <source>Arrange the splitted views horizontally</source>
47706 <translation>Bölünmüş görünümleri yatay olarak düzenle</translation> 47706 <translation>Bölünmüş görünümleri yatay olarak düzenle</translation>
47707 </message> 47707 </message>
47708 <message> 47708 <message>
47709 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2358"/> 47709 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2416"/>
47710 <source>&lt;b&gt;Arrange horizontally&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Arrange the splitted views horizontally.&lt;/p&gt;</source> 47710 <source>&lt;b&gt;Arrange horizontally&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Arrange the splitted views horizontally.&lt;/p&gt;</source>
47711 <translation>&lt;b&gt;Yatay ayarlama&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bölünmüş görünümler yatay olarak düzenlenir.&lt;/p&gt;</translation> 47711 <translation>&lt;b&gt;Yatay ayarlama&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bölünmüş görünümler yatay olarak düzenlenir.&lt;/p&gt;</translation>
47712 </message> 47712 </message>
47713 <message> 47713 <message>
47714 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2366"/> 47714 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2424"/>
47715 <source>Remove split</source> 47715 <source>Remove split</source>
47716 <translation>Bölümlemeyi kaldır</translation> 47716 <translation>Bölümlemeyi kaldır</translation>
47717 </message> 47717 </message>
47718 <message> 47718 <message>
47719 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2366"/> 47719 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2424"/>
47720 <source>&amp;Remove split</source> 47720 <source>&amp;Remove split</source>
47721 <translation>Bölümlemeyi kaldı&amp;r</translation> 47721 <translation>Bölümlemeyi kaldı&amp;r</translation>
47722 </message> 47722 </message>
47723 <message> 47723 <message>
47724 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2371"/> 47724 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2429"/>
47725 <source>Remove the current split</source> 47725 <source>Remove the current split</source>
47726 <translation>Geçerli ayrımı kaldır</translation> 47726 <translation>Geçerli ayrımı kaldır</translation>
47727 </message> 47727 </message>
47728 <message> 47728 <message>
47729 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2373"/> 47729 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2431"/>
47730 <source>&lt;b&gt;Remove split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove the current split.&lt;/p&gt;</source> 47730 <source>&lt;b&gt;Remove split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove the current split.&lt;/p&gt;</source>
47731 <translation type="unfinished"></translation> 47731 <translation type="unfinished"></translation>
47732 </message> 47732 </message>
47733 <message> 47733 <message>
47734 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2380"/> 47734 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2438"/>
47735 <source>Next split</source> 47735 <source>Next split</source>
47736 <translation>Sonraki ayrım</translation> 47736 <translation>Sonraki ayrım</translation>
47737 </message> 47737 </message>
47738 <message> 47738 <message>
47739 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2380"/> 47739 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2438"/>
47740 <source>&amp;Next split</source> 47740 <source>&amp;Next split</source>
47741 <translation>So&amp;nraki ayrım</translation> 47741 <translation>So&amp;nraki ayrım</translation>
47742 </message> 47742 </message>
47743 <message> 47743 <message>
47744 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2380"/> 47744 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2438"/>
47745 <source>Ctrl+Alt+N</source> 47745 <source>Ctrl+Alt+N</source>
47746 <comment>View|Next split</comment> 47746 <comment>View|Next split</comment>
47747 <translation>Ctrl+Alt+N</translation> 47747 <translation>Ctrl+Alt+N</translation>
47748 </message> 47748 </message>
47749 <message> 47749 <message>
47750 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2386"/> 47750 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2444"/>
47751 <source>Move to the next split</source> 47751 <source>Move to the next split</source>
47752 <translation>Sonraki ayrıma taşı</translation> 47752 <translation>Sonraki ayrıma taşı</translation>
47753 </message> 47753 </message>
47754 <message> 47754 <message>
47755 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2388"/> 47755 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2446"/>
47756 <source>&lt;b&gt;Next split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move to the next split.&lt;/p&gt;</source> 47756 <source>&lt;b&gt;Next split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move to the next split.&lt;/p&gt;</source>
47757 <translation>&lt;b&gt;Sonraki ayrım&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Sonraki ayrıma götürür.&lt;/p&gt;</translation> 47757 <translation>&lt;b&gt;Sonraki ayrım&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Sonraki ayrıma götürür.&lt;/p&gt;</translation>
47758 </message> 47758 </message>
47759 <message> 47759 <message>
47760 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2395"/> 47760 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2453"/>
47761 <source>Previous split</source> 47761 <source>Previous split</source>
47762 <translation>Önceki ayrım</translation> 47762 <translation>Önceki ayrım</translation>
47763 </message> 47763 </message>
47764 <message> 47764 <message>
47765 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2395"/> 47765 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2453"/>
47766 <source>&amp;Previous split</source> 47766 <source>&amp;Previous split</source>
47767 <translation>Önceki a&amp;yrım</translation> 47767 <translation>Önceki a&amp;yrım</translation>
47768 </message> 47768 </message>
47769 <message> 47769 <message>
47770 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2395"/> 47770 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2453"/>
47771 <source>Ctrl+Alt+P</source> 47771 <source>Ctrl+Alt+P</source>
47772 <comment>View|Previous split</comment> 47772 <comment>View|Previous split</comment>
47773 <translation>Ctrl+Alt+P</translation> 47773 <translation>Ctrl+Alt+P</translation>
47774 </message> 47774 </message>
47775 <message> 47775 <message>
47776 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2401"/> 47776 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2459"/>
47777 <source>Move to the previous split</source> 47777 <source>Move to the previous split</source>
47778 <translation>Önceki ayrıma taşı</translation> 47778 <translation>Önceki ayrıma taşı</translation>
47779 </message> 47779 </message>
47780 <message> 47780 <message>
47781 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2403"/> 47781 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2461"/>
47782 <source>&lt;b&gt;Previous split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move to the previous split.&lt;/p&gt;</source> 47782 <source>&lt;b&gt;Previous split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move to the previous split.&lt;/p&gt;</source>
47783 <translation type="unfinished"></translation> 47783 <translation type="unfinished"></translation>
47784 </message> 47784 </message>
47785 <message> 47785 <message>
47786 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2425"/> 47786 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2483"/>
47787 <source>&amp;View</source> 47787 <source>&amp;View</source>
47788 <translation>&amp;Görünüm</translation> 47788 <translation>&amp;Görünüm</translation>
47789 </message> 47789 </message>
47790 <message> 47790 <message>
47791 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2452"/> 47791 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2510"/>
47792 <source>View</source> 47792 <source>View</source>
47793 <translation>Görünüm</translation> 47793 <translation>Görünüm</translation>
47794 </message> 47794 </message>
47795 <message> 47795 <message>
47796 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2478"/> 47796 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2536"/>
47797 <source>Start Macro Recording</source> 47797 <source>Start Macro Recording</source>
47798 <translation>Makro Kaydı Başladı</translation> 47798 <translation>Makro Kaydı Başladı</translation>
47799 </message> 47799 </message>
47800 <message> 47800 <message>
47801 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2473"/> 47801 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2531"/>
47802 <source>S&amp;tart Macro Recording</source> 47802 <source>S&amp;tart Macro Recording</source>
47803 <translation>Makro Kaydını Başla&amp;t</translation> 47803 <translation>Makro Kaydını Başla&amp;t</translation>
47804 </message> 47804 </message>
47805 <message> 47805 <message>
47806 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2480"/> 47806 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2538"/>
47807 <source>&lt;b&gt;Start Macro Recording&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start recording editor commands into a new macro.&lt;/p&gt;</source> 47807 <source>&lt;b&gt;Start Macro Recording&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start recording editor commands into a new macro.&lt;/p&gt;</source>
47808 <translation type="unfinished"></translation> 47808 <translation type="unfinished"></translation>
47809 </message> 47809 </message>
47810 <message> 47810 <message>
47811 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2492"/> 47811 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2550"/>
47812 <source>Stop Macro Recording</source> 47812 <source>Stop Macro Recording</source>
47813 <translation>Makro Kaydetmeyi Durdur</translation> 47813 <translation>Makro Kaydetmeyi Durdur</translation>
47814 </message> 47814 </message>
47815 <message> 47815 <message>
47816 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2487"/> 47816 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2545"/>
47817 <source>Sto&amp;p Macro Recording</source> 47817 <source>Sto&amp;p Macro Recording</source>
47818 <translation>Makro Kaydetmeyi D&amp;urdur</translation> 47818 <translation>Makro Kaydetmeyi D&amp;urdur</translation>
47819 </message> 47819 </message>
47820 <message> 47820 <message>
47821 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2494"/> 47821 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2552"/>
47822 <source>&lt;b&gt;Stop Macro Recording&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop recording editor commands into a new macro.&lt;/p&gt;</source> 47822 <source>&lt;b&gt;Stop Macro Recording&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop recording editor commands into a new macro.&lt;/p&gt;</source>
47823 <translation type="unfinished"></translation> 47823 <translation type="unfinished"></translation>
47824 </message> 47824 </message>
47825 <message> 47825 <message>
47826 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2504"/> 47826 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2562"/>
47827 <source>Run Macro</source> 47827 <source>Run Macro</source>
47828 <translation>Makroyu çalıştır</translation> 47828 <translation>Makroyu çalıştır</translation>
47829 </message> 47829 </message>
47830 <message> 47830 <message>
47831 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2501"/> 47831 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2559"/>
47832 <source>&amp;Run Macro</source> 47832 <source>&amp;Run Macro</source>
47833 <translation>Mak&amp;royu çalıştır</translation> 47833 <translation>Mak&amp;royu çalıştır</translation>
47834 </message> 47834 </message>
47835 <message> 47835 <message>
47836 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2505"/> 47836 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2563"/>
47837 <source>&lt;b&gt;Run Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run a previously recorded editor macro.&lt;/p&gt;</source> 47837 <source>&lt;b&gt;Run Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run a previously recorded editor macro.&lt;/p&gt;</source>
47838 <translation>&lt;b&gt;Makroyu Çalıştır&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Daha önceden kaydedilmiş düzenleyici makrosu.&lt;/p&gt;</translation> 47838 <translation>&lt;b&gt;Makroyu Çalıştır&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Daha önceden kaydedilmiş düzenleyici makrosu.&lt;/p&gt;</translation>
47839 </message> 47839 </message>
47840 <message> 47840 <message>
47841 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2516"/> 47841 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2574"/>
47842 <source>Delete Macro</source> 47842 <source>Delete Macro</source>
47843 <translation>Makroyu Sil</translation> 47843 <translation>Makroyu Sil</translation>
47844 </message> 47844 </message>
47845 <message> 47845 <message>
47846 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2512"/> 47846 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2570"/>
47847 <source>&amp;Delete Macro</source> 47847 <source>&amp;Delete Macro</source>
47848 <translation>Makroy&amp;u Sil</translation> 47848 <translation>Makroy&amp;u Sil</translation>
47849 </message> 47849 </message>
47850 <message> 47850 <message>
47851 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2518"/> 47851 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2576"/>
47852 <source>&lt;b&gt;Delete Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Delete a previously recorded editor macro.&lt;/p&gt;</source> 47852 <source>&lt;b&gt;Delete Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Delete a previously recorded editor macro.&lt;/p&gt;</source>
47853 <translation>&lt;b&gt;Makroyu Sil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Birönce kaydedilen düzenleyici makrosunu sil.&lt;/p&gt;</translation> 47853 <translation>&lt;b&gt;Makroyu Sil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Birönce kaydedilen düzenleyici makrosunu sil.&lt;/p&gt;</translation>
47854 </message> 47854 </message>
47855 <message> 47855 <message>
47856 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2528"/> 47856 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2586"/>
47857 <source>Load Macro</source> 47857 <source>Load Macro</source>
47858 <translation>Makroyu Yükle</translation> 47858 <translation>Makroyu Yükle</translation>
47859 </message> 47859 </message>
47860 <message> 47860 <message>
47861 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2525"/> 47861 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2583"/>
47862 <source>&amp;Load Macro</source> 47862 <source>&amp;Load Macro</source>
47863 <translation>Makroyu Yük&amp;le</translation> 47863 <translation>Makroyu Yük&amp;le</translation>
47864 </message> 47864 </message>
47865 <message> 47865 <message>
47866 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2530"/> 47866 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2588"/>
47867 <source>&lt;b&gt;Load Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Load an editor macro from a file.&lt;/p&gt;</source> 47867 <source>&lt;b&gt;Load Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Load an editor macro from a file.&lt;/p&gt;</source>
47868 <translation type="unfinished"></translation> 47868 <translation type="unfinished"></translation>
47869 </message> 47869 </message>
47870 <message> 47870 <message>
47871 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2540"/> 47871 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2598"/>
47872 <source>Save Macro</source> 47872 <source>Save Macro</source>
47873 <translation>Makroyu Kaydet</translation> 47873 <translation>Makroyu Kaydet</translation>
47874 </message> 47874 </message>
47875 <message> 47875 <message>
47876 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2537"/> 47876 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2595"/>
47877 <source>&amp;Save Macro</source> 47877 <source>&amp;Save Macro</source>
47878 <translation>Ma&amp;kroyu Kaydet</translation> 47878 <translation>Ma&amp;kroyu Kaydet</translation>
47879 </message> 47879 </message>
47880 <message> 47880 <message>
47881 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2542"/> 47881 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2600"/>
47882 <source>&lt;b&gt;Save Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save a previously recorded editor macro to a file.&lt;/p&gt;</source> 47882 <source>&lt;b&gt;Save Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save a previously recorded editor macro to a file.&lt;/p&gt;</source>
47883 <translation>&lt;b&gt;Makro Kaydet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Önceden kayıt edilen makroyu bir dosyada sakla.&lt;/p&gt;</translation> 47883 <translation>&lt;b&gt;Makro Kaydet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Önceden kayıt edilen makroyu bir dosyada sakla.&lt;/p&gt;</translation>
47884 </message> 47884 </message>
47885 <message> 47885 <message>
47886 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2557"/> 47886 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2615"/>
47887 <source>&amp;Macros</source> 47887 <source>&amp;Macros</source>
47888 <translation>&amp;Makrolar</translation> 47888 <translation>&amp;Makrolar</translation>
47889 </message> 47889 </message>
47890 <message> 47890 <message>
47891 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2580"/> 47891 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2638"/>
47892 <source>Toggle Bookmark</source> 47892 <source>Toggle Bookmark</source>
47893 <translation>Yerimi Açkapa</translation> 47893 <translation>Yerimi Açkapa</translation>
47894 </message> 47894 </message>
47895 <message> 47895 <message>
47896 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2573"/> 47896 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2631"/>
47897 <source>&amp;Toggle Bookmark</source> 47897 <source>&amp;Toggle Bookmark</source>
47898 <translation>Yerimi A&amp;çkapa</translation> 47898 <translation>Yerimi A&amp;çkapa</translation>
47899 </message> 47899 </message>
47900 <message> 47900 <message>
47901 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2573"/> 47901 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2631"/>
47902 <source>Alt+Ctrl+T</source> 47902 <source>Alt+Ctrl+T</source>
47903 <comment>Bookmark|Toggle</comment> 47903 <comment>Bookmark|Toggle</comment>
47904 <translation>Alt+Ctrl+T</translation> 47904 <translation>Alt+Ctrl+T</translation>
47905 </message> 47905 </message>
47906 <message> 47906 <message>
47907 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2582"/> 47907 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2640"/>
47908 <source>&lt;b&gt;Toggle Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle a bookmark at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source> 47908 <source>&lt;b&gt;Toggle Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle a bookmark at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
47909 <translation type="unfinished"></translation> 47909 <translation type="unfinished"></translation>
47910 </message> 47910 </message>
47911 <message> 47911 <message>
47912 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2596"/> 47912 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2654"/>
47913 <source>Next Bookmark</source> 47913 <source>Next Bookmark</source>
47914 <translation>Sonraki Yerimi</translation> 47914 <translation>Sonraki Yerimi</translation>
47915 </message> 47915 </message>
47916 <message> 47916 <message>
47917 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2589"/> 47917 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2647"/>
47918 <source>&amp;Next Bookmark</source> 47918 <source>&amp;Next Bookmark</source>
47919 <translation>So&amp;nraki Yerimi</translation> 47919 <translation>So&amp;nraki Yerimi</translation>
47920 </message> 47920 </message>
47921 <message> 47921 <message>
47922 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2589"/> 47922 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2647"/>
47923 <source>Ctrl+PgDown</source> 47923 <source>Ctrl+PgDown</source>
47924 <comment>Bookmark|Next</comment> 47924 <comment>Bookmark|Next</comment>
47925 <translation>Ctrl+PgDown</translation> 47925 <translation>Ctrl+PgDown</translation>
47926 </message> 47926 </message>
47927 <message> 47927 <message>
47928 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2598"/> 47928 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2656"/>
47929 <source>&lt;b&gt;Next Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next bookmark of the current editor.&lt;/p&gt;</source> 47929 <source>&lt;b&gt;Next Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next bookmark of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
47930 <translation type="unfinished"></translation> 47930 <translation type="unfinished"></translation>
47931 </message> 47931 </message>
47932 <message> 47932 <message>
47933 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2612"/> 47933 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2670"/>
47934 <source>Previous Bookmark</source> 47934 <source>Previous Bookmark</source>
47935 <translation>Önceki Yerimi</translation> 47935 <translation>Önceki Yerimi</translation>
47936 </message> 47936 </message>
47937 <message> 47937 <message>
47938 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2605"/> 47938 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2663"/>
47939 <source>&amp;Previous Bookmark</source> 47939 <source>&amp;Previous Bookmark</source>
47940 <translation>Önceki Yeri&amp;mi</translation> 47940 <translation>Önceki Yeri&amp;mi</translation>
47941 </message> 47941 </message>
47942 <message> 47942 <message>
47943 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2605"/> 47943 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2663"/>
47944 <source>Ctrl+PgUp</source> 47944 <source>Ctrl+PgUp</source>
47945 <comment>Bookmark|Previous</comment> 47945 <comment>Bookmark|Previous</comment>
47946 <translation>Ctrl+PgUp</translation> 47946 <translation>Ctrl+PgUp</translation>
47947 </message> 47947 </message>
47948 <message> 47948 <message>
47949 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2614"/> 47949 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2672"/>
47950 <source>&lt;b&gt;Previous Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous bookmark of the current editor.&lt;/p&gt;</source> 47950 <source>&lt;b&gt;Previous Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous bookmark of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
47951 <translation type="unfinished"></translation> 47951 <translation type="unfinished"></translation>
47952 </message> 47952 </message>
47953 <message> 47953 <message>
47954 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2628"/> 47954 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2686"/>
47955 <source>Clear Bookmarks</source> 47955 <source>Clear Bookmarks</source>
47956 <translation>Yerimlerini Temizle</translation> 47956 <translation>Yerimlerini Temizle</translation>
47957 </message> 47957 </message>
47958 <message> 47958 <message>
47959 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2621"/> 47959 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2679"/>
47960 <source>&amp;Clear Bookmarks</source> 47960 <source>&amp;Clear Bookmarks</source>
47961 <translation>Yerimlerini &amp;Temizle</translation> 47961 <translation>Yerimlerini &amp;Temizle</translation>
47962 </message> 47962 </message>
47963 <message> 47963 <message>
47964 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2621"/> 47964 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2679"/>
47965 <source>Alt+Ctrl+C</source> 47965 <source>Alt+Ctrl+C</source>
47966 <comment>Bookmark|Clear</comment> 47966 <comment>Bookmark|Clear</comment>
47967 <translation>Alt+Ctrl+C</translation> 47967 <translation>Alt+Ctrl+C</translation>
47968 </message> 47968 </message>
47969 <message> 47969 <message>
47970 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2630"/> 47970 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2688"/>
47971 <source>&lt;b&gt;Clear Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear bookmarks of all editors.&lt;/p&gt;</source> 47971 <source>&lt;b&gt;Clear Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear bookmarks of all editors.&lt;/p&gt;</source>
47972 <translation>&lt;b&gt;Yerimlerini Temizle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tüm düzenleyicilerin yerimlerini temizle&lt;/p&gt;</translation> 47972 <translation>&lt;b&gt;Yerimlerini Temizle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tüm düzenleyicilerin yerimlerini temizle&lt;/p&gt;</translation>
47973 </message> 47973 </message>
47974 <message> 47974 <message>
47975 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2643"/> 47975 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2701"/>
47976 <source>Goto Syntax Error</source> 47976 <source>Goto Syntax Error</source>
47977 <translation>Sözdizimi Hatasına Git</translation> 47977 <translation>Sözdizimi Hatasına Git</translation>
47978 </message> 47978 </message>
47979 <message> 47979 <message>
47980 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2637"/> 47980 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2695"/>
47981 <source>&amp;Goto Syntax Error</source> 47981 <source>&amp;Goto Syntax Error</source>
47982 <translation>Sözdizimi Hatasına &amp;Git</translation> 47982 <translation>Sözdizimi Hatasına &amp;Git</translation>
47983 </message> 47983 </message>
47984 <message> 47984 <message>
47985 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2645"/> 47985 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2703"/>
47986 <source>&lt;b&gt;Goto Syntax Error&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next syntax error of the current editor.&lt;/p&gt;</source> 47986 <source>&lt;b&gt;Goto Syntax Error&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next syntax error of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
47987 <translation type="unfinished"></translation> 47987 <translation type="unfinished"></translation>
47988 </message> 47988 </message>
47989 <message> 47989 <message>
47990 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2657"/> 47990 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2715"/>
47991 <source>Clear Syntax Errors</source> 47991 <source>Clear Syntax Errors</source>
47992 <translation>Sözdizimi Hatalarını Temizle</translation> 47992 <translation>Sözdizimi Hatalarını Temizle</translation>
47993 </message> 47993 </message>
47994 <message> 47994 <message>
47995 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2652"/> 47995 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2710"/>
47996 <source>Clear &amp;Syntax Errors</source> 47996 <source>Clear &amp;Syntax Errors</source>
47997 <translation>&amp;Sözdizimi Hatalarını Temizli</translation> 47997 <translation>&amp;Sözdizimi Hatalarını Temizli</translation>
47998 </message> 47998 </message>
47999 <message> 47999 <message>
48000 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2659"/> 48000 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2717"/>
48001 <source>&lt;b&gt;Clear Syntax Errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear syntax errors of all editors.&lt;/p&gt;</source> 48001 <source>&lt;b&gt;Clear Syntax Errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear syntax errors of all editors.&lt;/p&gt;</source>
48002 <translation>&lt;b&gt;Sözdizimi Hatalarını Temizle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tüm düsenleyicilerdeki sözdizimi hatalarını temizle.&lt;/p&gt;</translation> 48002 <translation>&lt;b&gt;Sözdizimi Hatalarını Temizle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tüm düsenleyicilerdeki sözdizimi hatalarını temizle.&lt;/p&gt;</translation>
48003 </message> 48003 </message>
48004 <message> 48004 <message>
48005 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2673"/> 48005 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2731"/>
48006 <source>Next warning message</source> 48006 <source>Next warning message</source>
48007 <translation>Sonraki uyarı mesajı</translation> 48007 <translation>Sonraki uyarı mesajı</translation>
48008 </message> 48008 </message>
48009 <message> 48009 <message>
48010 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2666"/> 48010 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2724"/>
48011 <source>&amp;Next warning message</source> 48011 <source>&amp;Next warning message</source>
48012 <translation>So&amp;nraki uyarı mesajı</translation> 48012 <translation>So&amp;nraki uyarı mesajı</translation>
48013 </message> 48013 </message>
48014 <message> 48014 <message>
48015 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2675"/> 48015 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2733"/>
48016 <source>&lt;b&gt;Next warning message&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor having a py3flakes warning.&lt;/p&gt;</source> 48016 <source>&lt;b&gt;Next warning message&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor having a py3flakes warning.&lt;/p&gt;</source>
48017 <translation type="unfinished"></translation> 48017 <translation type="unfinished"></translation>
48018 </message> 48018 </message>
48019 <message> 48019 <message>
48020 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2690"/> 48020 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2748"/>
48021 <source>Previous warning message</source> 48021 <source>Previous warning message</source>
48022 <translation>Önceki uyarı mesajı</translation> 48022 <translation>Önceki uyarı mesajı</translation>
48023 </message> 48023 </message>
48024 <message> 48024 <message>
48025 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2683"/> 48025 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2741"/>
48026 <source>&amp;Previous warning message</source> 48026 <source>&amp;Previous warning message</source>
48027 <translation>&amp;Önceki uyarı mesajı</translation> 48027 <translation>&amp;Önceki uyarı mesajı</translation>
48028 </message> 48028 </message>
48029 <message> 48029 <message>
48030 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2692"/> 48030 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2750"/>
48031 <source>&lt;b&gt;Previous warning message&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor having a py3flakes warning.&lt;/p&gt;</source> 48031 <source>&lt;b&gt;Previous warning message&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor having a py3flakes warning.&lt;/p&gt;</source>
48032 <translation type="unfinished"></translation> 48032 <translation type="unfinished"></translation>
48033 </message> 48033 </message>
48034 <message> 48034 <message>
48035 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2706"/> 48035 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2764"/>
48036 <source>Clear Warning Messages</source> 48036 <source>Clear Warning Messages</source>
48037 <translation type="unfinished"></translation> 48037 <translation type="unfinished"></translation>
48038 </message> 48038 </message>
48039 <message> 48039 <message>
48040 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2700"/> 48040 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2758"/>
48041 <source>Clear &amp;Warning Messages</source> 48041 <source>Clear &amp;Warning Messages</source>
48042 <translation type="unfinished"></translation> 48042 <translation type="unfinished"></translation>
48043 </message> 48043 </message>
48044 <message> 48044 <message>
48045 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2708"/> 48045 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2766"/>
48046 <source>&lt;b&gt;Clear Warning Messages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear py3flakes warning messages of all editors.&lt;/p&gt;</source> 48046 <source>&lt;b&gt;Clear Warning Messages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear py3flakes warning messages of all editors.&lt;/p&gt;</source>
48047 <translation type="unfinished"></translation> 48047 <translation type="unfinished"></translation>
48048 </message> 48048 </message>
48049 <message> 48049 <message>
48050 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2721"/> 48050 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2779"/>
48051 <source>Next uncovered line</source> 48051 <source>Next uncovered line</source>
48052 <translation>Sonraki kapanmamış satır</translation> 48052 <translation>Sonraki kapanmamış satır</translation>
48053 </message> 48053 </message>
48054 <message> 48054 <message>
48055 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2715"/> 48055 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2773"/>
48056 <source>&amp;Next uncovered line</source> 48056 <source>&amp;Next uncovered line</source>
48057 <translation>So&amp;nraki kapanmamış satır</translation> 48057 <translation>So&amp;nraki kapanmamış satır</translation>
48058 </message> 48058 </message>
48059 <message> 48059 <message>
48060 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2723"/> 48060 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2781"/>
48061 <source>&lt;b&gt;Next uncovered line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor marked as not covered.&lt;/p&gt;</source> 48061 <source>&lt;b&gt;Next uncovered line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor marked as not covered.&lt;/p&gt;</source>
48062 <translation type="unfinished"></translation> 48062 <translation type="unfinished"></translation>
48063 </message> 48063 </message>
48064 <message> 48064 <message>
48065 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2737"/> 48065 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2795"/>
48066 <source>Previous uncovered line</source> 48066 <source>Previous uncovered line</source>
48067 <translation>Önceki kaplanmamış satır</translation> 48067 <translation>Önceki kaplanmamış satır</translation>
48068 </message> 48068 </message>
48069 <message> 48069 <message>
48070 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2730"/> 48070 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2788"/>
48071 <source>&amp;Previous uncovered line</source> 48071 <source>&amp;Previous uncovered line</source>
48072 <translation>&amp;Önceki kaplanmamış satır</translation> 48072 <translation>&amp;Önceki kaplanmamış satır</translation>
48073 </message> 48073 </message>
48074 <message> 48074 <message>
48075 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2739"/> 48075 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2797"/>
48076 <source>&lt;b&gt;Previous uncovered line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor marked as not covered.&lt;/p&gt;</source> 48076 <source>&lt;b&gt;Previous uncovered line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor marked as not covered.&lt;/p&gt;</source>
48077 <translation type="unfinished"></translation> 48077 <translation type="unfinished"></translation>
48078 </message> 48078 </message>
48079 <message> 48079 <message>
48080 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2753"/> 48080 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2811"/>
48081 <source>Next Task</source> 48081 <source>Next Task</source>
48082 <translation>Sonraki Görev</translation> 48082 <translation>Sonraki Görev</translation>
48083 </message> 48083 </message>
48084 <message> 48084 <message>
48085 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2747"/> 48085 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2805"/>
48086 <source>&amp;Next Task</source> 48086 <source>&amp;Next Task</source>
48087 <translation>So&amp;nraki Görev</translation> 48087 <translation>So&amp;nraki Görev</translation>
48088 </message> 48088 </message>
48089 <message> 48089 <message>
48090 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2755"/> 48090 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2813"/>
48091 <source>&lt;b&gt;Next Task&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor having a task.&lt;/p&gt;</source> 48091 <source>&lt;b&gt;Next Task&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor having a task.&lt;/p&gt;</source>
48092 <translation>&lt;b&gt;Sonraki Görev &lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli düzenleyicideki bir sonraki satıra görev almak için git.&lt;/p&gt;</translation> 48092 <translation>&lt;b&gt;Sonraki Görev &lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli düzenleyicideki bir sonraki satıra görev almak için git.&lt;/p&gt;</translation>
48093 </message> 48093 </message>
48094 <message> 48094 <message>
48095 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2769"/> 48095 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2827"/>
48096 <source>Previous Task</source> 48096 <source>Previous Task</source>
48097 <translation>Önceki Görev</translation> 48097 <translation>Önceki Görev</translation>
48098 </message> 48098 </message>
48099 <message> 48099 <message>
48100 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2762"/> 48100 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2820"/>
48101 <source>&amp;Previous Task</source> 48101 <source>&amp;Previous Task</source>
48102 <translation>Ön&amp;ceki Görev</translation> 48102 <translation>Ön&amp;ceki Görev</translation>
48103 </message> 48103 </message>
48104 <message> 48104 <message>
48105 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2771"/> 48105 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2829"/>
48106 <source>&lt;b&gt;Previous Task&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor having a task.&lt;/p&gt;</source> 48106 <source>&lt;b&gt;Previous Task&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor having a task.&lt;/p&gt;</source>
48107 <translation type="unfinished"></translation> 48107 <translation type="unfinished"></translation>
48108 </message> 48108 </message>
48109 <message> 48109 <message>
48110 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2787"/> 48110 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2845"/>
48111 <source>&amp;Bookmarks</source> 48111 <source>&amp;Bookmarks</source>
48112 <translation>&amp;Yerimleri</translation> 48112 <translation>&amp;Yerimleri</translation>
48113 </message> 48113 </message>
48114 <message> 48114 <message>
48115 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2827"/> 48115 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2885"/>
48116 <source>Bookmarks</source> 48116 <source>Bookmarks</source>
48117 <translation>Yerimleri</translation> 48117 <translation>Yerimleri</translation>
48118 </message> 48118 </message>
48119 <message> 48119 <message>
48120 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2857"/> 48120 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2915"/>
48121 <source>Spell check</source> 48121 <source>Spell check</source>
48122 <translation>Yazım kontrolü</translation> 48122 <translation>Yazım kontrolü</translation>
48123 </message> 48123 </message>
48124 <message> 48124 <message>
48125 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2857"/> 48125 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2915"/>
48126 <source>&amp;Spell Check...</source> 48126 <source>&amp;Spell Check...</source>
48127 <translation>&amp;Yazım kontrolü...</translation> 48127 <translation>&amp;Yazım kontrolü...</translation>
48128 </message> 48128 </message>
48129 <message> 48129 <message>
48130 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2857"/> 48130 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2915"/>
48131 <source>Shift+F7</source> 48131 <source>Shift+F7</source>
48132 <comment>Spelling|Spell Check</comment> 48132 <comment>Spelling|Spell Check</comment>
48133 <translation>Shift+F7</translation> 48133 <translation>Shift+F7</translation>
48134 </message> 48134 </message>
48135 <message> 48135 <message>
48136 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2866"/> 48136 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2924"/>
48137 <source>Perform spell check of current editor</source> 48137 <source>Perform spell check of current editor</source>
48138 <translation>Geçerli düzenleyicide yazım denetimini gerçekleştir</translation> 48138 <translation>Geçerli düzenleyicide yazım denetimini gerçekleştir</translation>
48139 </message> 48139 </message>
48140 <message> 48140 <message>
48141 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2868"/> 48141 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2926"/>
48142 <source>&lt;b&gt;Spell check&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Perform a spell check of the current editor.&lt;/p&gt;</source> 48142 <source>&lt;b&gt;Spell check&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Perform a spell check of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
48143 <translation>&lt;b&gt;Metin Konrolü&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli düzenleyicide yazım denetimini gerçekleştir.&lt;/p&gt;</translation> 48143 <translation>&lt;b&gt;Metin Konrolü&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli düzenleyicide yazım denetimini gerçekleştir.&lt;/p&gt;</translation>
48144 </message> 48144 </message>
48145 <message> 48145 <message>
48146 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2875"/> 48146 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2933"/>
48147 <source>Automatic spell checking</source> 48147 <source>Automatic spell checking</source>
48148 <translation>Otomatik yazım kontrolü</translation> 48148 <translation>Otomatik yazım kontrolü</translation>
48149 </message> 48149 </message>
48150 <message> 48150 <message>
48151 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2875"/> 48151 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2933"/>
48152 <source>&amp;Automatic spell checking</source> 48152 <source>&amp;Automatic spell checking</source>
48153 <translation>Otom&amp;atik yazım kontrolü</translation> 48153 <translation>Otom&amp;atik yazım kontrolü</translation>
48154 </message> 48154 </message>
48155 <message> 48155 <message>
48156 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2882"/> 48156 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2940"/>
48157 <source>(De-)Activate automatic spell checking</source> 48157 <source>(De-)Activate automatic spell checking</source>
48158 <translation type="unfinished"></translation> 48158 <translation type="unfinished"></translation>
48159 </message> 48159 </message>
48160 <message> 48160 <message>
48161 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2884"/> 48161 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2942"/>
48162 <source>&lt;b&gt;Automatic spell checking&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate or deactivate the automatic spell checking function of all editors.&lt;/p&gt;</source> 48162 <source>&lt;b&gt;Automatic spell checking&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate or deactivate the automatic spell checking function of all editors.&lt;/p&gt;</source>
48163 <translation>&lt;b&gt;Otomatik metin kontrolü&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tüm düzenleyicilerdeki otomatik metin kontrolünü aktifleştir yada etkinliğini kaldır.&lt;/p&gt;</translation> 48163 <translation>&lt;b&gt;Otomatik metin kontrolü&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tüm düzenleyicilerdeki otomatik metin kontrolünü aktifleştir yada etkinliğini kaldır.&lt;/p&gt;</translation>
48164 </message> 48164 </message>
48165 <message> 48165 <message>
48166 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2924"/> 48166 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2982"/>
48167 <source>Spelling</source> 48167 <source>Spelling</source>
48168 <translation>Yazım kontolü yapılıyor</translation> 48168 <translation>Yazım kontolü yapılıyor</translation>
48169 </message> 48169 </message>
48170 <message> 48170 <message>
48171 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2950"/> 48171 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3008"/>
48172 <source>Open files</source> 48172 <source>Open files</source>
48173 <translation>Dosyaları aç</translation> 48173 <translation>Dosyaları aç</translation>
48174 </message> 48174 </message>
48175 <message> 48175 <message>
48176 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2986"/> 48176 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3044"/>
48177 <source>File Modified</source> 48177 <source>File Modified</source>
48178 <translation>Dosya Değiştirildi</translation> 48178 <translation>Dosya Değiştirildi</translation>
48179 </message> 48179 </message>
48180 <message> 48180 <message>
48181 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2986"/> 48181 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3044"/>
48182 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source> 48182 <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
48183 <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;dosyasında kaydedilmemiş değişiklikler var.&lt;/p&gt;</translation> 48183 <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;dosyasında kaydedilmemiş değişiklikler var.&lt;/p&gt;</translation>
48184 </message> 48184 </message>
48185 <message> 48185 <message>
48186 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3265"/> 48186 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3324"/>
48187 <source>File: {0}</source> 48187 <source>File: {0}</source>
48188 <translation>Dosya: {0}</translation> 48188 <translation>Dosya: {0}</translation>
48189 </message> 48189 </message>
48190 <message> 48190 <message>
48191 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3269"/> 48191 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3328"/>
48192 <source>Line: {0:5}</source> 48192 <source>Line: {0:5}</source>
48193 <translation>Satır: {0:5}</translation> 48193 <translation>Satır: {0:5}</translation>
48194 </message> 48194 </message>
48195 <message> 48195 <message>
48196 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3274"/> 48196 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3333"/>
48197 <source>Pos: {0:5}</source> 48197 <source>Pos: {0:5}</source>
48198 <translation>Pos: {0:5}</translation> 48198 <translation>Pos: {0:5}</translation>
48199 </message> 48199 </message>
48200 <message> 48200 <message>
48201 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3610"/> 48201 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3669"/>
48202 <source>&amp;Clear</source> 48202 <source>&amp;Clear</source>
48203 <translation>T&amp;emizle</translation> 48203 <translation>T&amp;emizle</translation>
48204 </message> 48204 </message>
48205 <message> 48205 <message>
48206 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3606"/> 48206 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3665"/>
48207 <source>&amp;Add</source> 48207 <source>&amp;Add</source>
48208 <translation>&amp;Ekle</translation> 48208 <translation>&amp;Ekle</translation>
48209 </message> 48209 </message>
48210 <message> 48210 <message>
48211 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3608"/> 48211 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3667"/>
48212 <source>&amp;Edit...</source> 48212 <source>&amp;Edit...</source>
48213 <translation>Düz&amp;en...</translation> 48213 <translation>Düz&amp;en...</translation>
48214 </message> 48214 </message>
48215 <message> 48215 <message>
48216 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="851"/> 48216 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="851"/>
48224 <translation type="unfinished"></translation> 48224 <translation type="unfinished"></translation>
48225 </message> 48225 </message>
48226 <message> 48226 <message>
48227 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="853"/> 48227 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="853"/>
48228 <source>&lt;b&gt;Join Lines&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Join the current and the next lines.&lt;/p&gt;</source> 48228 <source>&lt;b&gt;Join Lines&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Join the current and the next lines.&lt;/p&gt;</source>
48229 <translation type="unfinished"></translation>
48230 </message>
48231 <message>
48232 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2106"/>
48233 <source>Goto Last Edit Location</source>
48234 <translation type="unfinished"></translation>
48235 </message>
48236 <message>
48237 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2098"/>
48238 <source>Goto Last &amp;Edit Location</source>
48239 <translation type="unfinished"></translation>
48240 </message>
48241 <message>
48242 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2098"/>
48243 <source>Ctrl+Shift+G</source>
48244 <comment>Search|Goto Last Edit Location</comment>
48245 <translation type="unfinished"></translation>
48246 </message>
48247 <message>
48248 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2108"/>
48249 <source>&lt;b&gt;Goto Last Edit Location&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to the location of the last edit in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
48250 <translation type="unfinished"></translation>
48251 </message>
48252 <message>
48253 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2115"/>
48254 <source>Goto Previous Method or Class</source>
48255 <translation type="unfinished"></translation>
48256 </message>
48257 <message>
48258 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2115"/>
48259 <source>Ctrl+Shift+Up</source>
48260 <comment>Search|Goto Previous Method or Class</comment>
48261 <translation type="unfinished"></translation>
48262 </message>
48263 <message>
48264 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2122"/>
48265 <source>Go to the previous method or class definition</source>
48266 <translation type="unfinished"></translation>
48267 </message>
48268 <message>
48269 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2125"/>
48270 <source>&lt;b&gt;Goto Previous Method or Class&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Goes to the line of the previous method or class definition and highlights the name.&lt;/p&gt;</source>
48271 <translation type="unfinished"></translation>
48272 </message>
48273 <message>
48274 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2133"/>
48275 <source>Goto Next Method or Class</source>
48276 <translation type="unfinished"></translation>
48277 </message>
48278 <message>
48279 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2133"/>
48280 <source>Ctrl+Shift+Down</source>
48281 <comment>Search|Goto Next Method or Class</comment>
48282 <translation type="unfinished"></translation>
48283 </message>
48284 <message>
48285 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2140"/>
48286 <source>Go to the next method or class definition</source>
48287 <translation type="unfinished"></translation>
48288 </message>
48289 <message>
48290 <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2143"/>
48291 <source>&lt;b&gt;Goto Next Method or Class&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Goes to the line of the next method or class definition and highlights the name.&lt;/p&gt;</source>
48229 <translation type="unfinished"></translation> 48292 <translation type="unfinished"></translation>
48230 </message> 48293 </message>
48231 </context> 48294 </context>
48232 <context> 48295 <context>
48233 <name>ViewProfileDialog</name> 48296 <name>ViewProfileDialog</name>

eric ide

mercurial